Фондът Morningside Hill инвестира около 1 млн. евро във "Фиделитас лаб"

Очакванията са лабораторията да разшири обхвата от услуги и броя на външните си клиенти

Бисер Дивери, управител на "Фиделитас лаб"

Фондът Morningside Hill е инвестирал около 1 млн. евро във "Фиделитас лаб". Това е независима лаборатория, която извършва набор от анализи на зърнени и маслодайни култури - пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица, шротове, растителни масла.

Целите

"Целта на инвестицията е да разширим обхвата и възможностите на лабораторията. Средствата са предназначени за покупка на допълнително високотехнологично оборудване за течна и газова хроматография, както и на софтуер от най-ново поколение. Част от средствата са за наемане на още лабораторни помещения и квалифициран персонал, за обучения и процес по акредитация по международния стандарт ISO 17025", обобщи за "Капитал" Бисер Дивери, управител на "Фиделитас лаб".

Плановете са проектът да приключи до края на тази година. "Тогава лабораторията ще може да предложи на всички заинтересовани страни в търговията с хранителни продукти завършен пакет от лабораторни услуги. Той ще включва както показатели за определяне на качеството, така и за безопасността на храните: наличие на токсини, диоксини, пестициди и други вредни и отровни вещества", обобщи Бисер Дивери.

Основен клиент на лабораторията сега е компанията майка - групата "Фиделитас", но очакваното разширение ще увеличи възможностите и съответно - външните й клиенти. "Поради ограничения брой подобни лаборатории в региона очакваме да разширим клиентското си портфолио в Румъния, Молдова, Украйна и други и съответно значително да увеличим оборота", казва Бисер Дивери.

Заетите лабораторни специалисти сега са четирима, предвижда се в резултат на инвестицията броят им да се увеличи с над 50%.

Лабораторията

"Фиделитас лаб" е създадена през 2014 г., намира се във Варна и е част от групата "Фиделитас", специализирана в областта на количествен и качествен контрол на стоки, оценка на щети по товари и имущество, морски инспекции и уреждане на застрахователни претенции.

Лабораторията предлага анализ на зърнени и маслодайни култури, сред които определяне на влага, на примеси (вредни/отровни семена), на маслено съдържание и др. "За 2021 г. са анализирани проби от над 1 млн. тона селскостопански продукти износ за ЕС и трети страни", уточни за "Капитал" Бисер Дивери.

Инвеститорът

През ноември 2019 г. Morningside Hill стартира своя фонд за рисков капитал, който е фокусиран върху осигуряването на капитал за растеж на български стартъпи. Фондът разполага с 38.5 млн. евро под управление, които да бъдат инвестирани в дялови (или еквивалентни) миноритарни позиции в 25 до 30 компании.

Фондът за рисков капитал включва публични средства в размер на 33.3 млн. евро, предоставени от фонд "Мениджър на финансови инструменти" по оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност". Типичният период на държане на инвестиции е 5 - 10 години, като възможностите за излизане ще бъдат оценявани според условията, уточняват от фонда.