Кръгово строителство, или как секторът започва да се декарбонизира

"Главболгарстрой" работи по проект за мобилен завод, който да рециклира строителните отпадъци на място, така че да могат да се влагат директно в новите проекти

Кръгово строителство, или как секторът започва да се декарбонизира
Кръгово строителство, или как секторът започва да се декарбонизира
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Когато се говори за декарбонизация на икономиката, обикновено на фокус са сектори като енергетиката, индустрията и транспортът. Но постигането на нулеви емисии засяга буквално всеки бизнес и колкото и да не е видно на пръв поглед, строителството също е един от ключовите сектори, които трябва да се трансформират.

Ясно е, че преките ефекти върху природата са при производството и транспортирането на самите материали. Но строителните отпадъци също имат голям въглероден отпечатък. Те са нещо, което сега се изхвърля буквално навсякъде. И това създава огромен негативен ефект върху околната среда, включително чрез отделените CO2 емисии в атмосферата.

Една дори най-обикновена сграда от тези, които виждате да строят в София - със стотина апартамента, генерира около 300 тона строителни отпадъци. Тези 300 тона обаче имат огромен енергиен потенциал - най-вече чрез спестяването на енергия в нови материали. Всичко това обърнато в енергия може да допринесе изключително за кръговата икономика и за запазване на природата чиста. А това е една от целите, които си е поставила и една от най-големите строителни компании в България - "Главболгарстрой" ( ГБС)

Какво е възможно

По данни на Европейската агенция по околна среда строителните отпадъци и тези от разрушаване са близо 400 млн. тона в ЕС. "Големият обем и естеството на произвежданите отпадъци са предизвикателство за управление, но също така предоставят ясна възможност за прилагане на стабилни практики за управление на отпадъците в съответствие с принципите на кръговата икономика. Освен това строителният сектор се смята за приоритетен сектор според предстоящия план за действие на Европейската комисия за кръгова икономика", се казва в публикация на агенцията.

Близо 80% от строителните отпадъци имат висок потенциал за рециклиране и оползотворяване, има достъпни технологии, но няма достатъчен капацитет, пише в Националния план за управление на отпадъците 2021 - 2028 година.

Основният потенциал е при разрушаването на сгради - дейност, при която се образува значително количество отпадъци, голяма част от които имат висок потенциал за рециклиране. Ниските цени за депониране все още не стимулират бизнеса да сепарира отпадъка. Няма и законови изисквания за селективното разрушаване и отделяне на рециклируемите материали.

Ремонтът на пътища също образува огромно количество рециклируеми отпадъци, които могат да бъдат влагани директно в обектите.

Какво казва ЕС

Официално в ЕС се оползотворяват около 70% (за 2020 г.) от строителните отпадъци. Но по-внимателният преглед показва, че масово това става, като събрани отпадъци и развалини се използват за запълване на изкопи на строителни площадки или като инертни материали с нисък клас в пътното строителство.

В доклада на ЕАОС се отбелязва също, че по-силно предотвратяване на отпадъци и по-високо и по-качествено рециклиране могат да бъдат постигнати, ако се следват определени мерки за подобряване на ценообразуването, подобряване на информацията за това кои материали се използват в съществуващи и нови сгради и за подобряване на доверието на потребителите в качеството на използването на рециклирани инертни материали.

Какво прави ГБС

"Офисът ни в Брюксел работи основно по линия на зелената енергия и нулевите емисии. В момента работим по проект за преработка на строителни отпадъци", обяви Калин Пешов, член на надзорния съвет и генерален мениджър на "Главболгарстрой холдинг" АД, по време на организираната от "Капитал" в края на ноември конференцията Net Zero Economy. По думите му нужната инвестиция е голяма - 14-15 млн. евро, и затова се търсят възможности за финансова подкрепа на проекта. Целта е да се изгради такава инсталация за преработка на строителните отпадъци, която да е мобилна, да се ползва на място при самите строежи, дори в градските зони, и да спестява огромна част от вредните емисии, които секторът генерира.

"Представете си мобилен завод за преработка на строителни отпадъци, който да позволи те да могат отново да се използват в строителство", казва Пешов и допълва, че по този начин ще се спести не само енергията от кръговрата на отпадъците, но и ще има ефект върху екологията като цяло, тъй като няма да има камиони, които да извозват тези отпадъци. А това е особено важно, когато става дума за строежи в градска среда и най-вече в историческия център на градовете. Няма да има и нужда от депониране на тези отпадъци, което сега създава огромни сметища в покрайнините на градовете, които повишават запрашеността на въздуха и като цяло са риск за околната среда.

"Главболгарстрой" има и собствена стратегия за преход към нисковъглеродна икономика, която вече изпълнява. Накратко тя включва три основни аспекта: вътрешен, външен и стратегически.

Вътрешният е за мерки, които засягат самата компания. Като се започне от това да се използва рециклирана хартия и стъклени бутилки и се стигне до пестене на енергия. "От няколко години имаме програма, с която да направим нашата офис сграда напълно енергийно ефективна. Инвестицията, която предприехме, е около 4 млн. лв. Минахме през доста трудности, но резултатът надмина очакванията ни. Вместо предвидените около 35% постигнахме 48% икономия на енергия. И това е с не много сложни дейности и мерки, а стана със съвсем достъпни материали от пазара", обяснява Пешов. И допълва: "Този модел работи - енергийната ефективност има икономическа обосновка и това е, което може да убеди хората. Инвестицията се изплаща бързо и това може да служи като гаранция пред финансиращите институции за такива проекти."

Разбира се, има определени браншове и ситуации, в които е необходим друг подход и други материали. ГБС, като строителна компания, например работи и по подмяната на общо 10 газови турбокомпресорни агрегати по газопреносната мрежа на страната с такива, които са най-ниско емисионните на пазара в момента.

"С втора камера за изгаряне и по-ниски температури на горене. Чрез висока технология на една много мощна и високотехнологична американска компания ние успяхме да постигнем умопомрачителна промяна върху емисиите", споделя Пешов.

Външният подход от своя страна е насочен към подобряване информираността на клиентите на ГБС по отношение позитивите от прилагането на мерки за енергийна ефективност, както и тези при влагането в проектите на рециклирани строителни материали и продукти.

"Опитваме се да убедим инвеститорите, доколкото е възможно, да влагат парите си в зелени сгради. Да обясняваме ползите от това. За съжаление много пъти това минава през икономическата полза, защото чисто разбирането да бъдем по-зелени и да отделяме по-малко емисии трудно се получава в по-бедните икономики. Това е реалността, но все повече и повече ние виждаме тенденция нашите клиенти да разбират това, което им говорим, да проектират все по малко енергоемки сгради и да бъдат отворени към това. Включително и с проектантите, с които работим, се опитваме да им обясняваме ефекта, да ги надъхваме в посока все по-зелено, нискоемисионно проектиране. Това е, което ние можем да дадем", коментира Калин Пешов.

Стратегическият аспект включва дългосрочните цели. "Като извод можем да говорим с много термини, за много технологии. Ние в момента също се опитваме да се учим как за в бъдеще се правят водородопроводи, вместо газопроводи и т. н. Ние в този панел сме все едни от най-цапащите компании, но не зависимо от това за мен най- важното е всеки един от нас да даде своя дан и своята лепта и да се опитаме да направим планетата едно по- добро и по-чисто място за живеене", заяви Калин Пешов по време на организираната от "Капитал" конференция Net Zero Economy.