Сделките в Централна и Източна Европа: Повече и с акцент върху IT и ВЕИ

Сливанията и придобиванията в България растат и като брой, и като стойност – обемът достига 1.9 млрд. евро

Придобиването на чешката Avast Software от американската NortonLifeLock за 7.34 млрд. евро е най-голямата сделка в региона за миналата година
Придобиването на чешката Avast Software от американската NortonLifeLock за 7.34 млрд. евро е най-голямата сделка в региона за миналата година
Придобиването на чешката Avast Software от американската NortonLifeLock за 7.34 млрд. евро е най-голямата сделка в региона за миналата година    ©  Shutterstock
Придобиването на чешката Avast Software от американската NortonLifeLock за 7.34 млрд. евро е най-голямата сделка в региона за миналата година    ©  Shutterstock

Стойността на сключените сделки по сливания и придобивания (M&A) в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се е повишила с над 55% на годишна база през 2021 г. до 94.27 млрд. евро. Така изминалата година се оказва най-успешната от 2013 г. насам, показват данните от съвместното годишно проучване на международната правна организация CMS и анализаторската компания EMIS - The Emerging Europe M&A Report 2021-2022.

Броят на сключените сделки също се връща до предпандемичните нива - за последните 12 месеца те са общо 2015, което е с 18% повече спрямо белязаната от корона кризата 2020 г. За сравнение - през 2019 г. в ЦИЕ са били сключени 1958 сделки на обща стойност 72.3 млрд. евро.

България следва общия тренд за региона и бележи ръст и като брой, и като стойност на транзакциите. Данните за миналата година отчитат 70 сключени в страната сделки - колкото са били и през 2019 г., докато в пандемичната 2020 г. броят е намалял до 63. Стойността на сливанията и придобиванията в страната пък скача над три пъти за последната година - до 1.91 млрд. евро, но остава под предкризисните равнища от 2018 г. и 2019 г., когато обемите бяха доста над 2 млрд. евро (виж графиката). При това над половината от общата сума за 2021 г. се дължи на една-единствена сделка - покупката на Райфайзенбанк (България) от белгийския собственик на ОББ и ДЗИ - KBC Group, за малко над 1 млрд. евро.

В доклада са включени сделки, обявени в периода 1 януари - 1 декември 2021 г., които са на стойност поне 1 млн. евро за придобиване на дял от поне 2% от акциите на дадена компания или на самостоятелни активи, като при сделките за бизнес имоти прагът е 5 млн. евро. Изключени са сделки, за които има само слухове, емисии на конвертируеми акции, обратни изкупувания, сделки за пакети от необслужвани вземания, вътрешни преструктурирания и др.

Предпочитаните сектори

До значителна степен скокът в общия обем на сливанията и придобиванията се дължи на мегасделки в Полша, Русия и Чехия, отбелязват авторите на доклада. В тези три държави са сключени и девет от десетте най-големи транзакции със смяна на собственост през изминалата година (виж таблицата в края на текста). Най-голям ръст в броя на сключените сделки обаче отбелязват Хърватия, Украйна и Румъния, отчитат от CMS и EMIS.

Секторът "Телекомуникации и информационни технологии" укрепва позицията си като най-предпочитан за сливания и придобивания, като пет от 10-те най-едри сделки в региона през годината са в него, в т.ч. и най-голямата - придобиването на чешкия производител на антивирусен софтуер Avast Software от американската NortonLifeLock за 7.34 млрд. евро. През годината в този сектор са сключени 450 сделки (спрямо 333 през 2020 г.), с което той вече допринася за една пета от всички транзакции в ЦИЕ. Това е и водещият сектор по отношение на стойността на сключените сделки - те са за общо 23.4 млрд. евро, което е почти два пъти повече спрямо година по-рано. Очакванията са силният тренд да се запази с оглед на растящото значение на дигитализацията за все повече бизнеси - тенденция, която започна да се оформя още преди появата на коронавируса, но пандемията ускори.

В България също най-много сделки през 2021 г. са сключени в сектор "Телекомуникации и ИТ" - общо 34, отчитат авторите. Следват секторите "Недвижими имоти и строителство" и "Финанси и застраховане" със съответно седем и шест сделки. В доклада са посочени само топ 5 транзакции във всяка от разглежданите страни, като данните за България показват, че 3 от тях са именно в тази сфера. Едната от тях - тази за "Булсатком", всъщност не е финализирана - акционерите на оператора харесаха Спас Русев за купувач при оценка около 125 млн. евро (по изчисления от пазара), но заради обжалвания на основателя Пламен Генчев, който също наддаваше за доставчика, а после поиска и фалит на компанията, до финална продажба така и не се стигна, а развръзката се очаква вероятно през тази година. Другите две са успешните рундове на финансирания на софтуерната Gtmhub и финтех компанията Payhawk, които привлякоха съответно 105.9 млн. евро и 99.3 млн. евро от групи инвеститори срещу миноритарни дялове.

Челната петица за страната допълва започналата през 2016 г. раздяла на "Овергаз" с "Газпром", при която българският холдинг изкупи 50-процентния дял на руската корпорация срещу 100 млн. евро. Впоследствие групата на Сашо Дончев намери нов партньор в лицето на американската Linden Energy.

Всъщност енергетиката е друг от предпочитаните сектори за инвестиции в региона, показват данните за изминалата година. През 2021 г. в ЦИЕ са сключени 123 такива сделки (спрямо 73 година по-рано). На особено голям интерес се радва подсекторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), където за последните 12 месеца броят на транзакциите се е увеличил почти двойно - до 81, а общата им стойност е нараснала над четири пъти до 1.65 млрд. евро, отчитат авторите на доклада.

Популярността на ВЕИ е свързана и с друга от тенденциите, белязали развитието на M&A пазара през годината - ESG. Зад това съкращение се крие "Екологично, социално и корпоративно управление", но в по-широк смисъл понятието включва и критерии за това колко е устойчива една сделка, една цяла компания или дори една индустрия. Темата вече е съществен фактор за всички институционални инвеститори и мултинационални играчи в бизнеса им, коментират от CMS и EMIS. Значително влияние върху M&A активността оказва и темата за енергийния преход към зелена икономика, особено след климатичната среща на върха COP26 в Глазгоу и пакета Fit for 55 на ЕС, се посочва още в доклада.

Дялови инвестиции и борсови дебюти

Освен общото съживяване на M&A активността в региона през изминалата година авторите на The Emerging Europe M&A Report 2021-2022 отчитат и съществен подем както при сделките за дялов капитал, така и при борсовите листвания. Инвестициите в дялов капитал също достигат рекордни нива - броят им скача с 25.1% до 399, като вече всяка пета сделка в региона е в такъв формат. А в номинално изражение обемът им расте с 18% до 23.75 млрд. евро, в т.ч. девет сделки на стойност от по над 600 млн. евро. Най-голямата транзакция с дялов капитал в региона през годината е придобиването на 30% дял в подразделението за телекомуникационна инфраструктура CETIN Group на чешката PPF Group (собственик на "Теленор България" и bTV) от сингапурския държавен инвестиционен фонд GIC, което по изчисления на EMIS е било на стойност 2.01 млрд. евро.

Капиталовите пазари също са все по-популярен начин за бизнеса в региона да привлича нови инвестиции, като броят на листванията скача от 26 през 2020 г. до 116 през 2021 г. С излизанията си на фондовите борси както в региона, така и извън него местните компании са набрали 13.47 млрд. евро за последните 12 месеца в сравнение с 4.79 млрд. евро година по-рано. Най-популярни за компаниите от ЦИЕ са борсите във Варшава, Букурещ и Инстанбул, както и тези в Амстердам, Лондон и Ню Йорк, обобщават авторите на доклада. Най-голямото листване за годината е на полския логистичен оператор и доставчик на куриерски и пощенски услуги InPost, която набра 3.22 млрд. евро при излизането си на борсата в Амстердам.

Все още няма коментари
Нов коментар