Нищо не е за изхвърляне

Доброто управление на отпадъците от индустрията е важна стъпка към кръговата икономика и бизнес с много възможности

В страната на пътуващите бали със смет, задръстените речни корита, вносния италиански боклук и изникващите като гъби тук и там камари със смет бизнесът с отпадъците логично успя да си извоюва лоша слава.

Боклучената тема обаче е доста по-широка от грозните картини по места. И е по-актуална от всякога. Правилното управление на боклуците става все по-важна съставна част от идеята за кръгова икономика, но също и поле за технологични иновации и печалби, поне ако се случва по правилния начин. А управлението на отпадните продукти става все по-сериозен въпрос за огромен брой предприятия, които трябва да решават проблемите с генерираните от тях количества, като попадането на отпадъците на сметищата става все по-скъпо удоволствие.

Менажирането на отпадъците е бизнес за редица компании. Списъкът на фирмите, които имат разрешителни за опериране и транспортиране на отпадъци в регистъра на Изпълнителна агенция по околна среда, е безкраен, а пътят на отпадъците от замърсителя до крайната им дестинация и всички ангажирани в процесите - още по-дълъг. В повечето случаи обаче те предпочитат да стоят извън светлината на прожекторите.

Изключително интересен е опитът по темата на пловдивската "Тракия икономическа зона", в която дейността си развиват десетки бизнеси. Голяма част от компаниите там са поверили дейността на "Анес - 96" на Иван Ангелов. Той се е насочил към операциите с производствени и опасни отпадъци. Работи с големи клиенти и извън зоната.

Ангелов казва, че има договори с над 300 - 400 компании. И нито един договор с депо, на което да изхвърля сметта.

Основният проблем в сектора, както и във всеки друг в момента е високата цена на електроенергията, която участва активно в обработката на отпадъците.

Коя е компанията

Ангелов развива дейността си през две дружества - "Анес - 96" и "РециТрейд България", като двете имат почти идентична дейност, но оперират на две площадки. "Анес - 96" има площадка в с. Царацово. Компанията е собственост на Иван Ангелов и Донка Ангелова, а според документите в Търговския регистър дружественият договор е от 2003 г., като от доклада за 2018 г. става ясно, че поне към онзи момент има и клон в Мюнхен.

Другата компания е "РециТрейд България". Тя развива дейността си на площадка в Първомай. Според данните в Търговския регистър тя е създадена преди 10 години, като Ангелов е едноличен собственик от 2014 г. Преди това участие имат Холгер Шлицио и Хорст Андерс от Германия.

Разрешителните на двете дружества показват дълъг списък от видове отпадъци, с които могат да оперират и да транспортират. Основното поле на дейност са производствените отпадъци, които в 90% от случаите се генерират от промишлените предприятия. Има и опасни отпадъци като замърсени опаковки, утайки при пречиствателна дейност на замърсени места и участъци, лакове, бои и разредители, живачни елементи. Фирмите работят също така с материали, съдържащи азбест.

Компанията предлага и консултантски услуги за управление на отпадъците като мониторинг, организиране на площадки, определяне на отпадъчните потоци, документиране и докладване, обучения за правилно съхранение и разделяне на отпадъците и т.н.

Дружествата сключват договори с големи клиенти, които заплащат за извозването и оползотворяването на отпадъка, като сред големите клиенти са ABB, Liebherr, Sensata Technologies, Mexon и т.н.

Химия и физика

Компанията специализира в предварителната преработка на отпадъците преди крайното им оползотворяване, разказва Теодора Неделчева, юрист в компанията. Това включва много и различни процеси на база вида на отпадъка.

Процесите включват разглобяване, сортиране по вид, код и метод на оползотворяване. Рязане и намаляване на обема. Много важна стъпка е смесването, след като се раздроби и смеси с други отпадъци.

Методите на третирането са различни - механични, физични, химични, биологични. Течните отпадъци например минават през ултрафилтрацията. Тя широко се използва в процесите на пречистване на отпадъчни водни разтвори в химическата, хранителната и хартиената промишленост. Част от отпадъците, след като са преминали през предварителната преработка, отиват за рециклиране в заводи, най-често производители на въпросните изделия, като металите и т.н.

Голяма част от отпадъците отиват за изгаряне. Този процес стана много актуална тема не само покрай скандала с вноса от Италия, но и покрай произведения от софийския завод за отпадъци RDF, за който стана ясно, че няма много купувачи.

В случая обаче компанията работи с три инсталации за термично оползотворяване, като има договори с циментовите заводи "Девня цимент" и "Златна Панега", обясняват от "Анес - 96", като допълват, че циментовите заводи имат големи изисквания за характеристиките на отпадъка, които трябва да се спазват.

Третата фирма е "Грийнбърн". Тя е фирмата - оператор на инсталацията за производство на електроенергия от изгаряне на биомаса и отпадъци на "Биовет" в Пещера.

Средата

Финансовите отчети на двете компании показват, че по-активна дейност поне до 2020 г. е извършвала "Анес - 96", като за последните години с изключение на кризисната 2020 г. приходите й са над 4 млн. лв. Най-силна е била 2019 г., когато те достигат 5.8 млн. лв., а печалбата 1.9 млн. лв. Най-силна за "РециТрейд" пък е била 2020 г., когато приходите й са 2.6 млн. лв.

Коронавирусът не е подминал и пазара на отпадъците, което е логична реакция от свиването на производството и спирането на работата на някои от заводите с избухването на пандемията. "Имаше отлив на клиенти в началото поради спиране на производства, но нещата се нормализираха", казва Теодора Неделчева.

Колкото до тенденциите на пазара, според Неделчева при големите клиенти се забелязва и тенденция за промяна и адаптация на действията към образуването на по-малко отпадъци.

Основен проблем, който и към момента се очертава и за този бизнес, както и пред всички останали, е драматичният скок на цената на електроенергията, а и на горивата. Електроенергията се използва за 95% от дейностите и това води до скок и в крайната цена на услугата.

Колкото до лошия имидж, който си извоюваха отпадъците през последните години, Неделчева коментира, че "на практика компаниите, които се занимават с прием на отпадъци, са силно контролирани".

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал