Новият брой:
Какво се случва в държавата

CEMIS въвежда кръговата икономика във всеки дом и бизнес

Новата онлайн платформа помага на гражданите и предприемачите да извлекат от отпадъците икономически и екологични ползи

Shutterstock
Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Shutterstock    ©  Shutterstock
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Искате да изхвърлите ненужните ви вече употребявани домашни вещи, но не знаете къде има пунктове за приемането им? Търсите възможност да рециклирате битови отпадъчни материали или да се справите с компостирането им в домашни условия? Как малките квартални фирми и сервизи могат да намерят повече нови клиенти?

Искате да изхвърлите ненужните ви вече употребявани домашни вещи, но не знаете къде има пунктове за приемането им? Търсите възможност да рециклирате битови отпадъчни материали или да се справите с компостирането им в домашни условия? Как малките квартални фирми и сервизи могат да намерят повече нови клиенти?

Гражданите и бизнесът в София вече могат да получат цялата тази информация, при това лесно, бързо и удобно, само с един клик. Новосъздадената онлайн платформа CEMIS им предоставя различни възможности, чрез които да "затворят кръга" в производството и потреблението с минимум отпадъци, да превърнат ненужните вещи в ресурс за повторна употреба и да печелят от тях.

Новото виртуално пространство е и първият значим опит в страната да се даде

реална практическа насоченост

на "кръговата икономика" - популярна и "модерна" засега повече в европейски и правителствени документи, отколкото във всекидневието на българския потребител.

"CEMIS е първата и единствена до момента отворена платформа, която предоставя информиран избор за възможностите и действията, водещи до намаляване образуването на отпадъци и удължаване на жизнения цикъл на използваните в домакинствата и бизнеса вещи и продукти", посочва инж. Цветомир Калчев, ръководител на проекта за създаването на платформата.

Основната цел на CEMIS е да помогне на ползвателите да открият предимствата на кръговата икономика. Затова тя обобщава и предлага информация за възможностите за предотвратяване, рециклиране и оползотворяване на отпадъчни материали, както и за всички места в София, на които те могат да бъдат предавани, уточнява още той.

Платформата ще е и своеобразен хъб с предложения за споделяне и даряване на ненужни вещи, наемане за повторно използване, ремонтиране на уреди.

Заедно с тях ще бъдат представени модели и идеи за кръгова икономика, като целта е да се популяризират създадени и работещи добри практики в тази област.

Очаква се от платформата да се възползват

широк кръг потребители

Тя е насочена към всички общности и сфери на територията на столицата - от жителите в населеното място и предприемачите от малкия квартален бизнес до държавните и общинските администрации. "Кръгът" на тази рециклираща икономика "завърта" също така организациите и индустрията за оползотворяване на отпадъци, неправителствения и гражданския сектор. "На практика това сме всички ние", подчертава инж. Калчев.

На битовите потребители платформата ще предоставя информация как всеки от тях може да ограничи купуването на стоки, които водят до образуване на много отпадъци. От нея домакинствата могат да разберат как да удължат живота на редица уреди и продукти, които използват в ежедневието си, чрез ремонтирането им, как да намалят количеството битови отпадъци чрез възможностите за разделно събиране и компостиране. Така те ще допринесат не само за опазване на околната среда, но ще имат и икономическа полза и стимули - като спестя разходи за купуването на нови ненужни или малко използвани продукти.

За бизнеса платформата CEMIS е добра допълнителна възможност за рекламиране на местните услуги по райони. В нея на едно място е събрана информация за кварталните работилници, хлебарници, обущарски, текстилни и ремонтни ателиета, сервизи и други необходими услуги, до които всеки потребител на CEMIS ще има достъп чрез интерактивната карта.

Неправителственият сектор от своя страна получава лесен начин да открива, инициира и участва в дарителски и доброволчески кампании, да свързва и привлича съмишленици в каузите си.

CEMIS е изключително

функционална платформа,

тя е лесна за работа и практична за ползване, подчертават едно от най-важните й предимства нейните създатели. Всеки заинтересован лесно, бързо и удобно - само с един клик на сайта www.cemis.bg, ще открива точните локации на местата за разделно събиране и предаване на отпадъци или употребявани стоки и вещи.

Достъпът до платформата може да се осъществи през различни смарт устройства - компютър, смартфон, таблет.

Информацията, която се съдържа и обобщава в нея, се подава в оригиналния й вид, без да изисква от собствениците или разпространителите й допълнителна обработка, обясняват още от екипа.

"Ако решите, че искате да сте част от платформата, споделете вашата информация, ние не само ще я направим лесно ползваема, но и ще осигурим директна връзка към нейния първоизточник. Ако вашият добър модел или идея за кръгова икономика не е включен, може да се свържете с нас и той ще намери място сред останалите", отправя покана към всички заинтересовани инж. Калчев.

Голямото предимство на CEMIS е и че чрез нея потребителите имат възможност за

директна връзка

помежду си. Форумът и обявите на платформата позволяват на регистрираните в нея ползватели да обменят информация помежду си и сами да инициират заемане, споделяне или размяна на вещи и стоки, да използват повторно съществуващи материали и продукти, като по този начин удължават жизнения им цикъл.

Освен това самите потребители могат да изпращат информация за местата, на които се предават отпадъци, за наличните в кварталите сервизи и услуги, за провеждани кампании и инициативи, за срещани добри практики и дори идеи за създаване и развитие на модели за кръгова икономика.

По този начин се реализира и една от основните цели на платформата CEMIS - да повиши информираността за кръговата икономика, като създаде публично споделено пространство за нея. По този начин платформата се стреми да формира обществено съзнание и култура по въпросите на устойчивостта, пестенето на ресурси и енергия, рециклирането на отпадъци, повторното използване на материалите и ресурсите.

Голямата цел на CEMIS и нейните създатели е да стимулират промяна в поведението на потребителите за вземане на информирани решения за кръговата икономика в своето ежедневие и да участват активно в нея. Така платформата прави крачка напред в създаването на отговорно и ресурсно ориентирано общество с екологично съзнание.

Европейско финансиране за бг проект

Платформата CEMIS е изградена по европейски проект №BG16M1OP002-2.009-0036 "Пилотен демонстрационен модел за кръгова икономика", финансиран по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Общата му стойност е малко над 370 000 лв., от които почти 315 000 лв. са европейски средства - от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, с бенефициент фирма "Магистериум" ООД, а малко над 55 000 лв. са национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.