Лари Финк, BlackRock: Фокусираме се върху устойчивост, защото сме капиталисти

"Въглеродно неутрална икономика ще трансформира всяка компания и индустрия", казва CEO-то на BlackRock

В традиционното си писмо в началото на годината на сайта на BlackRock Лари Финк посочва, че живеем във време, в което декарбонизацията на производствени суровини, транспорт, земеделие, енергетика и строителство се ускорява всекидневно. Той вярва, че това тепърва ще създаде огромни инвестиционни възможности, но също така крие големи рискове за компаниите и индустриите, които не успеят да се адаптират към тази нова реалност. "Както някои компании рискуват да изостанат, същото важи и за цели градове и държави, ако не успеят да отговорят на предизвикателствата. (....) Декарбонизацията на икономиката ще отвори разнообразни възможности за работа, за тези, които участват в дългосрочното планиране на този процес", казва главният изпълнителен директор на BlackRock.

Връзката между капитализъм и устойчивост

"В днешния глобален свят компаниите трябва да създават продукт, който да има стойност за пълния диапазон от сектори и да носи дълготрайна инвестиционна стойност за своите акционери", заявява Финк. По думите му все повече бъдещето на един бизнес ще зависи от неговата обвързаност с потребителите и общността. Изискванията към компаниите са да се трансформират и активно да създават добавена стойност и за себе си. Все по-голям значение ще има и начинът, по който са управлявани, включително взаимоотношенията със служителите и бизнес партньорите им, както и позициите им по социални въпроси и теми, свързани с околната среда. Финк вижда като основна задача активното участие в декарбонизацията на икономиката.

Според анализа за развитието на портфейла на BlackRock от 2020 г. един от ключовите фактори за тази промяна е демографският - с трансфера на парично богатство към по-младите поколения, които повече осъзнават нуждата от устойчивост. Затова се очаква милениалите и генерация "Х" да "завземат" по-голямата част от финансовите активи и да бъдат много по-активни на пазара.

Социологическите данни сочат, че най-вероятно поколението "Х" ( между 40 и 55-годишните - бел. ред.) ще остане по-активно в периода 2015-2030 г., докато милениалите ще поемат инициативата след това. Икономическия тласък на двете поколения ще засили и инвестициите в посока устойчивост и възобновяеми източници на енергия. Това показват и изследванията на BlackRock, в които се забелязва насочването на тези потребителски групи към точно такъв вид продукти и инвестиции. Това ще доведе до по-голям дисбаланс между устойчивите и зелени фирми/продукти и тези, които не са.

Очакван резултат от инвестицията в устойчивост в краткосрочен план е по-малка възвръщаемост за инвеститорите. А липсата на външен капитал за компаниите, които не могат да се адаптират, ще доведе и до тяхното свиване и изчезване от пазара.

Затова Финк прогнозира: "Следващите 1000 еднорози ( компаниите, оценени на над 1 млрд.) няма да бъдат нови видове онлайн търсачки или социални мрежи. А най-вероятно ще бъдат плод на устойчиво новаторство - стартъпи, които ще помогнат за декарбонизацията и прехода към по-достъпна енергия за всички потребители."

Преходът изисква по-дългосрочен подход

Основна роля за преобразуването в устойчива икономика ще играят новите компании, които могат да разбиват пазара (т.нар. Мarket disruptors) , смята основателят на Blackrock . Те ще имат силата да изместят сегашните гиганти от техните позиции, ако тези корпорации не преосмисляг своите дългосрочни и краткосрочни планове. Нужна е целенасочена трансформация - за да могат вече големите играчи на пазара да оцелеят и успеят в бъдеще.

В този смисъл Финк предизвиква големите компании със следните въпроси: "Какво правите, за да направите бизнеса си конкурентоспособен ? Как се подготвяте за прехода към въглеродна неутралност? Докато вашата индустрия се трансформира, по кой път ще тръгнете - този на финансов феникс или този на малката птичка додо, която в един момент изчезва?

Основателят на BlackRock вижда прехода като вече неравен за различни части на глобалната икономика и развиващ се с различни скорости. Ясно е, че това ще е процес, който ще отнеме време. Но според него това не бива да е и процес, който изведнъж да спре инвестицията в съществуващите енергийни и горивни сектори.

Корпорациите, разполагащи с огромен капитал, ще бъдат и ключови за трансформацията на енергийното производство. Много от гигантите вече са започнали бавно да сменят фокуса си и да инвестират в нови посоки.

За плавното и правилно протичане на този преход Финк вижда и рискове "Капитализмът има силата да оформи обществото и да действа като вятър на промяната. Но бизнесът не може да направи това сам и не може да се очаква той да е регулатор за климатични въпроси. Това не би довело до добър резултат за обществото. Имаме нужда правителствата да представят ясен подход и таксономия за устойчиви политики, регулации и оповестяване на всички пазари", казва той.

Грижата за околната среда = грижа за печалбите

В процеса на преминаване от един тип икономика към друг всички сектори трябва да имат предвид, че това ще е дълъг процес. Първоначалната цена за производство ще е по-голяма и крайните продукти ще са по-скъпи. Но това е част от жизнения цикъл на всяка нова технология. Нужни са време и инвестиции, за да могат новите индустрии и продукти да достигнат на по-атрактивни цени до крайния потребител.

Сегашната икономика обаче разполага с една изключителна възможност за преход към въглеродна неутралност. Според Финк никога досега не е имало толкова много инвестиции в развитие. "Днес глобалните финансови активи възлизат на 400 трилиона долара. Това е сума, която, ако бъде инвестирана с правилните политики и промяна на консуматорските нужди и приоритети, би довела до една плавна и успешна трансформация на глобалната икономика".
По данни от Bloomberg BlackRock сега управлява 509 млд. долара в устойчиви инвестиции. Двойно повече от миналата година. "След пробива през 2020 г. импулсът в устойчиви инвестиции продължи (...) Една от най-големите възможности на това поколение ще е да спомогнем на нашите клиенти да навигират прехода си към въглеродно неутрална икономика", сподели Финк.

Европа, Близкият изток и Африка представляват близо ⅔ от финансовите потоци, или приблизително 65 млд. долара в продуктите от предишната година. Финк добавя, че мениджърите на пари трябва да отговорят на опасенията за устойчивост, за да спечелят инвестиционни мандати в региона.