"Бианор холдинг" ще разпредели дивидент за почти 3 млн. лв.

Инвеститорите в компанията ще получат бруто по около 4.30 лв. за акция след печалбата от продажбата на дела във Flipps Media

Костадин Йорданов, съосновател и основен акционер в "Бианор"
Костадин Йорданов, съосновател и основен акционер в "Бианор"
Костадин Йорданов, съосновател и основен акционер в "Бианор"    ©  Цветелина Белутова
Костадин Йорданов, съосновател и основен акционер в "Бианор"    ©  Цветелина Белутова

"Бианор холдинг" ще изплати близо 3 млн. лв. (2 903 454.60 лв.) на акционерите си, след като решението бе взето на общо събрание на акционерите, проведено на 26 април. Инвеститорите в дружеството, чийто капитал е разпределен в 675 хил. акции, ще получат около 4.30 лв. на акция бруто или 4.08 лв. нето за физически лица. Дивидентът е почти двойно по-голям в сравнение с този, който "Бианор" обяви през септември миналата година (1.4 млн. лв., или 2.08 лв. на акция преди облагането с данъци).

Откъде идва дивидентът

Според отчета на компанията за 2021 г. приходите на дружеството на индивидуална база са 9.7 млн., от които чистата печалба е 8.2 млн. лв. Силният резултат се дължи на продажбата на дела на компанията във Flipps Media - през август миналата година тя се раздели със своите 14% за 7.5 млн. долара.

Основната част от печалбата, около 5.3 млн. лв., дружеството ще задели в резервите, а останалите малко под 3 млн. ще се разпределят под формата на паричен дивидент.

Право да получат дивидент имат акционерите в компанията, вписани в Централния регистър на ценни книжа като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на общото събрание, тоест на 10 май.

Двойно по-висок дивидент за сметка на обратно изкупуване

През септември миналата година в добавка към дивидента "Бианор" обяви и обратно изкупуване до 3% от акциите със сравнително строги ограничения. Пред "Капитал" Тереза Трифонова, ДВИ в компанията, обяви, че дружеството не е купило обратно никакви акции от тогава.

От 20 септември насам, когато дружеството гласува дивидента и обраното изкупуване, акциите на "Бианор" са поскъпнали с над 80%. В плана за обратно изкупуване на акции е заложена минимална цена 10 лв. на акция и максимална 13 лв. Към настоящия момент книжата на "Бианор" се търгуват около 21 лв., което обяснява липсата на интерес към обратното изкупуване от дружеството.

За компанията

"Бианор холдинг" е компания, листната на Българската фондова борса от април 2007 г. Компанията, създадена през 1998 година под друго име, се занимава с разработка на специализирани ИТ решения и тестове и контрол на качеството на софтуерни продукти.

Холдингът притежава едно дъщерно дружество: "Бианор сървисиз" ЕООД, което от своя страна има дъщерно дружество, което представлява компанията в САЩ - Bianor Inc. "Бианор сървисиз", специализира в разработването на видеострийминг решения както за мобилни приложения, така и като част от цялостни бизнес решения в областта на интернет телевизията, предоставяне на видео в реално време на различни медийни устройства, видеооптимизация и сигурност.

Компанията няма мажоритарен собственик, а с най-големи дялове са няколко физически лица, сред които Костадин Йорданов (32.15%), който е съосновател на компанията и най-голям акционер.