По реката няма вируси

Пандемията не доведе до голям срив за превозвачите на товари по Дунав

Речният транспорт е все по-добра алтернатива на автомобилния, който става все по-скъп и рисков
Речният транспорт е все по-добра алтернатива на автомобилния, който става все по-скъп и рисков    ©  Надежда Чипева
Речният транспорт е все по-добра алтернатива на автомобилния, който става все по-скъп и рисков
Речният транспорт е все по-добра алтернатива на автомобилния, който става все по-скъп и рисков    ©  Надежда Чипева

Далечe от брега. Далече от хората. Далече от пандемията. Речните превози на товари и корабите с по 5-6 души екипаж останаха едни от малкото неразболели се от COVID-19. През миналата пролет стотици камиони останаха по границите на Европа или под блокада на територията на парализирани от страха държави.

От русенските речни компании, занимаващи се с карго, обаче коментират, че нивото на техния бизнес не е потънало надолу през 2020 г. Нещо повече - речният транспорт има потенциал да привлича нови клиенти. Не само защото отговаря на зелените транспортни политики на Европейския съюз. Но и като добра алтернатива на автомобилния, който става все по-скъп и все по-рисков, след като европейските граници показаха, че понякога може и да се затварят.

Губещи, разбира се, има и по реката, като сериозно пострадаха круизните превози, подобно на морските. С круизи по Дунава се занимава компанията "Дунав турс".

Нарастването на ролята на превозите по Дунав обаче няма как да се случи без някои подобрения на плавателния потенциал на реката, което е сред дългогодишните проблеми на всички превозвачи, и уеднаквяването на някои административни изисквания.

Колко дълбоко е на Дунава

Една добра година показва докладът за дейността на "Пристанищен комплекс - Русе". Товарооборотът за 2020 г. възлиза на 521 хил. тона, това е увеличение с 36 хил. тона, или ръст със 7% в сравнение с 2019 г.

Вносът генерира съществен дял в общия товарооборот. За 2019 г. той е 64%, а за 2020 г. - 48%. Въпреки вече трайно редуцираните обеми въглищата заемат 5% от него. Следващата най-голяма група товари "внос" са металите - формиращи близо 17%. Около 33 на сто са зърнените храни и фуражи. Опакованите и насипните химикали и торове - 31 хил. тона, или 12% от вноса, насипната глина - 15% със своите 38 хил. тона, а коксът - 5 на сто от вноса. В износа много съществена част формират зърнените храни (10%) и металите (70%).

Що се отнася до съотношението между основните групи товари, насипните традиционно доминират в общия товарооборот и са 65 на сто от него. Обработените въглища са 136 хил. тона и имат ръст 12%. Зърнените храни и фуражи леко са намалили обемите си. А насипните химикали и торове отчитат леко увеличение. Но количествата кокс намаляват спрямо предходната година.

През 2020 г. се наблюдава увеличаване на дела на генералните товари спрямо 2019 г. - от 145 хил. т на 180 хил. т. А при металите (140 хил. тона) има ръст с 3%. Опакованите химикали и торове са леко надолу. Спад с 5% има и при машините и техниката (16 хил. тона).

Най-големите по реката

"Не се случи тренд надолу. В момента има тренд нагоре", казва Роберт Радославов, съсобственик в русенската "Рубишипс". През 2012 г. най-голямата корабна компания в Западна Европа - Imperial Shipping Group, чрез дъщерното си дружество Imperial Austria придоби 49% в българското дружество. Сделката се окачествяваше като стратегическа за инвеститора, тъй като му позволяваше да предлага от свое име транспортни услуги от пристанищата от Северно до Черно море, т.е. да доизгради дейностите си по реката и по-конкретно Долен Дунав.

Българското поделение поддържа 2000 км от корабните линии между пристанище Констанца в Румъния и България и Австрия и Германия, като 80% от товарите на компанията са от чужди товародатели и 20% са от страната. Русенската компания разполага с 10 моторни кораба. Те могат да превозват насипни товари като зърно и торове, генерални товари, селскостопанска и строителна техника като трактори и комбайни, извънгабаритно оборудване, метални продукти и др. "Рубишипс" обяснява за себе си, че през 2007 г. въвежда първата ежеседмична регулярна линия за транспорт от Австрия/Германия до Румъния/България. А през следващата година въвежда продължение на линията с предложение за транспорт от речни пристанища в България до Турция. Схемата е подходяща при организиране на транспортна логистика от Румъния, България, Унгария, Австрия, Германия, Белгия, Холандия, Англия на извънгабаритни и тежки товари.

За 2020 г. компанията има 7.8 млн. лв. приходи. Радославов казва, че през изминалата година е имало прехвърляне на товари от автомобилните към речните превози и вътрешните водни пътища. При сделката с международната компания от "Рубишипс" беше отделена "Рубишипс транспорт". През изминалата 2020 г. тя е с най-големи приходи от дейността си - 14.2 млн. лв.

Кораби, пристанища и фериботи

На втора позиция се нарежда Параходство "Българско речно плаване", част от групата "Химимпорт", която приватизира бившата държавна компания. За изминалата 2020 г. акционерното дружество има 12.5 млн. лв. приходи. Компанията разполага с 16 линейни кораба, 3 броя самоходни товарни кораба, 1 пътнически, 1 фериботна платформа и др.

Корабите й основно работят по превози между трети страни - 68.1% за 2020 г. На второ място е износът от България - 20.4% от превозната дейност. А вносът за страната е 11.5%. При транспорта между трети страни най-важният пазар за компанията е Украйна, като той се влияе от политическите промени там. Източният пазар на компанията покрива българските пристанища на реката, украинските Измаил и Рени и черноморското Констанца чрез канал Черна вода. Западният свързва българските пристанища със Сърбия, Хърватия, Унгария, Словакия, Австрия и Германия, гласи докладът за дейността.

Дружеството отчита спад в печалбата, което отдава на спад в приходите от товарни превози, които са с 16.7% по-малко. Компанията отчита и намаляване на приходите от пристанищна дейност от 985 хил. лв. на 523 хил. лв. БРП е 100% собственик и на "Порт инвест" - компанията, концесионер на пристанище Лом. Има и 55% участие в "Порт Пристис", като с по 15% са още 3 компании. Договорът за концесията на порта с регионално значение "Пристис" е с община Русе и влиза в сила от 1 април 2019 г. То е специализирано за обслужване на пътници, престой и снабдяване на кораби и корабно бункероване и разполага с 11 корабни места. От 2013 г. дружеството е концесионер на пристанищен терминал "Никопол", както и на пристанищните терминали "Видин-север" и "Фериботен комплекс Видин", като има договор с министерството на транспорта. От доклада за дейността му става ясно, че на 24 февруари 2021 г. е подписано допълнително споразумение, с което срокът на договора се удължава от 30 на 40 години.

Трайна тенденция за ръст обаче се отчита при приходите от фериботните дейности. (Отчетени и са и по-значителни приходи от продажба на активи - с 2 млн. лв. повече.)

И още по реката

Ръст на превозите с ферибот са отчетени и от друга дунавска компания, занимаваща се специално с това. Това е акционерното дружество "Фериботен комплекс" - оператор на Оряхово - Бекет, със 7.1 млн. лв. приходи за изминалата година. В началото на извънредното положение от 2020 г. фериботната връзка между Оряхово и Бекет е била затворена и съответно дружеството не е извършвало дейност. Това продължава около седмица, като впоследствие пунктът е отворен, но само за товарни превозни средства, като това продължава до края на годината. Въпреки тези катаклизми от компанията отчитат както ръст на излезлите от страната МПС, така и на влезлите в България и съответно ръст на приходите от продажби с близо 2 млн. лв.

От дружеството изтъкват, че хидрометеорологичните условия са сред основните рискове за тяхната дейност и трябва постоянно да полагат усилия за намаляването на тяхното въздействие. От компанията съобщават още, че през последните няколко години се засилва тенденцията през летните месеци нивото на реката да спада до критични нива. А намирането на външен изпълнител, който да извършва драгирането, става все по-трудна задача, като по цялото поречие на реката съществува същият проблем. Това означава промяна на графици на работа и работа на по-малък капацитет, като през изминалата година, за да се реши проблемът, е взет под наем амфибиен багер.

Още от Капитал