Gi Group обяви началото на Gi Group Holding за подбор на кадри с дейност в 30 държави

Новата холдингова компания е с приходи 3.3 милиарда евро и екип над 6 000 души

Gi Group обяви началото на Gi Group Holding за подбор на кадри с дейност в 30 държави
Gi Group обяви началото на Gi Group Holding за подбор на кадри с дейност в 30 държави

Gi Group обяви началото на Gi Group Holding (www.gigroupholding.com). Новата корпоративна марка започва своята дейност още със създаването си, като допълнително обединява стратегическия подход и въздействието на решенията на Gi Group Holding, предлагащ пълен набор от услуги за човешки ресурси и набиране на кадри.

Със седалище в Милано и над 6000 служители компанията има офиси в 30 страни по света. Чрез ключовите си брандове новото холдингово дружество предоставя услуги на повече от 20 000 фирми, генерирайки приходи 3.3 милиарда евро (по данни за 2021*), което го превръща в 5-ата по големина компания за човешки ресурси в Европа и 16-ата в света. Като цяло през последните пет години, между 2017 и 2021, групата е отбелязала увеличение на приходите с 65% (€1.3 милиарда евро). На фона на настоящата сложна глобална ситуация с човешките ресурси тези положителни резултати заедно с тази важна стъпка в историята на компанията подчертават водещата пазарна позиция на групата. Всъщност Gi Group Holding цели да създаде устойчив, рационализиран и позитивен глобален пазар на труда, който отразява постоянно менящите се нужди на кандидатите и компаниите.

Основната цел

на Gi Group Holding е да подчертае значението на "Повече от работа", като подкрепя кандидатите в ежедневния им живот и насърчава положителна и отворена среда чрез ангажимент в създаването на приятна и безопасна работна атмосфера. Същевременно компанията осигурява работни места на сътрудничество, където служителите се чувстват свободни да изразяват себе си и да предлагат нови идеи и решения.

В действителност глобалната интегрирана екосистема на HR услуги на Gi Group Holding работи за генериране на устойчива социална и икономическа стойност, като от своя страна изгражда приятна работна среда, която може да промени живота на служителите. Чрез предложението за стойност на служителите - "Промяна на живота" - глобалните, но допълващи се марки наGroupосигуряват 360° набор от предложения, които предоставят подходящи и въздействащи решения на всяко предизвикателство, отправено от клиента, с опит в бързото реагиране, и предвиждане на глобалните и регионалните пазарни тенденции и нужди. Тези марки са:

  • GiGroup: временно назначаване и развитие
  • Gi BPO: аутсорсинг на бизнес процеси
  • INTOO: преход в кариерата и възможност за заетост
  • Wyser: търсене и подбор на среден и висш мениджмънт
  • Grafton: професионален подбор на кадри
  • TACK/TMI: обучение и развитие.

Тези ключови марки се допълват от няколко местни компании, които отговарят на нуждите на регионалния бизнес. По-конкретно - в България компанията разполага с офиси в София, Пловдив и Бургас, предлагащи услуги чрез своите три марки Gi Group, Tack Tmi и Wyser.

През следващите пет години

бизнес стратегията на Gi Group

ще се концентрира върху по-нататъшно консолидиране на ключовите пазари (Италия, Бразилия, Великобритания, Германия, Франция, Полша, Китай и Испания) и върху ускорението в страните с високи възможности за растеж чрез органично нарастване и възможни придобивания. Освен това Gi Group ще работи върху укрепването и подобряването на основния си бизнес за временен персонал. Допълнителен стратегически фокус ще бъдат услугите за професионални кадри, които имат значителен потенциал, особено чрез развиването на взаимоотношения с топ корпоративни клиенти.

Движеща сила на бизнес стратегията на Gi Group Holding е главният изпълнителен директор Стефано Коли-Ланци, който заяви: "Днес бележим важен момент и повод за гордост в историята на нашата компания. От основаването ни през 1998 г. благодарение на безценния принос на нашите отдадени служители по целия свят нашата организация се разрасна до водеща сила в индустрията на човешките ресурси." Той добави: "Никога досега индивидуалната грижата за служителя не е била толкова решаваща за успеха на организацията. А със създаването на Gi Group Holding нашата мисия става все по-ясна: да допринесем за развитието на устойчивия пазар на труда и да подчертаем личната и социалната стойност на работата."

Сред приоритети на стратегията на компанията, която поставя хората на първо място, е промотирането на "Устойчива работа": целенасочена нишка, която се вплита в цялата дейност на холдинга. Чрез "Устойчива работа" Gi Group Holding цели да повиши стандартите в индустрията чрез активности, които насърчават споделена отговорност от множество заинтересовани страни в постигането на условия на живот и работа, които подкрепят хората през целия удължен трудов живот. Всъщност "Устойчива работа" се отнася до:

  • Хора: Помощ за разбиране на смисъла и стойността на работата, грижа за психо-физическото благополучие, инвестиране в развитието на твърди и меки умения и изграждане на професионални и лидерски взаимоотношения.
  • Компании: Подобряване на устойчивостта, приоритизиране на иновациите и създаване на стойност и инвестиране в човешки капитал. Освен това насърчаване на разнообразието и приобщаването, намаляване на отпадъците и обръщане на внимание на ключови екологични проблеми.
  • Институции: Разработване и подкрепа на активни трудови политики, борба с недекларирания труд и укриването на данъци, насърчаване на устойчива гъвкавост, намаляване на несъответствието между уменията и насърчаване на обучение за подобряване на пригодността за заетост на хората.

Стартът на Gi Group Holding е подкрепен с дигитална екосистема, която включва нов глобален уебсайт (www.gigroupholding.com) и специална страница в LinkedIn, където на нашата глобална общност ще бъдат предоставяни новини, информация за индустрията и друго ангажиращо съдържание.

За Gi Group Holding

Основана през 1998 г. в Милано, Италия, Gi Group Holding е един от водещите световни доставчици на услуги за развитието на пазара на труда. Чрез глобална бизнес екосистема за персонал и набиране на кадри, която се състои от шест отделни, но допълващи се марки (Gi Group, Gi BPO, INTOO, Wyser, Grafton, Tack/TMI), групата предлага 360° набор от предложения, генериращи подходящи и въздействащи решения. Gi Group Holding работи за насърчаване на устойчив, рационализиран и позитивен глобален пазар за кандидати и компании, отразяващ постоянно променящите се нужди на пазара на труда. Компанията има над 6000 служители и благодарение на прякото си присъствие и стратегически партньорства е активна в повече от 100 държави в Европа, APAC, Северна и Южна Америка и Африка. Предоставяйки услуги на повече от 20 000 компании и с приходи 3.3 милиарда евро (2021 г.), Gi Group Holding е 5-ата по големина европейска фирма за подбор на персонал и 16-ата в света (според анализаторите на кадровата индустрия).

www.gigroupholding.com

*Всички числа, включени в този документ, са предварителни, в очакване на заверка от външни одитори

Още от Капитал