Банки ще предоставят още 240 млн. лв. облекчени кредити за малки и средни фирми

Фондът на фондовете отпуска допълнителни гаранции за заеми без обезпечение по европрограма "Възстановяване"

Министърът на иновациите Даниел Лорер, председателят на банковата асоциация Диана Митева и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Мартин Гиков (от ляво надясно) очакват силен интерес към програмата
Министърът на иновациите Даниел Лорер, председателят на банковата асоциация Диана Митева и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Мартин Гиков (от ляво надясно) очакват силен интерес към програмата
Министърът на иновациите Даниел Лорер, председателят на банковата асоциация Диана Митева и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Мартин Гиков (от ляво надясно) очакват силен интерес към програмата    ©  Министерство на иновациите и растежа
Министърът на иновациите Даниел Лорер, председателят на банковата асоциация Диана Митева и изпълнителният директор на Фонда на фондовете Мартин Гиков (от ляво надясно) очакват силен интерес към програмата    ©  Министерство на иновациите и растежа

Малките и средните предприятия в страната ще могат да получат общо над 240 млн. лв. заеми при облекчени условия, с което да си осигурят ликвидност и възможности за инвестиции. Това ще стане с помощта на 96 млн. лв., които Фондът на фондовете ще предостави на седем търговски банки като гаранции за кредитите. Средствата са по линия на REACT-EU и с тях на практика се продължава започналата миналата година програма "Възстановяване". Затова и кандидатстването започва веднага, а банките обещават разглеждането на документите да става само за пет дни.

Бързи пари

"Най-ценното на тази програма е нейната наличност и възможността фирмите да получат кредити без обезпечение сега", каза министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер на брифинг заедно с представители на Асоциацията на банките в България и Фонда на фондовете (ФнФ). По думите на изпълнителния директор на фонда Мартин Гиков малките и средните предприятия ще могат да получат до 3 млн. лв. кредит, което осигурява изключително добра ликвидност. Заемите ще се отпускат за срок до 48 месеца, като при нужда се предвижда и 12-месечен гратисен период.

Както и в първата част на програмата за финансиране, могат да кандидатстват компании с поне тригодишна история. От тях не се изискват материални обезпечения, а само лични гаранции от собствениците (поемане на задължение като съдлъжник или поръчител). Засега крайният срок за одобрение е 30 юни, но Гиков уточни, че се планира той да бъде удължен поне до края на септември. Председателят на банковата асоциация Диана Митева посочи, че банките ще одобряват кредитите в рамките на пет работни дни след предоставяне на всички нужни документи от страна на компаниите.

Средства по програмата ще бъдат отпускани от общо седем кредитни институции - БАКБ, Банка ДСК, ОББ, Пощенска банка, Райфайзенбанк, Токуда банк и Уникредит Булбанк. Банките разполагат с широка мрежа и благодарение на това по думите на Митева средствата по първата част от програмата са били разпределени равномерно в цялата страна, а не са били концентрирани само в столицата.

Покритие

Предвижда се ФнФ да осигури 50% покритие на портфейла от нови кредити на банките. Фондът ще поеме до 80% от кредитния риск, т.е., ако дадено дружество не успее да върне дълга си, той ще погаси тази част от оставащата сума. Крайните получатели се очаква да бъдат подкрепени с общо 240.4 млн. лв.

Програма "Възстановяване" беше въведена миналото лято като подкрепа за възстановяване на малките и средните предприятия от последиците от ковид. По думите на Лорер първата част е била изключително успешна, като с ресурс от малко под 160 млн. лв. са генерирани над 300 млн. лв. кредити. Очакванията сега са, че с двете фази на програмата в икономиката ще влязат близо 700 млн. лв. Гиков уточни, че по данни към март по програмата са предоставени общо 992 кредита.

Все още няма коментари
Нов коментар