Дистрибутор на Deutsche Markenbutter "Двете крави" получи глоба 1.7 млн. лв.

Решението на КЗК срещу "Милки груп био" е заради нелоялна конкуренция при дистрибуцията на маслото и опаковането му в България

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби "Милки груп био" с 1 694 560 лв. за нелоялна конкуренция. Сумата е 1% от нетните приходи от продажби на дружеството за 2020 г. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София-област, в 14-дневен срок от съобщаването му.

По искане на "Ростар БГ"

Производството е образувано по искане на търговеца на едро на млечни продукти "Ростар БГ", а поводът е дистрибуцията на краве масло Deutsche Markenbutter ("Двете крави"), произведено от германското дружество Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG - Хамбург, специално и само за българския пазар. В искането си до КЗК от компанията посочват, че "Милки груп био" разпространява краве масло Deutsche Markenbutter ("Двете крави"), което напълно имитира продукта, произвеждан от Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co.KG за "Ростар БГ". Подателят на искането посочва също, че за опаковката има регистриран промишлен дизайн на негово име и смята, че е налице имитация до степен на идентичност на опаковките на продукта. От "Милки груп" обаче твърдят, че разпространяват масло с въпросната опаковка от 2010 г., тоест поне година преди "Ростар БГ".

Комисията установява, че "Ростар БГ" и "Милки груп био" повече от 10 години дистрибутират (първоначално чрез свързани лица, а в по-късни периоди пряко) и продават на едро краве масло, обозначено като Deutsche Markenbutter от един и същ производител - Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG. Антимонополният орган обаче не може да установи по безспорен начин откога "Милки груп био" разпространява именно този продукт с опаковка, за която се твърди, че е имитираща.

Заключението на КЗК е, че няма разпространение на имитиращ продукт, тъй като и двете фирми дистрибутират оригинално краве масло Deutche Markenbutter 0.250 ("Двете крави"), което се доставя от производителя с опаковки с един и същ изглед. Ето защо не може да бъде наложена санкция за имитация на продукт.

Опаковане на неопаковано

Комисията обаче разглежда друг казус, според който през първата половина на 2021 г. фирма "Милки груп био" е закупила неопакован продукт - краве масло на блок, който самостоятелно е опаковала в опаковки със същата визия на Deutche Markenbutter ("Двете крави").

В преписката се посочва, че "Ростар БГ" обичайно закупува това масло с опаковка, произведена и поставена от германския производител, като в текстовата част фабрично са включени и данните и логото на дистрибутора. Това е самостоятелна услуга на германския производител, която се заплаща отделно от българския дистрибутор "Ростар БГ" и е включена в цената на готовия продукт.

В същото време "Милки груп био" закупува и разпространява краве масло Deutsche Markenbutter ("Двете крави") със същата опаковка като тази на "Ростар БГ", но данните на български език, в това число и за българския дистрибутор ("Милки груп био"), се съдържат върху допълнително залепен стикер.

Комисията установява, че "Милки груп био" разпространява 900 кг замразен блок масло, който се произвежда под различна спецификация, носи различни характеристики и в същността си представлява различен вид краве масло Deutsche Markenbutter. КЗК обобщава, че това поведение е нелоялно и противоречи на добросъвестната търговска практика. Още повече че доставната цена на продукта в неопакован вид е по-ниска в сравнение с цената на продукта в опаковки от 250 г. По този начин, опаковайки в собственото си предприятие различен продукт с означение краве масло Deutche Markenbutter, който при това е по-евтин и в опаковка, за която не заплаща на производителя, "Милки груп био" придобива нелоялно конкурентно предимство пред прекия си конкурент - "Ростар БГ", както и пред останалите конкуренти. Компанията си спестява разходи и в този смисъл запазва пазарната си позиции по нелоялен начин. Затова антимонополният орган санкционира "Милки груп био" за нелоялна конкуренция.

Участниците в спора

Съдружници във фирма "Ростар БГ" ООД - София, са Васил Иванов Лазаров и Теменужка Симеонова Спасова. Дружеството е регистрирано през 2006 г. и търгува на едро с млечни продукта (краве масло Deutsche Markenbutter Deutsche Markenbutter с опаковка "Двете крави" от 250 г и с опаковка "Краварката" - разфасовка 250 г и 125 г). Според данните в Търговския регистър за 2020 г. компанията отчита 50.609 млн. лв. общо приходи и 3.116 млн. лв. печалба. "Ростар БГ" ООД е свързана с "Вивекта БГ", в която Васил Лазаров притежава 100% от капитала.

Едноличен собственик на капитала на "Милки груп био" ЕАД е Поля Димитрова Пеева. Компанията е преобразувана няколко пъти в годините. Търгува на едро със стоки и суровини за хранително-вкусовата индустрия от 2013 г. Разполага със складови бази в София, Варна, Бургас, Плевен, Ямбол и Хасково. Има и производствена база за млечни продукти със собствените марки "Саяна", "Наборъ", "На хорото", произвежда и за марки на търговски верии. Според информацията в Търговския регистър за 2020 г. "Милки груп био" отчита 170.110 млн. лв. общо приходи и 4 262 657 лв. нетна печалба. В доклада за дейността се посочва, че дружеството е направило инвестиции за 1.5 млн. лв. и е обновило и попълнила автопарка си. Увеличило е с близо 17% производствения си капацитет и е открило 20 нови работни места. Преди девет години името на фирмата беше намесено в дело за измами с ДДС.

Още от Капитал