Цимент със зелен етикет

"Холсим България" развива портфолио от въглеродно неутрални продукти

Цимент със зелен етикет
Цимент със зелен етикет
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Може да звучи изненадващо, но 38% от въглеродните емисии глобално се дължат на сградите - 70% от тях се произвеждат при експлоатацията им, а 30% са резултат от строителните материали, използвани при изграждането им. Като производител на основния строителен материал цимент "Холсим България" дава своя принос за справяне с това предизвикателство чрез прилагане на решения за намаляване на нетните CO2 емисии в своето производство.

"Холсим България" АД е част от групата "Холсим" - най-големия производител на строителни материали в света. Като световен лидер в своя отрасъл групата осъзнава ключовата си роля и отговорност да сведе до минимум своя въглероден отпечатък и да съдейства за по-скорошно преминаване към въглеродно неутрално и екологично строителство.

През 2020 г. "Холсим" става първата компания в сектора, която поема ангажимент за нулева въглеродност до 2050 г. Тя е и първата в сектора, подписала "Бизнес амбиция за 1.5°C" - инициатива на Глобалния договор на ООН за ограничаване на глобалното затопляне в рамките на не повече от 1.5°C. Междувременно екологичната фондация Solar Impulse, работеща в сътрудничество с Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана, нареди 10 от иновативните решения за зелено строителство на "Холсим" сред топ 1000 на решенията от цял свят, признати като щадящи околната среда и едновременно с това носещи икономическа полза.

"Холсим България" в услуга на "зеленото" строителство

Българското дружество от групата работи с последователност и амбиция за намаляване на въглеродния интензитет на производството си в завода в Бели извор и поетапно разширява портфолиото си от въглеродно неутрални продукти. Повод за гордост е фактът, че през 2021 г. заводът беше класиран на първо място в Европа в рамките на групата и в топ 10 от общо 129 завода на групата по света по критерии като ефективност и устойчивост. Принос за това имат оптимизираните енергийни разходи и повишеният дял на влаганите алтернативни горива и материали.

Към края на октомври 2021 г. нетните специфични въглеродни емисии на завода са 456 кг CO2 на тон циментови продукти - постижение, което покрива поставената цел на групата "Холсим" в глобален мащаб за 2030 г. (475 кг CO2/т) и нарежда по този показател производството в България сред най-добрите инсталации за цимент в света. В допълнение, над 80% от енергийните нужди се осигуряват от алтернативни източници.

Как се намаляват емисиите в циментовото производство

В циментовото производство има два източника на въглеродни емисии - горивният процес и процесът на декарбонизация на суровините в пещта.

Един от ключовите лостове за намаляване на въглеродния отпечатък е да се интегрира принципът на кръговата икономика в процеса на производство и да се използват отпадъци и отпадъчни материали като заместители на изкопаемите горива и първичните суровини.

Намаляването на въглеродните емисии става по две линии - в процеса на производство на клинкер - междинния продукт, от който се получава цимент, както и като се намалява съдържанието на самия клинкер в цимента.

При производството на клинкер се отделят по-голямата част от емисиите на CO2, свързани с производството на цимент. За да се намалят тези емисии, една от мерките е да се подобри енергийната ефективност, тъй като става дума за производство, което "гълта" много енергия. В случая се намалява разходът за гориво, което понижава въглеродния интензитет на продуктите. Това в крайна сметка свива и производствените разходи.

За да се постигне това, "Холсим България" въвежда алтернативни горива като заместител на изкопаемите. От 2007 г. насам заводът в Бели извор покрива все по-голяма част от енергийните си нужди с горива, произведени от отпадъци, с което наред с другите екологични ползи допринася съществено за намаляване на въглеродния интензитет на производството. В завода са въведени 3 инсталации за подготовка и подаване на алтернативни горива - за отпадъчни автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. През 2012 г. е изградена още една инсталация за оползотворяване на твърди горими отпадъци, която дава възможност за увеличаване обема на използваните отпадъци.

Към момента на територията на завода в Бели извор има две инсталации за нарязване на сортирани битови отпадъци, които се използват като алтернативно гориво в пещта.

Вложенията в оползотворяването на отпадъци са позволили на завода да замести над 80% от обичайните горива с алтернативни. Експертите оценяват ефекта от това по няколко линии - намалено потребление на въглища, природен газ, петрококс, намалени емисии от въглероден диоксид, по-малка нужда от депониране на отпадъците, спестени емисии парникови газове, които биха се отделили при други методи за третиране на отпадъците.

Другата линия, по която се намаляват емисиите в производството на "Холсим България", е заместването на традиционните суровини като варовик и мергел с техни декарбонизирани алтернативи. Това обикновено са вторични продукти от други производства.

По-малко клинкер - по-малък въглероден отпечатък

Както беше споменато по-горе, вторият основен механизъм за редуциране на вредните емисии при производството на цимент е да се намали съдържанието на клинкер в него. Това става, като част от клинкера се замени с алтернативни минерални компоненти, като например пуцоланови материали и летящи пепели от ТЕЦ-овете. Значителна част от тези минерални компоненти са вторични продукти от други отрасли на промишлеността, а оползотворяването им е много важна част от приноса на "Холсим България" към развитието на кръговата икономика в страната.

"Зеленият" цимент от село Бели извор

"Холсим България" е първият производител на цимент на местния пазар, който поставя специален етикет на "зелените" си продукти, за да ги направи по-лесно разпознаваеми за клиентите, ориентирани към екологично и устойчиво строителство.

Групата е разработила методология с ясни минимални критерии за оценка на продуктите, сравнявайки техния въглероден отпечатък със средния такъв за местната индустрия. Продукти, произведени с поне 30% по-ниски емисии, се определят като "зелени" продукти и получават такъв етикет.

Към момента "зелените" продукти на компанията са ECOPlanet Prime с 55% по-ниски въглеродни емисии, CEM II / B-LL 32.5 R с 35% по-ниски и CEM II / A-LL 42.5 R с 30% по-ниски емисии спрямо традиционния портланд цимент. Към екопродуктите спадат и тези за пътна стабилизация - Strentor и Strentor CR, които са с 65% по-ниски емисии.

В края на всяка календарна година "Холсим България" прави преглед и оценка на портфолиото си, за да потвърди, че съдържа достатъчно нисковъглеродни продукти, които отговарят на екологичните критерии на групата, подкрепят изпълнението на стратегията за въглеродна неутралност до 2050 г. и насърчават прехода към зелено строителство в страната. Търсят се и нови оперативни лостове - продуктови и технологични иновации - за разширяване на обхвата на действията за постигане на глобалните цели на "Холсим", свързани с устойчивото развитие.

Плановете на Групата "Холсим" до 2030 г.

  • Ускоряване използването на нисковъглеродни и въглеродно неутрални продукти
  • Удвояване обема на влаганите алтернативни горива и материали като заместители на изкопаемите горива и суровини
  • Разработване на нови видове цимент с нови добавки
  • Удвояване обема на използваното RDF гориво (произведено от неорганични и преработени твърди отпадъци)
  • Намаляване на нетните CO2 емисии до 475 kg/тон циментови продукти
  • Управление на първото предприятие с нулеви нетни въглеродни емисии в света
  • Освен това "Холсим" се ангажира до края на 2025 г. да използва в качеството на суровини или източници на енергия най-малко 75 млн. тона отпадъци и вторични продукти, от които 10 млн. тона отпадъци от строителство и разрушаване.