Устойчивостта като основен приоритет за "АББ България"

Интелигентни решения за намаляване на потреблението на енергия

"АББ България" - част от световната "АББ Груп", работи чрез четири основни бизнеса: Електроснабдяване и електрообзавеждане, Автоматизация на процеси, Задвижване, Роботика и дискретна автоматизация. Компанията има над 2 500 служители в България и оперира с централен офис в София и четири клона в страната. Най-големите производствени бази се намират в гр. Раковски, които са част от "Тракия икономичекса зона", и произвеждат електрически компоненти ниско и средно напрежение, а в Пловдив има производство за измервателна апаратура. В клон Раковски работят над 1900 служители от населени места в радиус от 60 км.

"АББ България" - клон Раковски, е един от лидерите в "Тракия икономическа зона", който със своите проекти за намаляване на потреблението на енергия и в подкрепа на електрическата мобилност допринася за един по-добре развит и устойчив икономически регион.

Като част от водещата световна технологична компания, която подсилва трансформацията на обществото и индустрията, клон Раковски на "АББ България" следва своите цели, за да постигне едно по-продуктивно и устойчиво бъдеще.

Електрическа мобилност

Един от основните проекти, които компанията движи и развива, е в сферата на електрическата мобилност. АББ допринася значително за разширяването на мрежата за зареждане на електромобили в България, притежавайки над 85% пазарен дял в сегмента на DC бързозарядните станции.

Клон Раковски представлява една от основните точки за зареждане на електромобили в региона, предлагайки свободен достъп до 8 АС и 1 DC Terra 54 зарядни станции. Клонът разполага с електрически автомобил, като целите през следващите години са автопаркът на компанията да бъде трансформиран в изцяло електрически.

По-ниска консумация на енергия

В началото на годината клон Раковски успешно завърши проект за обновяване на всички източници на светлина в двете производствени звена, в които работят над 1900 души. Проектът включва премахване на всички настоящи T5 луминесцентни лампи и инсталиране на нови LED светлини, което подобрява видимостта, ефективността и намалява консумацията на енергия. Вследствие на това осветлението на производствените помещения е подобрено и оптимизирано според реалната нужда от съответните производствени площи.

Изпълнението на този проект води до намаляване на оперативните разходи за поддръжка на стари осветителни тела и намалява консумацията на електроенергия с до 50 процента, спестявайки 493 MW мощност и 80 000 лева на годишна база, което от своя страна допринася за намаляване на въглеродния отпечатък на съоръжението.

Управление на енергията и активите

Интегрирането на ABB Ability™ е следващият проект, планиран да бъде осъществен тази година, който чрез мониторинг на енергията и управление на активите ще позволи прецизна статистика и широк поглед над енергийната ефективност на заводите. Тази софтуерна иновация ще даде възможност за решения в реално време, управлявани от данни, за по-безопасни и по-интелигентни операции, които максимизират ефективността на ресурсите и допринасят за бъдещето с ниски въглеродни емисии.

Що се отнася до приложението за управление на активи, облачната система ще позволи използването на предсказуема поддръжка, която ще осигури по-точен и прецизен мониторинг на електрическите активи и ще намали непланираните прекъсвания и сервизни дейности с намалени оперативни разходи. Използването на облачно решение ще доведе до намаляване на времето и разходите за поддръжка, предотвратяване на непланираните прекъсвания и значително подобряване на сигурността, намалявайки фаталните аварии, които оказват влияние върху живота на хората и активите.

"АББ България" - клон Раковски

4142, Стряма, България

Ул. "Индустриален път" 1 №14

Тел. 032/ 998 800

Мейл: [email protected]