Модернизацията ще позволи повишаване на енергийната ефективност

Инж. Александър Александров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД

Инж. Александър Александров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД
Инж. Александър Александров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД
Инж. Александър Александров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД
Инж. Александър Александров, изпълнителен директор на "Топлофикация София" ЕАД

Визитка

Александър Александров e изпълнителен директор на "Топлофикация София" от ноември 2019 г.

Притежава квалификации по програма на "Оксфорд" и "Принстън" за "Управление на природните ресурси - технологии, пазари и икономика", "Пазари на горива, верига на добавена стойност и структурни промени" и успешно участие в лимитирана програма за "Обучение на висши мениджъри и управление на постижения" на Change International, Германия. Той е магистър по "Топлоенергетика" и "Машинен инженер" при Технически университет - София.

Има над 20-годишен опит на висши управленски позиции в международни компании, сред които "Юниливър България", "Ериксон телеком България", "Ойлтанкинг България" и "Стомана Индъстри" АД.

Работи с прагматичен и предприемачески стил на ръководене. Стратегически фокусиран бизнес лидер с прогресивен опит, признат за отличните му лидерски умения и опит в развитието на бизнеса.

Бивш член на УС на "Национална спортна академия". Президент на "Българска федерация по автомобилен спорт" за периода 2010 - 2011.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Александър Александров e изпълнителен директор на "Топлофикация София" от ноември 2019 г.

Притежава квалификации по програма на "Оксфорд" и "Принстън" за "Управление на природните ресурси - технологии, пазари и икономика", "Пазари на горива, верига на добавена стойност и структурни промени" и успешно участие в лимитирана програма за "Обучение на висши мениджъри и управление на постижения" на Change International, Германия. Той е магистър по "Топлоенергетика" и "Машинен инженер" при Технически университет - София.

Има над 20-годишен опит на висши управленски позиции в международни компании, сред които "Юниливър България", "Ериксон телеком България", "Ойлтанкинг България" и "Стомана Индъстри" АД.

Работи с прагматичен и предприемачески стил на ръководене. Стратегически фокусиран бизнес лидер с прогресивен опит, признат за отличните му лидерски умения и опит в развитието на бизнеса.

Бивш член на УС на "Национална спортна академия". Президент на "Българска федерация по автомобилен спорт" за периода 2010 - 2011.

Г-н Александров, какво се случи за двегодишното ви управление на столичната топлофикация? Какво намерихте и какво успяхте да постигнете за този период?

Когато през 2019 г. приех предизвикателството да поема този ръководен пост в "Топлофикация София", ситуацията в дружеството беше следната:

 • 22 млн. неразплатени текущи задължения
 • 133 млн. задължения към "Булгаргаз"
 • неплатени суми за въглеродни емисии
 • проточени дела с голям материален интерес
 • значими проекти, които бяха в застой
 • невъведена информационна система САП
 • и неефективно работещ Управителен съвет.

Към днешна дата, след 2-годишното ми управление:

 • Дружеството няма необслужвани текущи задължения.
 • Спазва се строга финансова политика и се прилага постоянен контрол върху разходите.
 • За първи път предприехме мерки за използване на полагаемия капацитет в Подземно газово хранилище "Чирен" и през 2021 г. дружеството си върна контрола върху полагащия му се в хранилището капацитет.
 • Прекратени бяха неизгодни договори за продажба на електроенергия.
 • За първи път "Топлофикация София" е активен участник на енергийната и газовата борса, като реализира 100% от произвежданата електроенергия.
 • Дружеството вече е регистриран търговец на газ и електроенергия.
 • За 2 години са подменени 37 км тръби, което е 6 пъти повече в сравнение с предходните две.
 • За последните 2 г. са изразходвани около 51 млн. лв. за техническа поддръжка на оборудване и ремонт на топлопреносна мрежа, което е в пъти повече от предходните.
 • Интегрираната информационна система САП вече е завършена, работи и благодарение на нея имаме възможност да развиваме и надграждаме предлаганите услуги към клиентите.
 • Изгради се ефективен метод на управление. За 2 години са проведени над 128 заседания на Управителния съвет и са разгледани 990 доклада.

Изминалата година беше трудна не само за "Топлофикация София", но и за целия енергиен сектор в световен план. Как премина "Топлофикация София" през предизвикателствата във финансов аспект?

- Спазваме строга финансова дисциплина, като паричните потоци бяха управлявани оптимално в условията на ограничени финансови ресурси. Беше продължен фокусът върху подобряване на клиентското обслужване и повишаването на събираемостта с цел осигуряване на средства за покриване на текущите задължения за природен газ. В резултат на постоянните усилия в посока подобряване на обслужването общата събираемост достига близо 95%. Въпреки безпрецедентното нарастване на цената на природния газ, която от януари до декември нарасна с 280%, дружеството продължи изцяло да приоритизира плащанията към "Булгаргаз" в рамките на ограничените постъпления от топлинна енергия и фонд "Сигурност на електроенергийната система", като към 19.01.2022 г. към обществения доставчик са погасени близо 399 млн. лв., или с 48% повече спрямо 2020 г.

Като още една мярка цялата произведена електрическа енергия беше реализирана на независимата енергийна борса, възползвайки се в максимална степен от растящите борсови цени. В резултат на тази активна политика се очаква приходите от електроенергия да надвишават отчетените през 2020 г.

Тези приходи от продажбата на електроенергията не могат ли да покриват разходите за природен газ и по този начин да се осигури по-ниска цена на парното за столичани?

- Успешната практика е точно такава, но към настоящия момент "Топлофикация София" все още не разполага с достатъчно когенерационни съоръжения, за да може да произвежда електроенергия, така че приходите от продажбата ѝ да покриват разходите за основната суровина.

Точно това е и зададената посока чрез изготвянето на плана за модернизация, който включва техническа, оперативна и финансова стабилизация. Първите две задачи - план за модернизация и финансов модел, бяха приети от Столичния общински съвет и с активната подкрепа и работа на кмета Фандъкова. Това одобрение даде ход на изпълнението на следващите точки от проекта, чийто финален резултат очакваме съвсем скоро. Част от предвидените стъпки за модернизация на дружеството са изграждане на нова високоефективна когенерация в ТЕЦ "Люлин" и в ТЕЦ "София-изток" с мощности от 240 MW, инсталиране на нови котли и осигуряване на свързаност между ТЕЦ-овете.

Все още продължават дебатите за пакет от мерки, с които да се подпомогне кризата в енергийния сектор, но към момента няма конкретно решение за "Топлофикация София". Има ли опасност дружеството да не издържи финансовата тежест в настоящата ситуация и софиянци да останат без парно?

- Няма риск софиянци да останат без парно. "Топлофикация София" ще продължи да доставя топлинна енергия на потребителите, въпреки че обстоятелствата ни поставят в ролята на единствен буфер и се очаква дружеството да плати социалната политика на държавата. Заедно с правителството работим по методика за компенсациите и се надяваме скоро те да бъдат факт.

Може ли модернизацията на дружеството да помогне за стабилизирането на "Топлофикация София"?

- Да, и това е най-доброто решение и перспектива за подобряване на цялостното състояние на дружеството. Само чрез модернизацията можем да постигнем финансово стабилизиране, покриване на екологичните норми и предлагане на по-добро качество на услугата на конкурентна цена. А пряката полза за потребителите ще бъде получаването на по-добра услуга на добра цена.

И още нещо много важно - реализирането на плана за обновление и модернизация, изготвен от американската консултантска компания Black&Veatch, ще позволи на по-късен етап да се внедрят решения за оползотворяване на възобновяема енергия. Това ще доведе и до повишаване на енергийната ефективност, подобряване на чистотата на въздуха и същевременно ще се постигне социално поносима цена на услугата, което е много важно за нас. Такива решения са оползотворяване на геотермалната вода, изграждане на вятърни генератори в неработещите комини и изграждане на двуосни слънцеследящи фотоволтаични системи.

Напоследък имаше доста дискусии по темата за възможността за използване на геотермална вода за топлофикационни цели. Какво говорят фактите по този въпрос?

- На територията на Столична община има много находища на минерални води с различни дебит, температура и състав. Практическо приложение обаче за топлофикационни цели имат само някои от тях. Това са Централна баня, Баталова воденица, Лозенец, Княжево, Горна баня, Панчарево и Банкя. Тези извори са с нисък термичен потенциал, което позволява само локалното им използване за определен брой сгради. За обезпечаване на качествено топлоснабдяване през отоплителния сезон е необходимо допълнително подпомагане с топлофикационна вода. Реалните възможности на минералните извори в София позволяват да бъде генерирана топлинна мощност 8.87 MWt, което представлява 0.63% от необходимата действителна топлофикационна мощност 1400 MWt, която осигурява "Топлофикация София".

Вярвам, че реализацията на подобни проекти е бъдещето на "Топлофикация", но преди това съоръженията и инсталациите трябва да бъдат обновени и модернизирани.

Друга тема, добила популярност в последно време, е опцията за преместване на инсталацията за енергийно оползотворяване на RDF от София в Стара Загора.Възможна ли е подобна реализация на този етап на проекта и на какъв етап е процедурата по обжалването?

- Този проект е много важен за софиянци. Обжалването му беше стандартна процедура и ВАС излезе с решение, с което отмени като незаконосъобразно решението на КЗК и върна на КЗК за повторно разглеждане със задължителни указания. Ние имаме увереността, че при своевременно и окончателно произнасяне на съда ще имаме реална възможност да спазим срока и до края 2023 г. да усвоим отпуснатите целеви средства за проекта.

Що се отнася до опцията за преместване на локацията, мисля, че е редно да се позоваваме само на официално приетата документация на проекта. Инсталацията за енергийно оползотворяване на RDF е ІІІ етап от проекта "Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община". Първите два етапа вече са завършени, като за реализирането им е използвана безвъзмездна финансова помощ от ЕС по ОП "Околна среда". Трите етапа на проекта са взаимообвързани и съответно ползите от завършването му са предвидени именно да са в помощ на енергийната система на София и софиянци. Част от тях са:

 • икономия в размер на 11 млн. лв. от транспортни разходи за извозване на отпадъци до циментови заводи
 • спестяване на емисии на СО2 в размер на 2000 т/година
 • диверсификация на горивната база и намаляване на потреблението на газ с 65 млн. Nm3 и спестяване на близо 40 млн. евро годишно за гориво
 • спестяване на средства за закупуване на квоти за емисии СО2 вследствие на намалената консумация на природен газ.

И не на последно място - с произвежданата топлинна енергия ще се осигури отопление за 40 000 домакинства. София се нуждае от трайно, екологично и независимо решение за оползотворяване на отпадъците, този проект дава на града точно тази възможност.

Каква е посоката за 2022 г.?

- Посоката и целите вече са зададени през изминалата година и мисля, че положителните резултати в много от аспектите са налице. Надявам се, че ще успеем да продължим всички проекти и процеси за технологично, административно, финансово и дигитално обновление на дружеството в полза на всички софиянци.