eFellows: Провокираме клиентите да мислят критично и рационално

От създаването си основно кредо за компанията е, че не правим всичко за всички и внимаваме с какви проекти се ангажираме

eFellows: Провокираме клиентите да мислят критично и рационално
eFellows: Провокираме клиентите да мислят критично и рационално

Разкажете ни повече за развитието на eFellows?

Бидейки компания на 17 години, добре разбираме средата, нуждите и респективно нашите знания и възможности. Това ни помага успешно да провокираме мисленето на клиентите по отношение на реалната проблематика. Осъзнаваме нашите силни страни и се стремим да се възползваме от тях, за да растем системно и качествено всяка година.

Как се промени пазарът, на който оперирате?

Имаме клиенти в България, региона, Западна Европа, както и в 13 африкански държави, но нашият пазар си остава ключов за компанията. Средата в България много се промени през последните години най-вече поради динамиката на пазара на труда. Това от своя страна изостри нуждата от професионални услуги, изискващи високо ниво на експертиза, опит и качествена организация за реализация на сложни и многопластови проекти, както и за предоставяне на изнесени услуги. Нашата сила е именно там и това е една от ключовите причини през последните години да сме все по-успешни.

Каква е формулата за успех на ИТ пазара у нас и в чужбина?

За нас формулата за успех е винаги да защитаваме интереса на клиента във всеки проект, който договаряме. Работим добре с повечето доказани производители на оборудване и софтуер, но не бих казал, че сме нечии евангелисти. Във всеки проект задължително влизаме в обувките на клиента и разбираме добре нуждата, позиционирайки по оптимален начин наличните технологии. Така се отличаваме от множеството търговци на устройства, софтуер и функционалности, които изобилстват на всеки пазар, но стойността, която предлагат за клиента, е спорна.

Какво отличава eFellows от конкурентите?

През последните години все повече наблюдавам тенденция на авторитаризъм у технологичните производители, които налагат решения и стратегии за тяхната продажба, като обикновено системните интегратори възприемат комфортната роля на техен "изнесен" търговски отдел. Това е факт не само у нас, а на всички пазари, където eFellows оперира. Нашият подход е по-скоро обратен - да провокираме клиентите да мислят рационално и критично, без да се доверяват сляпо на внедрител или производител. Винаги се стараем да идентифицираме реални проблеми, след което преценяваме дали и каква технология би била най-подходящо да бъде внедрена.

Как се справяте с предизвикателствата, които поставя динамичният пазар на труда?

Колкото и нескромно да звучи, в годините сме се доказали като "ковачница" на висококвалифицирани кадри. Имаме успешна история в създаването и задържането на качествени специалисти и се стараем да бъдем адекватни, поддържайки относително голям екип от инженери с високо ниво на експертиза и опит. Това е и нашето основно конкурентно предимство пред нарастващата маса чисто търговски ориентирани ИТ компании, телекоми и други.

Как се отрази пандемията на вашата кадрова политика? Кои бяха най-сериозните препятствия пред вас и как ги преодоляхте?

Както обикновено и през 2020 г. бяхме внимателни в разширяването на екипа. Фокус остана привличането на млади таланти, които чрез нашата програма за развитие, с относително стръмна крива на учене, в краткосрочен към средносрочен план да могат да се включат пълноценно в дейността на компанията. Основно средство за привличане на нови членове на екипа е точно системата ни за обучение и възможността за относително кратък период да се придобият базови, но много ценни знания и умения, над които впоследствие да се надгражда в съответствие с интересите за развитие на човека.

Ние по-скоро извлякохме позитиви от ситуацията, най-вече защото, за добро или лошо, тя принуди българските компании да станат по-гъвкави. С повечето наши клиенти започнахме да работим по начин, по който работим от години навън, както по проекти, така и по изнесени услуги.

Коя технология има огромен потенциал да промени пазара?

За мен технологиите са средство и трябва на тях да се гледа като такова. В тази връзка не смятам, че технологиите променят пазара. Нуждата го променя. В момента бележат успех технологии, които, поне привидно, решават кадровия проблем: решения за или с елементи на автоматизация, както и решения, които позволяват IT специалисти, с по-общи познания, да управляват и поддържат по-голяма част от ИТ стека - напр. HCI. Това важи с пълна сила и при решенията за информационна сигурност.

По какъв тип проекти работихте най-често през последната година?

От създаването си основно кредо за компанията е, че не правим всичко за всички и внимаваме с какви проекти се ангажираме. Като доказани специалисти в ИТ инфраструктурите и информационната сигурност към нас клиентите обикновено се обръщат за най-сложните, многопластови, изискващи висока степен на системна интеграция, автоматизация и отказоустойчивост проекти.

Още от Капитал