Индустрията на Русе: бавно по течението

С близо 21 000 работни места в промишлеността област Русе е сред големите индустриални центрове в страната, както и най-големият в Северна България

Завод "Витте аутомотив", Русе
Завод "Витте аутомотив", Русе    ©  Цветелина Белутова
Завод "Витте аутомотив", Русе
Завод "Витте аутомотив", Русе    ©  Цветелина Белутова

Ковид кризата не подмина промишлеността в Русе, като секторът отбеляза свиване от над 2000 работни места през 2020 г. Свиването не е новост за индустрията в региона, която за последните пет години преди кризата отбеляза спад с други 1200 работни места. Тези процеси не са идентични за всички промишлени сектори в областта, като индустрията в Русе през последните години преминава през етап на ясно изразено преструктуриране, характерно и за много други региони в страната. За периода 2014 - 2019 г. най-много се свива текстилната индустрия, като подобни процеси се наблюдават и на национално ниво. Заетостта в текстилната индустрия в региона отбелязва спад от 1650 работни места, което представлява свиване с 5.3 процентни пункта на дела на сектора в местната промишленост. Свиването продължава и през 2020 г., като секторът губи нови 2.1 процентни пункта дял от индустриалните работни места.

Другият голям промишлен сектор в област Русе е този на мехатроника и аутомотив. В него виждаме ясно изразено присъствие на чуждестранни компании, които са отговорни за над две трети от общо 5400 работни места в сектора. Преобладават производителите на компоненти за автомобилната индустрия, като сред големите са "Витте аутомотив", "А.Л. филтър" и "Монтюпе" (сега "Линамар лайт металс"). Мехатрониката и аутомотив в Русе е сред по-слабо засегнaтите от кризата промишлени сектори, отбелязвайки спад от 400 работни места през 2020 г. С това бе прекъснат наблюдаваният тренд на ръст в сектора. Трябва да се има предвид, че ръстът на сектора в Русе в периода 2014 - 2019 г. бе много по-слабо изявен от този в други промишлени центрове в страната. Докато заетостта в Пловдив, Пазарджик и Кърджали се увеличава поради навлизането на нови за региона инвеститори, то в Русе се наблюдава растеж на вече утвърдените компании в региона.

Мехатрониката и аутомотив е секторът с най-висока производителност в промишлеността в Русе - над два пъти по-висока от тази в свиващата се в дългосрочен план текстилна индустрия.

Освен по-висока производителност разходите за труд в сектора също са по-високи спрямо средното за промишлеността в региона. Нещо повече - производителността и разходите за труд са по-високи спрямо средното за страната в мехатроника и аутомотив сектора. Важният индикатор "производителност към разходи за труд" поставя Русе на едно от водещите места сред индустриалните градове. За Русе това съотношение е 2.1 (т.е. всеки лев разходи за труд генерират 2.1 лв. добавена стойност), като средно за страната е 1.8.

Свои развойни екипи в Русе имат "Витте аутомотив" и "Фaак България", като последната разработва оборудване и устройства за паркинги. Подобни компании показват интересен модел на развитие и добра практика при подобряване на производителността. Изнасяне първоначално на чисто производствени дейности, последвано от изнасянето на развойна дейност (в случая завод в Тутракан) и извършване на други споделени за компанията услуги, като например финанси, счетоводство и управление на веригите на доставки. Русе разполага с добри предпоставки за това, сред които и наличие на университет, а само в последния випуск на математическата гимназия има петима лауреати от националните олимпиади по информатика, информационни технологии и лингвистика.

Задържането и привличането на таланти към града обаче продължава да е основно предизвикателство. В периода преди ковид кризата механичният прираст в областта е отрицателен, което е особено ясно изразено сред младите хора на възраст 20 - 29 години. Засега надеждата е в зараждащата се екосистема от IT компании - няколко софийски IT компании с офис в града, но и местни иновативни бизнеси, като например блокчейн компанията Recheck и компанията за роботизация на индустрията "Сивико". Това създава критично важна гравитация за млади и надъхани професионалисти към града, като същевременно носи шансове за развитие на технологични решения за традиционните индустрии в региона.

След IT сектора в тази задача ще се включи и другият национално растящ сектор - мехатроника и аутомотив, в който производителността очакваме да ускори ръста си. Докато производителността в голяма част от другите региони на страната расте с бързи темпове, включително и поради навлизането на нови инвеститори, то тази в Русе расте с едва 2.1% средно на година през последните шест години. По-бърз ръст на производителността ще изисква нови инвестиции в процеси и производства, които създават повече добавена стойност на едно работно място.

Още от Капитал