Отчетите на публичните компании: Отвъд кризата, пред нова

Финансовите резултати за миналата година вече са над тези от предкризисната 2019 г.

Кризата в Украйна започва да ограничава борсовите печалби
Кризата в Украйна започва да ограничава борсовите печалби
Кризата в Украйна започва да ограничава борсовите печалби    ©  Анелия Николова
Кризата в Украйна започва да ограничава борсовите печалби    ©  Анелия Николова

Кризата, която COVID-19 донесе, вече е преодоляна и забравена. Поне това показват консолидираните отчети на най-големите публични компании за 2021 г., които те публикуваха през последните дни. Почти всички дружества на борсата реализират приходи, по-високи спрямо 2019 г., която като предкризисна година в случая дава по-добра база за сравнение спрямо 2020 г.

Макар да са малка извадка от целия корпоративен сектор, публичните компании дават някаква отправна точка за посоката, в която се е развивал бизнесът през миналата година. За съжаление публикуването на отчетите съвпадна с началото на руската инвазия в Украйна, която няма как да не се отрази и на глобалната икономика. Тоест поводите за радост от отчетите може да са кратки. Освен това нарасналият геополитически риск се прехвърли и на борсата в София и така ограничи положителните ефекти от добрите финансови резултати върху представянето на акциите.

Най-голямата публична компания по приходи - "Софарма", продължава да расте устойчиво, като освен рекордни приходи реализира и исторически най-високата си печалба. Фармацевтичната компания има голяма експозиция към руските и украински пазари - 40% от продажбите й са към Русия, Украйна и Беларус. Според основния й акционер и изпълнителен директор Огнян Донев в момента е рано за прогнози какво ще се случи, но дори и при най-лошите сценарии, в които трите ключови пазара са затворени за компанията цялата година, това няма да я събори икономически (интервю с него вижте тук).

В индустриалния сектор и машиностроенето солиден ръст на приходите има при "Монбат", "Неохим" и "Алкомет". Това са и трите компании, които са най-силно зависими от цените на суровините. Ръстът в цените на алуминия е причина за повишението на приходите при производителя на алуминиеви изделия "Алкомет", като загубата се дължи на по-високи лихвени разходи. Производителят на акумулатори "Монбат" също посочва като причина за растежа поскъпването на оловото наред с икономическото възстановяване и повишено търсене на батерии. Компанията има и завод за рециклиране, който формира над 30% от общите приходи.

Истински бум в резултатите още в края на януари отчете производителят на торове "Неохим". Въпреки силната му зависимост от поскъпващия природен газ, скока на цената на произвежданите от него торове компенсира напълно. Оттогава това се пренесе и в цените на акциите му, които само за 3 месеца поскъпнаха с над 70%, а за година са нагоре с 31%. Логично икономическото възстановяване през миналата година се е отразило доста добре и на машиностроителните компании "М+С хидравлик" и "Хидравлични елементи и системи", които са част от групата на "Стара планина холд". Подобно е влиянието и върху производителя на радиатори "Корадо България", който заедно с производителя на проводници ЕМКА печели силно и от растежа на имотния пазар.

Зърнен бум

Аналогично оживление има и при представителите на зърнения сектор на фондовата борса "Агрия груп холд" и "БГ агро". Добрата реколта и високите цени през миналата година са се отразили на приходите и печалбите на двете компании. Кризата с Украйна обаче може тотално да преначертае плановете им за тази. Въпреки че пшеницата достигна рекордни цени, все още няма много яснота как ще се развива пазарът, ще има ли изкупуване на зърно от държавата, както и дали ще бъде забранен износът. Засега инвеститорите оценяват по-скоро положително бъдещото развитие, ако се съди по цените на акциите на "Агрия". След известен спад няколко дни във вторник те поскъпнаха с над 4.5%, а за последните 12 месеца са донесли доходност близо 150%. При "БГ агро" представянето на акцията е скромно - 47%, като основна част от тях дойде във вторник. Компанията като цяло е доста по-ниско ликвидна и не се радва на голям инвеститорски интерес. "Агрия" е и най-голямата и доходна компания, като измества любимците на инвеститорите "Телелинк БС" и "Алтерко", при които въпреки добрите резултати има леко насищане и охлаждане от страна на инвеститорския интерес.

В хранителната индустрия е и "Градус", която обаче е една от малкото компании, чиито приходи през 2021 г. са все още малко под тези от 2019 г. Спрямо 2020 обаче има повишение от 10%. При печалбата обаче производителят на пилешко месо и изделия се представя по-добре, като вече е над нивата си от 2019 г. От доклада за дейността става ясно, че спад има само в сегмента на зърна и компоненти, които обаче не са неин основен бизнес.

Туризмът на засегнатите

Сред засегнатите от предстоящата криза се очертава да бъде курортният комплекс "Албена". След като започна да се съвзема от корона кризата и повишава приходите си през 2021 г., сега се задават нови предизвикателства заради войната в Украйна и санкциите срещу Русия. Донякъде успокояващо за дружеството и инвеститорите в него е, че делът на руските и украинските туристи е сравнително малък, но все пак е важен. С най-голям дял от чуждите пазари са Германия и Румъния, а ключов е и вътрешният. Със спадащи приходи през последните две години е строителната "Трейс груп" като ефект от по-малко държавни поръчки.

Към момента никоя компания или анализатор не се наема да прогнозира по какъв начин ще се отрази конфликтът в Украйна върху продажбите. Мениджъри и собственици изчакват, а надеждите са да има бързо решение и развитие, както и икономиката да избегне изпадане в рецесия. Ако това не се случи, усещането за изход от кризата ще е само за кратко.