Нови 100 млн. лв. от мецанин фонда Silverline за изстрелване на десетина компании

До края на 2023 г. избраните дружества ще получат между 2.5 и 7 млн. евро под формата на дългови или капиталови инвестиции

Евгени Ангелов и Диана Аладжова са част от инвестиционния екип на първия мецанин фонд в България
Евгени Ангелов и Диана Аладжова са част от инвестиционния екип на първия мецанин фонд в България
Евгени Ангелов и Диана Аладжова са част от инвестиционния екип на първия мецанин фонд в България    ©  Цветелина Белутова
Евгени Ангелов и Диана Аладжова са част от инвестиционния екип на първия мецанин фонд в България    ©  Цветелина Белутова
Темата накратко
  • Мецанин фондът Silverline Capital започва да финансира малки и средни предприятия след дълга процедура на Фонда на фондовете.
  • Дълговите или капиталови инвестиции трябва да се направят до края на 2023 г.
  • Фондът ще влага между 2.5 и 7 млн. евро в компания.

Близо пет години. Толкова време отне създаването и заработването на първия български мецанин фонд за инвестиции в растящи средно големи компании. След прекъсвания в избора от страна на държавния Фонд на фондовете, който дава основното финансиране, Silverline Capital скоро ще започне подбор на местни дружества, в които да вложи почти 100 млн. лв. за две години.

Селектираните компании ще получат финансиране между 2.5 и 7 млн. евро, с които да разширят дейността си. Средствата ще бъдат отпускани под различни форми - дялово и дългово (мецанин) финансиране и комбинации от тях.

Silverline е най-големият от създадените дотук структури за дялови инвестиции с пари от европейските фондове, управлявани от държавната структура. И на практика първият, който ще предложи възможности за мецанин финансиране - като цяло непознат на българския пазар инструмент, който попада между капиталовото и дълговото инвестиране (виж карето).

Особености на мецанин финансирането

Мецанин финансирането е вид капиталов ресурс между дълговото (с по-нисък риск) и дяловото (с по-висок риск) инвестиране. Оттам идва и името му - мецанинът е полуетаж, обикновено над партера. Разглежда се като своеобразен инструмент за проектно финансиране, което служи за постигането на определена цел и след това може да бъде заменен с по-евтин капитал - например банков заем. Инструментът позволява на компаниите да получат средствата, без това да е свързано с разводняване на собствеността им.

Характерно за мецанин финансирането е гъвкавото структуриране на сделките, съобразено с конкретните нужди, парични потоци и стратегия за развитие на отделните компании. Заради риска, лихвите обикновено са по-високи в сравнение с банковите заеми.

100 милиона лева към бизнеса

Средствата в Silverline Capital са основно публичен ресурс - 38.5 млн. евро идват през държавния Фонд на фондовете (ФнФ) от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". В допълнение към това самото дружество "Силвърлайн партнърс", което беше избрано за фонд мениджър, влага 1 млн. евро, а още 3.3 млн. евро са привлечени от частни инвеститори - няколко физически лица, предимно успешни български предприемачи, пояснява Евгени Ангелов, управляващ партньор във фонда. А на ниво компания при всяка една от сделките трябва да бъдат привлечени още 20% частни инвестиции, така че крайното съотношение публичен - частен ресурс да е 70:30. Тоест цялата сума, която ще бъде инвестирана през фонда, е от порядъка на 55 млн. евро.

Със средствата ще бъдат финансирани най-малко 10 малки и средни предприятия, посочват от ФнФ. Заради забавянията в структурирането на мецанин фонда екипът му ще разполага с по-кратък период, в който трябва да направи инвестициите - до края на 2023 г. Затова и вече активно проучват потенциални възможности, като по думите на Ангелов до момента са разгледали около 70 компании от различни сектори, като с 2-3 от тях се водят по-сериозни разговори. Самият мецанин фонд е създаден със срок на съществуване до 2031 г., а целевата му годишна възвращаемост е 15% до 20%. А от ФнФ посочват, че на базата на резултатите от дейността му и след допълнителен пазарен анализ се предвиждат още такива фондове със средствата по европейските програми от новия програмен период 2021 - 2027.

Експортни и нишови предпочитания

От екипа на Silverline поясняват, че извън обичайните секторни изключения като цигари, алкохол, хазарт и т.н., няма забранени сфери и разглеждат бизнеси от различни отрасли. Но все пак с особен интерес гледат на компании за услуги с потенциал за излизане на външни пазари (т.нар. exportable services), както и на различни нишови производства. "Също така фрагментирани пазари, където имаме потенциал за консолидация - чрез придобивания, сливания или цялостно разрастване на една компания", казва Диана Аладжова, партньор в Silverline Capital.

  • "Като цяло нашият фокус е върху установени компании", допълва тя. И тъй като идеята на фонда е да помогне на такива предприятия да пораснат допълнително, мениджърите му ще търсят дружества с вече доказан бизнес модел и потенциал за лидерска позиция в съответния пазарен сегмент.
  • Минималният размер на инвестицията, която Silverline може да прави - поне 2.5 млн. евро, пък води и до това, че от фонда залагат граница от поне 3 млн. евро годишни приходи за размер на компаниите, които ще подкрепят. Идеята е да са постигнали пазарни позиции, които да им позволят да усвоят такъв обем финансиране, обяснява Аладжова.

По-големите единични суми (т.нар. ticket), които се насочват към всяко от подкрепените дружества, са характерна отличителна черта на фондовете, които инвестират в компании в зрял етап на развитие. Допреди година на практика такива в България липсваха, което принуждаваше дружествата, преминали вече първоначалните етапи на растеж и нуждаещи се от по-големи инвестиции, да търсят такива от международни източници. Проблемът е, че за големите чуждестранни (основно западни) инвеститори българският пазар все още е доста малък и често остава под радара. Сега този пазарен вакуум постепенно започва да се запълва - освен Silverline, от средата на миналата година работа започна и вторият фонд за дялови инвестиции на BlackPeak Capital, който ще финансира с между 5 и 10 млн. евро компании от България и Югоизточна Европа. Разликата е, че при BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund инвестициите са изцяло под формата на дялов капитал, докато Silverline Capital ще се използва микс от капиталови и дългови инструменти.

Свободен кеш за растеж

Основното предимство на този тип сделки е, че позволяват на предприемачите да получат разполагаеми парични средства, без това да е свързано с преотстъпване на част от собствеността в компанията. Финансирането се структурира така, че включва заемен компонент и компонент, свързан с капитала на компанията - например конвертируем дълг или варанти (инструменти, които дават право, но не и задължение на притежателите им да запишат акции на компанията при определена цена). Този тип хибридно финансиране осигурява на бизнеса алтернатива на банковото кредитиране. Разликата е, че заради по-високия риск, цената също е по-висока в сравнение с банков заем, но за сметка на това пък дава по-голяма гъвкавост.

"Чрез гъвкаво структуриране на сделките целим да освободим паричен поток на компанията, така че тя да може да постигне целите си за растеж. Това включва възможнст голямата сума да е дължима накрая, при падежа на заема. Сделките с алтернативни инструменти всъщност позволяват една доста по-добра организация и управление на паричните потоци при бързо растящи компании", обяснява Диана Аладжова. Обикновено при мецанин финансирането срокът на сделката е по-дълъг в сравнение с банковите инвестиционни кредити, но в зависимост от конкретните нужди може да се договарят и различни срокове. "Във визията е, че компанията използва получените пари, докато постигне целите си за растеж и изплати предните си заеми, като в момента, в който вече има готовност, може да рефинансира мецанина с банков дълг с по-ниска лихва. Нашата роля е да дадем този първоначален тласък на компанията да се развие, да се установи като по-голям играч на пазара, да увеличи маржовете и след това вече да се разплати с нас", посочва тя.

Екип

Управляващ партньор на Silverline Capital е Евгени Ангелов, който беше зам.-министър на икономиката, икономически съветник на президента, а в момента оглавява Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, като освен това е и партньор във фонда Postscriptum Ventures. Инвестиционният екип на Silverline Capital включва още Диана Аладжова (инвестиционен мениджър в Empower Capital) и Лойд Шулц (мениджър в британския мецанин фонд партньор Syntaxis Capital). В обединението влиза и "Ривър Стикс кепитъл" на предприемача Елвин Гури.
Все още няма коментари
Нов коментар