Слънцето ли е новото злато?

Инвестицията в соларни паркове се превръща в шампион по доходност и изпреварва инфлацията

Всички познаваме верижната реакция, свързана с повишаването на цената на една или няколко от основните суровини, особено на петрола и електроенергията, които са задължителен компонент от ценообразуването на всеки бизнес. Мечтата на ръководните мениджъри е да няма непредвидени изненади от такъв характер, които много трудно се поддават на прогнозиране. Приятно или не, промяната на цените и възходящите трендове са факт, с който трябва да се съобразим. Има обаче и алтернативен начин за противодействие на този ефект, който до голяма степен е подчинен единствено на възможността за инвестиране в устойчив източник на доходи.

В случая не става дума за спекулативни схеми или инвестиране във високорискови активи като криптовалути, а за нещо далеч по-тривиално, но също толкова перспективно - слънчевата енергия. Тази безплатна суровина тепърва ще разкрива своя потенциал, а технологичният напредък на соларните инсталации вече гарантира добри добиви. Като добавим към това много добрите чисто природни предпоставки в България, държавните стимули и ускорената политика за внедряване на екосъобразни източници на електроенергия, то като че ли в това уравнение не остават неизвестни.

Какво печелим, като инвестираме с соларни инсталации?

За отговор на въпроса се обръщаме към Мартин Лечев, управляващ директор в "КП Имобилиен" - основният дистрибутор на Huawei Solar и Astronergy в България. Двете китайски марки са лидери в областта на соларните системи със своите инвертори, батерии и модули (панели), които развиват вече повече от 20 години.

"Пред инвеститорите стоят две възможности за реализиране на доходност от соларни паркове. Най-мащабният вариант е създаването на такива съоръжения върху терени извън града, в близост до нужната инфраструктура за присъединяване. Така собственикът генерира приход от всеки киловатчас енергия, който е продал на електроразпределителното дружество. "КП Имобилиен" има голям склад в България с нужните компоненти за изграждането на паркове с мащаб от порядъка на мегавати, което значително скъсява времето до получаване на първите доходи от инвестицията", казва Мартин Лечев.

"Средните и големите индустриални предприятия също имат възможност в оптимална степен да гарантират независимостта си от цената на тока, като инсталират соларни модули на покривите на сградите или в прилежащи пространства. Добитата електроенергия може частично да покрие техните производствени нужди, което води до пряко елиминиране на разходи. Като алтернатива това електричество може да се продаде обратно на електроразпределителното дружество по цени, надвишаващи цената на доставяния ток, и така също да се реализира печалба", допълва Мартин Лечев.

По текущи разчети една соларна инсталация с мощност 30 kW може да генерира около 40 мегаватчаса електричество на годишна база. При регламентирана изкупна цена на тока 161 лв./мВтч това означава гарантиран приход почти 6500 лева за една година.

Изчисленията са еквивалентни за соларен парк с мощност 1 MW с тази разлика, че електроенергията в такива обеми се търгува на свободния пазар. Дори при консервативен разчет такъв соларен парк би произвел около 1400 мегаватчаса, или около 250 000 лева приходи преди данъци на своя собственик, при изкупна цена 180 лв./мВтч. А в България има много паркове, които от 1 мВт мощност добиват повече от 1600 мегаватчаса!

Какво оборудване ни е необходимо?

Предвид перспективата една подобна инвестиция да бъде експлоатирана 20 или повече години, е много важно какви компоненти са заложени в нея. Качеството на оборудването пряко влияе върху един неясен, динамичен разход като нуждата от поддръжка (включително на място). Последните поколения инвертори на Huawei Solar позволяват дистанционно управление, оптимизиране и диагностика, дори през смартфон, което значително улеснява поддръжката и често елиминира нуждата от посещения на екип. Същевременно добивът се регистрира в реално време, така че собственикът във всеки момент знае какво е "заработила" неговата соларна инсталация. Изкуствен интелект допълнително оптимизира добивите с до 30%.

Друг ключов компонент са слънчевите фотоволтаични модули, които трябва да запазят своите качества дори след години експлоатация в сурови условия. Основен параметър по отношение на възвръщаемостта на инвестицията е тяхната ефективност. Затова е важно те да са качествени - като тези на компанията Astronergy, обявена за производител номер едно от Bloomberg и Photon Consulting. С нарастването на ефективността на панелите над 20%, или над 250 W за стандартен панел с 60 клетки, инвестицията е много по-ефективна, защото броят на нужните панели и заеманата площ са по-малки, а това рефлектира и върху цената за монтаж и поддръжка.

Huawei и Astronergy бележат устойчив ръст на продажбите на своите продукти за соларни паркове, което е следствие от световния тренд за повсеместно инсталиране на такива съоръжения. Като всяко производство, използващо електронни компоненти, и това скоро ще бъде засегнато от техния недостиг. Сега е точният момент да изпреварите очакваното покачване на цените и световния недостиг на компоненти и да инвестирате в соларно оборудване. Ако и вие имате интерес да използвате този безплатен източник на енергия, за да си осигурите дългосрочна доходност, свържете се с партньорите на "КП Имобилиен".