Над 1000 малки фабрики с опция за грант за спестяващи енергия машини и съоръжения

Документите за евросубсидията се подават в началото на май, а проектите трябва да са завършени за 10 месеца

Даниел Лорер - министър на иновациите и растежа, Карина Ангелиева - заместник-министър в Министерството на иновациите и растежа
Даниел Лорер - министър на иновациите и растежа, Карина Ангелиева - заместник-министър в Министерството на иновациите и растежа
Даниел Лорер - министър на иновациите и растежа, Карина Ангелиева - заместник-министър в Министерството на иновациите и растежа
Даниел Лорер - министър на иновациите и растежа, Карина Ангелиева - заместник-министър в Министерството на иновациите и растежа

Около 1000 малки и средни производствени фирми ще могат да кандидатстват за субсидия за нови машини и съоръжения, които спестяват енергия. Срокът за подаване на проекти е от 3 до 23 май. Евросубсидията ще покрива 50% от разходите, сумата на гранта ще е максимум 150 хил. лв., а изпълнението на проектите трябва да е бързо - до 10 месеца. Това сбито са условията на новата порция пари за енергийната ефективност, които са общо 136.2 млн. лева и са по инструмента React-EU.

"Цяла Европа, цяла България са в изключителна тежка обстановка на война, пандемия, глобална инфлация. Затова Министерството на иновациите и растежа разработва инструменти за устойчиво развитие в подкрепа на българските фирми. Най-новата процедура ще позволи на предприятията да подобрят енергийната си ефективност и да намалят сметките си за ток", заяви на пресконференция Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа.

За преработващата промишленост

За финансиране могат да кандидатстват фирми от преработващата промишленост (код С според Класификацията на икономическите дейности на НСИ). Документи могат да подават юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите.

Освен да отговарят на критериите за микро-, малка и средна фирма, кандидатите трябва да имат приключени три финансови години - 2018, 2019, 2020, през които да са реализирали общо нетни приходи от продажби в зависимост от категорията на предприятието:

 • Микропредприятие - ≥ 210 000 лева
 • Малко предприятие - ≥ 750 000 лева
 • Средно предприятие - ≥ 3 000 000 лева.

Не се допускат за участие фирми, чиято дейност е свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия, както и предприятия от сектори, които се финансират от Програмата за развитие на селските райони.

Колко и за какво

Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект е 25 хил. лв., а максималният - 150 хил. лв. От кандидатите се изисква да осигурят 50% съфинансиране.

За първи път е изготвен предварителен списък за това какво може да се купи със средства по процедурата, който е част от пакета с документи за кандидатстване. Според него одобрените фирми ще могат да купят дълготрайни активи - машини, съоръжения, системи за подобряване на енергийната ефективност - термопомпи, слънчеви панели и бойлери, изолационни системи и т.н., както и да извършват строително-монтажни работи.

Класиране до есента

Проектните предложения ще се приемат изцяло онлайн - с електронен подпис в системата ИСУН 2020. Очаква се оценката на проектите да приключи до три месеца след крайния срок за кандидатстване. За финансиране ще бъдат предложени тези, които отговарят на критериите, по реда на тяхното постъпване.

Средствата ще се отпускат до изчерпване на определения бюджет. "Очакваме да можем да подкрепим около 1000 български фирми", уточни Карина Ангелиева, заместник-министър в Министерството на иновациите и растежа.

Одобрените фирми трябва в рамките на 10 месеца след сключване на договора да завършат проектите си за подобряване на енергийната ефективност.

Още пари за фирмите

Националният план за възстановяване и устойчивост вече получи положителна оценка от Европейската комисия. "В програмите, управлявани от Министерството на иновациите и растежа, са предвидени 1.3 млрд. лева в помощ на българските предприятия. Планирането за част от средствата е във финална фаза и още в края на юни ще има 260 млн. лв. по първата грантова процедура за технологична модернизация", заяви Даниел Лорер. Той добави, че още 41 млн. лв. ще бъдат изплатени и по процедурата за ковид помощи на фирмите.

2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  aussie avatar :-|
  aussie

  Тази програма е доста закъсняла но пък по-добре късно отколкото никога.

  Нередност?
Нов коментар