Coface: Фалитите в България растат с 5.74% през 2021 г.

Несъстоятелностите в Централна и Източна Европа също се покачват, а очакванията са тенденцията да се запази заради войната в Украйна

"Ню геймс", която организираше най-голямата частна лотария на Васил Божков – "Национална лотария", е най-голямата българска компания, обявена в несъстоятелност през 2021 г.
"Ню геймс", която организираше най-голямата частна лотария на Васил Божков – "Национална лотария", е най-голямата българска компания, обявена в несъстоятелност през 2021 г.
"Ню геймс", която организираше най-голямата частна лотария на Васил Божков – "Национална лотария", е най-голямата българска компания, обявена в несъстоятелност през 2021 г.    ©  Надежда Чипева
"Ню геймс", която организираше най-голямата частна лотария на Васил Божков – "Национална лотария", е най-голямата българска компания, обявена в несъстоятелност през 2021 г.    ©  Надежда Чипева

Фалитите в България продължават да растат през 2021 г., макар и с доста по-умерени темпове в сравнение с отчетеното през 2020 г. Така, ако в първата година на пандемията броят на обявените в несъстоятелност дружества в страната е нараснал с 20.5% на годишна база до 488, то през 2021 г. ръстът е с 5.74% до общо 516. Това показват данните на компанията за застраховане и управление на кредитен риск Coface.

Повишаване се наблюдава и общо за региона на Централна и Източна Европа, като средният темп е с внушителните на пръв поглед 34.7%. Ако обаче се изключат данните за Полша, средното нарастване в броя на компаниите, изпаднали в несъстоятелност през 2021 г. спрямо 2020 г., е с 1.5%. Конкретно за Полша увеличението е почти двойно - с 97.5%, но зад този бум стои въвеждането на специална процедура, насочена към компаниите с ликвидни затруднения покрай корона кризата, чрез която те могат по-бързо и лесно да преструктурират задълженията си и да получат защита при инициирано от кредиторите им изпълнително производство.

В България: забавяне, но и много "зомбита"

"Броят на несъстоятелностите в България продължава да се увеличава през 2021 г. и въпреки забавянето на тенденцията към края на годината това все още не може да се смята за индикатор за ситуацията през 2022 г.", посочва Румен Шиков, риск мениджър в "Кофас България". Прогнозата на експертите от Coface за страната всъщност е за ръст на фалитите през настоящата година, който ще бъде движен и от последните сътресения в икономиката.

В анализа се посочва, че рестриктивните мерки от страна на правителствата в опит да ограничат разпространението коронавируса са сред основните фактори, повлияли на броя фалирали компании. Същевременно COVID-19 е отворил бизнес възможности в някои сектори - например за компании с дейност в областта на доставките/транспорта, логистиката и др., отчитат от Coface, като предупреждават, че тези от тях, които са били създадени с минимален капитал и имат неустойчиви бизнес модели, могат да пострадат и дори да изпаднат в несъстоятелност в настоящата ситуация на растящи фиксирани разходи.

"Когато става дума за фактори, които влияят върху тенденциите, трябва да се подчертае, че процедурата по несъстоятелност в България традиционно е бавна и това изкривява статистиката. Подобно на останалите икономики в ЕС, в България също наблюдаваме "зомби" ефекта от държавното финансиране, което поддържа дружествата на "изкуствено дишане", докато в момента геополитическото напрежение расте и волатилността в цените на ключови продукти като петрол, газ и енергия бързо променя правилата на играта", изтъква Румен Шиков.

Наблюденията на Coface показват, че през 2021 г. в България най-голям е бил делът на изпадналите в несъстоятелност компании с дейност в областта на личните услуги (15.50%), строителството и недвижимите имоти (14.15%), неспециализираната търговия (10.66%). Следват дружествата, предоставящи бизнес услуги (без финансови), чийто дял от общия брой фалити за годината е 9.5%, и компаниите за облекла - 6.59%. Сред основните фактори, довели до ръст на фалитите в тези сектори, са били забавените плащания, фиксираните разходи в периодите на локдаун, потиснатото търсене, недостатъчното финансиране и ограничените инвестиции, отчитат от Coface.

Най-голямата българска компания, обявена в несъстоятелност през 2021 г., е била свързаната с Васил Божков "Ню геймс", която организираше най-голямата частна лотария на хазартния бос - "Национална лотария". "Любопитното в случая е, че компанията не фалира в резултат на недостатъчно финансиране или ликвидни проблеми, а заради променената правна рамка, с която държавата забрани частните лотарии", отбелязват от Coface.

Мрачни перспективи за региона

Иначе в отделните страни от региона наблюденията показват разнопосочни движения - в седем от държавите, сред които и България, фалитите се увеличават през 2021 г., а в други пет бележат спад. А фактори за това са както различната сила на удара от пандемията, който понесоха икономиките в региона, така и спецификите в националните определения за несъстоятелност и уредбата на процедурите по обявяването й. Мащабните мерки, предприети от правителствата за подпомагане на бизнесите още през 2020 г., също оказват влияние, но и в това отношение картината е разнопосочна, до голяма степен и заради различните темпове, с които тези мерки спират да се прилагат. Така благодарение на правителствената подкрепа през първата година на пандемията несъстоятелностите намаляват с двуцифрени темпове в страни като Литва (-50.3%), Латвия (-34.2%) и Словакия (-25.8%), но през 2021 г. само Латвия отново бележи спад (-30.93%), докато в Литва (0.25%) и Словакия (17.58%) растат.

На фона на различията на отделните пазари общото са очакванията на експертите от Coface през следващите тримесечия държавите от региона да отчитат ръстове в броя на фалиралите дружества. От една страна, това ще се обуславя от ограничаването на правителствените мерки за подкрепа на бизнеса във връзка с пандемията и локдауните. А от друга - от руската инвазия в Украйна, която допринесе за увеличаването на енергийните цени и нарушаването на доставките на суровини от двете воюващи страни.

"Не бива да забравяме, че пред икономиките съществува ново предизвикателство - последиците от руско-украинската война. Очакваме увеличение на несъстоятелността през следващите тримесечия, като конфликтът на Изток може да направи процеса още по-бърз", посочва Румен Шиков.