Цените на тока подобриха чувствително финансовите резултати на ЧЕЗ дружествата

При разпределителното печалбата за последното тримесечие расте с близо 3000% заради компенсациите за скъпия борсов ток

От миналата година двете дружества вече не са собственост на едноименното чешко дружество, след като бяха придобити от компания на "Еврохолд България" в пакет с още активи на CEZ в страната за 335 млн. евро
От миналата година двете дружества вече не са собственост на едноименното чешко дружество, след като бяха придобити от компания на "Еврохолд България" в пакет с още активи на CEZ в страната за 335 млн. евро
От миналата година двете дружества вече не са собственост на едноименното чешко дружество, след като бяха придобити от компания на "Еврохолд България" в пакет с още активи на CEZ в страната за 335 млн. евро    ©  Надежда Чипева
От миналата година двете дружества вече не са собственост на едноименното чешко дружество, след като бяха придобити от компания на "Еврохолд България" в пакет с още активи на CEZ в страната за 335 млн. евро    ©  Надежда Чипева

Приходите и печалбите на двете дружества на ЧЕЗ, чиито акции се търгуват на фондовата борса, чувствително се повишават към края на миналата година. Най-впечатляваща е печалбата на "ЧЕЗ Разпределение", която само за последните три месеца нараства с близо 3 хиляди процента, което обаче се дължи на осчетоводяване на държавните компенсации заради скъпия ток. При "ЧЕЗ Електро" по-видим е растежът на приходите за цялата година - с 300 млн. лв., като по-голяма част от него идва също в третото тримесечие.

Причините за повишенията са различни при двете дружества. За разпределителното, което събира такси за пренос и достъп до мрежата, движещият фактор е увеличеното потребление на ток след локдауните през 2020 г. При доставчика на енергия пък обяснението е в рекордните цени на тока, които станаха факт през лятото, но стигнаха пика си идването на есента и началото на зимата.

От миналата година двете дружества вече не са собственост на едноименното чешко дружество, след като бяха придобити от компания на "Еврохолд България" в пакет с още активи на CEZ в страната за 335 млн. евро.

На годишна база "ЧЕЗ Разпределение" отчита 10% повишение на приходите до 410 млн. лв., а само за последното тримесечие те растат с над 16% до 121 млн. лв. Силен бум има в печалбата за периода октомври - декември - тя расте до 24 млн. лв. при под милион за същия период година по-рано. С 35% расте нетният финансов резултат за цялата 2021 г., достигайки 51.2 млн. лв. Това само по себе си е интересно, защото именно през последното тримесечие разпределителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про" обясняваха, че имат ликвиден проблем заради високите борсови цени на тока, който купуват за покриване на технологичните загуби.

От дръжеството уточниха във вторник, че положителният финансов резултат, отчетен през четвъртото тримесечие на годината от "ЧЕЗ Разпределение България", се дължи на осчетоводяването на отпуснатите от държавата компенсации за покриване на загубите, които дружеството е реализирало в резултат на високите борсови цени на електроенергията.

"До момента по сметките на дружеството са постъпили 13 млн. лв. от тях. Все още не са изплатени 55 млн. лв. Общата сума на компенсациите, в размер на 68 млн. лева, е осчетоводена в четвъртото тримесечие като приход, но не и като паричен поток.", посочиха от компанията за "Капитал".

По-видимо е повишението на приходите при "ЧЕЗ Електро" - с 45% за цялата година, което в абсолютно изражение е 300 млн. лв. Печалбата за година расте с по-умерен темп, но само за третото тримесечие ръстът е 320% до 7.35 млн. лв. Така за октомври - декември общата печалба на двете дружества е над 30 млн. лв.

И двете компании подобряват резултатите си спрямо 2019 г., което показва, че работят на нива по-добре спрямо кризата, която донесе ковид-19.

Добрите резултати не се отразиха съществено в цените на акциите - при "Разпределение" те поскъпнаха с 2.8% до 290 лв. в края на миналата седмица, след публикуване на отчета. При "Електро" пък последната сделка е от 10 януари, като ниската ликвидност се определя и от скъпата акция на брой - над 27 хил. лв. През последните години интересът около акциите на двете дружества се крепеше от очакванията за продажбата им. След като през миналата година собственикът им се смени, към малките акционери в тях беше отправено и търгово предложение, което не беше прието от всички собственици извън мажоритарния. С това интригата на борсата около двете позиции поизчезна, поне засега.

* Статията е коригирана на 1 февруари с информацията за осчетоводяването на държавните компенсации при "ЧЕЗ разпределение"

Все още няма коментари
Нов коментар