Разглеждаме прехода към нисковъглероден свят като възможност

Патрик Каре - вицепрезидент тежкотоварен транспорт на Shell International

Разглеждаме прехода към нисковъглероден свят като възможност
Разглеждаме прехода към нисковъглероден свят като възможност

Визитка

Патрик Каре е вицепрезидент тежкотоварен транспорт на Shell International от края на 2020 г. Негова основна мисия е превръщането на Shell в устойчив бизнес с нулеви въглеродни емисии. Той е решен да постигне това заедно не само с клиентите на Shell, но и с партньорите ѝ и с другите заинтересовани страни в сектора.

Патрик Каре се присъединява към Shell през 2000 г., като преди настоящата си роля е заемал редица отговорни позиции в компанията, сред които генерален ритейл мениджър в Германия/Австрия/Швейцария и генерален мениджър за горивните карти в ЦИЕ. Владее английски, немски, испански и френски, има икономическа степен от университета в Манхайм и MBA дипломи, придобити в Париж/Милано и Лайпциг.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Патрик Каре е вицепрезидент тежкотоварен транспорт на Shell International от края на 2020 г. Негова основна мисия е превръщането на Shell в устойчив бизнес с нулеви въглеродни емисии. Той е решен да постигне това заедно не само с клиентите на Shell, но и с партньорите ѝ и с другите заинтересовани страни в сектора.

Патрик Каре се присъединява към Shell през 2000 г., като преди настоящата си роля е заемал редица отговорни позиции в компанията, сред които генерален ритейл мениджър в Германия/Австрия/Швейцария и генерален мениджър за горивните карти в ЦИЕ. Владее английски, немски, испански и френски, има икономическа степен от университета в Манхайм и MBA дипломи, придобити в Париж/Милано и Лайпциг.

Защо Shell реши да ускори усилията си за преход към нулеви въглеродни емисии?

Не е тайна, че са необходими спешни действия за постигане на целта от Парижкото споразумение. Ние разглеждаме прехода към нисковъглероден свят като възможност. За Shell да се възползва от тази възможност означава да преобрази радикално бизнеса си през следващите 30 години. Днес ние имаме едно високо конкурентоспособно портфолио от активи, продукти и пазарни позиции, но не възнамеряваме да стоим на едно място. Ние ще се възползваме от новите възможности за растеж и ще станем още по-конкурентни. Нашата стратегия се основава на набор от амбициозни, но постижими цели, които обединихме под мотото "Да ускорим прогреса". Тя очертава начина, по който ние смятаме, че Shell може и трябва да допринесе за ускореното движение на света към едно бъдеще на по-чиста енергия в името на обществото, инвеститорите ни и планетата.

Как смята компанията да постигне това и какви са основните стъпки към тази цел?

- Поставили сме си ясни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели по пътя ни към превръщането ни в компания с нулеви въглеродни емисии до 2050 г., в синхрон с изискванията на обществото.

През октомври 2021 г. си поставихме за цел до 2030 г. да намалим абсолютните ни емисии с 50% спрямо нивата от 2016 г., което ще ни помогне да ускорим темпа на промяната. Това включва всички емисии, произтичащи пряко от нашата дейност (Обхват 1), както и тези, резултат от енергията, която купуваме, за да осъществяваме тази дейност (Обхват 2).

Превръщането ни в компания с нулеви нетни емисии означава коренно да променим бизнеса си. Това предполага да намалим емисиите от нашата дейност, от горивата и останалите енергийни продукти, които продаваме на нашите клиенти. Означава също така да улавяме и съхраняваме всякакви остатъчни емисии чрез иновативни технологии или да ги компенсираме чрез специалната ни програма за компенсация чрез закупуване на въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват естествените екосистеми.

Означава също с времето да променим нашето продуктово портфолио, за да посрещнем изменящите се нужди на клиентите.

Shell обслужва ежедневно над 1 милион търговски и промишлени компании и 30 милиона крайни потребители на своите 46 000 бензиностанции. През 2025 г. планираме да обслужваме 40 милиона клиенти на 55 000 обекта, а мрежата ни от зарядни станции за електромобили ще се разрасне до над 500 000 зарядни устройства.

Планираме да подобрим още повече лидерските си пазарни позиции в моторните масла и да разширим бизнеса си с производство и дистрибуция на биогорива. Ще произвеждаме повече нисковъглеродни горива, а производството на традиционни горива ще намалим с 55% до 2030 г.

Какви усилия и ресурси ще изисква това - в смисъл на инвестиции, ангажиране на заинтересовани лица и институции и т.н.?

- Ние смятаме, че ако светът иска да постигне нулеви нетни емисии в бъдеще, въпросът не опира само до предлагането - жизнено важно е едновременно с това да се реформира и търсенето на енергия. За тази цел си партнираме с крайните потребители, с бизнеса, с инвеститори, правителства и други заинтересовани страни. Особено сложен е въпросът с декарбонизацията в сектори като товарния пътен транспорт, авиацията или корабоплаването. Заедно търсим решения за замяна на въглеродните енергийни източници за тези сектори с нисковъглеродни алтернативи. Това обхваща и технологиите, горивата и държавните политики и регулации, които ще подкрепят постигането на тази цел.

От бизнеса до крайния потребител - нашите клиенти споделят, че искат да намалят своя въглероден отпечатък, но не знаят как, затова ние им помагаме. Разработваме нови продукти и услуги с по-ниско въздействие върху околната среда и проектираме нашия бизнес така, че заедно да можем да намерим пътя към декарбонизацията. Вече работим с цели сектори като корабоплаването, товарния автомобилен транспорт и авиацията, партнираме си с компании като Amazon, Microsoft и DHL, за да им помогнем да намалят въглеродните си емисии. Благодарение на новите технологии общуваме по-лесно с клиентите и им предлагаме индивидуални решения, съобразени с техните нужди. Благодарение на вече изградените партньорства с клиентите и на глобалната ни мрежа за търговия на дребно можем да предложим на нашите клиенти онова, което им е нужно по техния път към декарбонизацията.

Като вицепрезидент за товарния пътен транспорт къде виждате основните предизвикателства пред декарбонизацията в сектора на товарния транспорт?

- Ние разгледахме въпроса съвместно с нашите консултанти от Deloitte и обсъдихме в дълбочина темата с всички заинтересовани страни. Идентифицирахме три основни предизвикателства, пред които е изправен товарният транспорт по пътя си към нулеви въглеродни емисии: мащаба на задачата, фрагментираността на сектора и цената на прехода.

Ето как изглеждат нещата на практика. На първо място товарният пътен транспорт обхваща около 3 милиона фирми, опериращи с около 217 милиона камиона. До 2050 г. този автопарк се очаква да достигне около 400 милиона товарни автомобила за целия свят (в това число 80 милиона тежкотонажни), като за декарбонизиране на половината сектор ще е необходим капацитет за доставяне на 8-12 милиона барела петролен еквивалент дневно.

След това идва ред на фрагментираността на сектора. Тя е резултат от различните регулации, технологии, горива, инфраструктура и срокове за изпълнение в отделните пазари.

Не на последно място, това е силно конкурентен сектор, с голям фокус върху ниската себестойност. Операторите на средно- и тежкотонажни автопаркове взимат своите решения на база разходите за 4- до 6-годишна експлоатация на дадена машина. Същевременно те нямат почти никакво поле за финансово маневриране и буфери, с които да управляват експлоатационните рискове от нови горива или двигателни технологии.

Въпреки тези пречки обаче браншът е изправен пред повратен момент поради засилващия се регулаторен и пазарен натиск, като вероятно ще еволюира по-бързо, отколкото мнозина очакват.

Какви са възможните решения и какви технологии са налице или в процес на разработване, за да спомогнат за прехода в сектора?

- Днес светът вече разполага с набор от решения за ниски или нулеви въглеродни емисии. Но всяко от тях е в различен стадий на готовност за търговска употреба. За различните етапи на декарбонизация ще се приложат различни решения, но ключово за постигане на крайната цел е взаимодействието между регулаторите и бизнеса.
Автопарковете от дизелови камиони могат да постигнат незабавно намаляване на емисиите чрез конструктивни подобрения, оптимизиране на управлението на автопарковете чрез дигитални решения, както и чрез използване на висококачествени гориво-смазочни материали. Shell има дълга история като доставчик на горива и моторни масла, осигуряващи ефективна работа на различни форми на транспорт, включително автопаркове.

И ние инвестираме, разработваме иновативни проекти и улавяме търсенето още в ранен стадий, за да предложим цялостни решения за днес, за утре и за в бъдеще.

Според доклада на Shell и Deloitte "Getting into Gear" в бранша вече се наблюдава консенсус относно пътя, по който трябва да поемат технологиите: електромобилите с водородни горивни клетки (FCEVs) и с батерии (BEVs) са възприемани като най-жизнеспособните технологии за трайно постигане на нулеви емисии в тежкотоварните превози.

Така например съвместно с Daimler сме си поставили за цел до 2025 г. да изградим 150 станции за зареждане с водород по 1200-километровия коридор между Нидерландия и Германия. А в САЩ работим с Volvo и други компании по изграждането на инфраструктура за зареждане на електрически камиони в Калифорния.

В краткосрочна перспектива втечненият природен газ (LNG), биометанът (BioLNG), възобновяемият природен газ (RNG) и биодизелът, както и програмите за компенсиране на въглеродни емисии, каквато е Nature Based Solutions на Shell, ще помогнат на сектора да извърши прехода към водородни горивни клетки и електротранспорт.

В момента Shell разполага с 35 станции за зареждане на камиони с LNG в седем европейски държави, а благодарение на наши външни партньори предлагаме достъп до 72 обекта за зареждане с LNG посредством LNG карта. В България засега нямаме обекти за LNG, но чрез LNG картата предлагаме ексклузивна оферта на транспортни фирми, ползващи услугата в други държави. За да предложим на нашите клиенти друг вариант за намаляване на въглеродните емисии, в момента разработваме проект за добавяне на биометан в нашата търговска мрежа.

Споделих вече, че постигането на нулеви нетни емисии с нужните темпове няма как да се постигне без взаимодействието с правителствата по набелязаните политики, нито без изграждане на стратегически партньорства в цялата екосистема на сектора, за да могат да се намалят разходите и да се ускори преходът към превозни средства с нулеви емисии и инфраструктурата за тях.

Така например чрез консорциума H2Accelerate Shell, заедно с Daimler, Iveco, OMV и Volvo Group, работи за създаване на условия за масово навлизане на водородни камиони на европейския пазар. Ние смятаме, че съгласуваните инвестиции в сектора през 20-те години на 21 век ще създадат условията за такова масово пазарно проникване.

Какво прави Shell в тази насока в България?

- Shell присъства на българския пазар от 30 години и е една от водещите компании в продажбите на дребно на горива с над 100 обекта. През този период въведохме и наложихме на пазара висококачествените горива Shell V-Power, както и уникалната ни програма за лоялни клиенти ClubSmart. Всеки месец търговските ни обекти в България обслужват над един милион клиенти. Shell предлага на потребителите моторни масла с намален въглероден отпечатък в редица свои продукти за леки автомобили, тежкотоварни дизелови двигатели, както и за индустрията.

За корпоративни клиенти предлагаме - както вече споменах - LNG карта за достъп до цялата европейска мрежа от станции за зареждане с втечнен природен газ и услугата euroShell Card, която дава възможност за отсрочено плащане и ефективно управление на фирмения автопарк. Ефективността на горивата и моторните ни масла вече допринася за намаляване на въглеродните емисии. Например дизеловото гориво Shell FuelSave с уникалната си технология Dynaflex позволява до 4% икономия на консумацията на гориво, а моторните масла, които предлагаме, са с намален въглероден отпечатък. Същевременно допълнителни икономии на гориво се постигат и чрез намаляване на престоя на гранични и тол пунктове, благодарение на системата Toll Box на Европейската електронна тол услуга (EETS), въведена в 11 държави.

А за тези наши клиенти, които търсят системи за компенсация на въглеродните си емисии, в началото на тази година въведохме програма за компенсация на емисиите чрез закупуване на въглеродни кредити, генерирани от международни проекти, които опазват и възстановяват естествените екосистеми.

Клиентите ни в сектора на товарните превози ползват инсталирани на камионите им системи AdBlue, позволяващи намаляване на емисиите на азотни оксиди, а в близко бъдеще ще разширим дистрибуторската мрежа на AdBlue, за да обхванем и собствениците на леки автомобили и ванове.

Ако мога да обобщя, предлагаме на клиентите удобни начини за справяне с емисиите чрез вече налични решения, като икономия на гориво, системи за компенсация на въглеродните емисии и достъп до мрежата от LNG станции, като в същото време работим върху решенията за утрешния ден.