🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

"Зелената" кауза на Европа – в бутилка "Девин" от Родопите

Компанията е първата в сектора, сертифицирана като въглеродно неутрална и преминала 100% към използване на чиста енергия

"Зелената" кауза на Европа – в бутилка "Девин" от Родопите
"Зелената" кауза на Европа – в бутилка "Девин" от Родопите
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Подкрепата на каузата на XXI век - борбата с климатичната криза, може да започне и от... една бутилка натурална вода.

Докато правителства, международни организации, водещи учени бият тревога и обсъждат действията, които светът трябва да предприеме, за да предотврати икономически и социален срив заради настъпващите климатични промени, всеки български потребител може да направи съвсем лесна и реална стъпка, за да се включи в глобалния климатичен поход. Достатъчно е да си купи бутилка минерална или изворна вода с марката DEVIN. И след консумация да изхвърли празната опаковка в контейнера за разделно събиране на пластмаса.

От тази година всяка покупка на продукт на "Девин" е действие в подкрепа на климата, тъй като компанията - лидер на пазара на натурални води в България, постигна пълна въглеродна неутралност. Тя стана първата в сектора и една от малкото в страната с такова значимо постижение.

През февруари сертификат, издаден от международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърден от акредитирания и независим сертифициращ орган Vinçotte, удостовери, че българският производител "Девин" ЕАД е

международно призната въглеродно неутрална компания

Етикетът CO2-Neutral®, който получават нейните натурални води, е утвърден световен знак за предприятия, марки, изделия, услуги и събития за намаляване на парниковите газове, свързани с тяхната дейност.

Климатичният сертификат е доказателство и признание за мерките, предприети от "Девин" ЕАД за намаляване на директните емисии, свързани с бизнеса, непреките емисии по цялата производствена верига, както и компенсиране на остатъчните емисии чрез инвестиция в най-големия вятърен парк в България.

"Сертифицирането ни означава, че продуктите с марката DEVIN са 100% неутрални по отношение на климата по целия им жизнен цикъл: от транспорта на материали, през фабриката за производство на води до доставката им до всички търговски обекти в цялата страна", обяснява ефекта и за потребителите Петя Манастирска, ръководител "Устойчиво развитие и качество" в "Девин" ЕАД.

Успешното постигане на тези амбициозни цели е още по-ценно, тъй като те са реализирани в кризисната за цялата икономика пандемична 2020 г. Международното признание увенчава и дългогодишните усилия на компанията за устойчиво бизнес поведение.

"Девин ЕАД" застава на финалния етап по пътя към постигането на

неутрален въглероден отпечатък

през 2019 г. Тогава компанията изчислява какви вредни емисии изпраща в околната среда производствената й дейност чрез използваната енергия - електричество, газ, горива, и с какви конкретни стъпки може да ги намали.

Резултатите доказват правилността на избрания модел за модерно развитие на компанията. Още в първия си доклад за устойчиво развитие, публикуван в средата на 2020 г., дружеството отчита, че средното потребление на енергия за производството на литър бутилирана вода е спаднало с 5.4% само за една година.

Освен това "Девин" ЕАД оптимизира процесите на съхранение, товарене и транспортиране, а също ревизира политиката си на снабдяване, за да увеличи дела на местните доставчици и така да постигне по-кратък маршрут при доставки на стоки и материали за завода. Още през 2019 г. 55% от доставчиците са били разположени в района на град Девин, а всички стратегически доставчици са в радиус 500 км от завода. Нещо повече - 80% от тях са сертифицирани от EcoVadis - независима глобална платформа, използвана за устойчиво снабдяване.

Компанията успешно прави и втората знакова стъпка в политиката си за въглеродна неутралност, като

ускорява прехода си към зелена енергия

През юли отново на критичната 2020 г. тя отчита ключово постижение - 100% от производството ѝ работи с енергия от възнобновяеми източници. "Това е качествено нов етап в нашето развитие като лидер на пазара на натурални води, който допринася за устойчива икономика", подчертава Петя Манастирска.

Само използването на 100% зелена електроенергия от завода за бутилиране на вода в град Девин, откъдето излизат популярните марки "DEVIN Минерална", "DEVIN Изворна" и DEVIN Air, води до намаляване на общите емисии с повече от 6000 тона CO2 годишно, "изтривайки" по този начин 18% от общия CO2 отпечатък на "Девин", посочват от фирмата.

На фона на бизнес предизвикателствата на миналата ковид година, на усилията на компанията и поетия от нея премерен риск зелената политика на "Девин" и постигането на въглеродна неутралност са подкрепени и от мащабна стратегическа инвестиция.

С пускането в експлоатация през 2020 г. на две нови енергоефективни поточни линии лидерът на натуралните води в България изпълнява инвестиционните си планове за технологично развитие и усъвършенстване. В новата инфраструктура са вложени 16 млн. лв.

Част от новата климатична политика на "Девин" ЕАД е и насърчаването на разделното събиране на бутилките от нейните продукти. От края на миналата година върху етикетите на своите марки "DEVIN Изворна" и "DEVIN Минерална" тя поставя

специално лого за отговорна употреба на опаковките,

за да напомня на потребителите колко важно за обкръжаващата ни среда е тяхното рециклиране.

Решено в цветовете на океана и земята, логото наподобява едновременно бутилка, знака за безкрайност и пясъчен часовник. С този символ на триединство компанията апелира за индивидуална отговорност и възможност за разумното използване на природните ресурси.

Пластмасовите опаковки за еднократна употреба имат по-нисък въглероден отпечатък спрямо повечето алтернативи, затова е важно тяхното разделно събиране и предаване за рециклиране в правилния контейнер, за да не остават в околната среда, обясняват от компанията.

Новата стъпка допълва продължаващото от десетилетие усъвършенстване на опаковките на "Девин" чрез олекотяване и екодизайн. Сега всички бутилки с марка DEVIN, включително капачката и етикетът, са 100% рециклируеми.

Новата амбициозна цел на дружеството е да насърчи разделното събиране и да го превърне в устойчив навик на милионите си потребители.

Енергийно спестяване на климатичните промени

От създаването й през 1992 г. "Девин" ЕАД е лидер на пазара на натурални води в България. Продуктите с марка DEVIN - натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с витамини) и изворна вода, идват от екологично чист район в региона на град Девин в Родопите.

За всеки литър произведена през 2020 г. напитка "Девин" отбелязва намаление на употребата на ресурси до 1,45 литра вода, 40,48 кВтч енергия, както и 11% намаление на въглеродния отпечатък спрямо 2019 г.

През 2020 г. компанията събира разделно и предава за оползотворяване близо 97% от отпадъците, генерирани при производствените й процеси.

През 2020 г. като участник в колективната система на "Екопак България" АД "Девин" спестява 1,304 тона емисии на парникови газове, изчислени в еквивалент на СО2 тонове. Това прави 4 831 782 км емисии (изчислени в еквивалент на изминати километри с кола).

В партньорство с "Екопак България" компанията спасява от изсичане 25 027 дървета, спестява 22 631 млн. кВтч електроенергия, 61 181 куб.м вода и 8907 барела петрол.