Конкурсът ESG Awards на PwC ще отличи български компании с устойчиви практики

Наградените организации ще са в три категории - ефективна ESG стратегия, иновации и образователна инициатива, а специалната награда е за личности с постижения в устойчивото развитие

*Публикацията е обновена на 14 юни с обявения от компанията нов срок за кандидатстване в конкурса, който е 31 юли

В корпоративния свят все по-често се чува абревиатурата ESG. Тя се превежда като "екологично, социално и корпоративно управление", а в по-практичен смисъл така най-общо се описват усилията на компаниите да намалят въглеродния си отпечатък, да осигурят достойни условия на труд на служителите си, както и да управляват бизнеса си по етичен и устойчив начин - включително финансово. ESG също е и начин да се измери колко устойчива една сделка, една цяла компания или дори една индустрия. Тези инициативи имат и много практични ползи за бизнеса, а в най-скоро време ще бъдат и незаобиколимо изискване за някои компании.

За да подпомогне усилията на предприятия и организации, който вече са направили стъпки в тази посока, както и за да популяризира добрите ESG практики сред повече компании в България, консултантската компания PwC стартира конкурса "ESG Awards".

В рамките му ще бъдат отличени организации, които прилагат ефективна ESG стратегия, предлагат иновативни продукти и услуги с положително въздействие върху околната среда и провеждат успешни информационни и промоционални кампании в областта на устойчивото развитие. А също и личности, които инициират, следват и подкрепят отговорни бизнес практики.

Кои са категориите и кой може да участва

Конкурсът има четири категории. В първите три от тях - "Стратегия", "Иновации" и "Образователна програма", могат да участват организации, опериращи на територията на Република България.

Четвъртата категория, "Лидер в устойчивото развитие", е само за физически лица, свързани с ESG дейностите на организации, опериращи на територията на Република България.

Крайният срок за кандидатстване е 31 юли 2022 г. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония през есента.

Какви са критериите за оценка

"Опитали сме се да подберем обективни и достатъчно изчерпателни критерии за оценка, базирани на опита ни в региона. Целта ни е не само да популяризираме добрите ESG практики в страната, но и да помогнем на кандидатите да видят постигнатото до момента от по-различен ъгъл и да се съпоставят с други бизнеси от региона", сподели за "Капитал" Албена Маркова, съдружник "Консултантски услуги" за Югоизточна Европа в PwC.

В категорията "Стратегия" ще се разглеждат стратегии, внедрени в организациите през последните две години или подготвени за внедряване през 2022 или 2023 г. Те трябва да са насочени към подобряване на:

  • собствените екологични резултати (чрез зелена трансформация, намаляване на въглеродния отпечатък, постигане на нетни нулеви емисии, внедряване на кръгови модели и т.н.);
  • социалната и работната среда;
  • прозрачността на корпоративното управление.

В категорията "Иновации" журито оценява иновативни решения, насочени към устойчиво развитие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Членовете му ще оценяват продукти, услуги, технологии и процеси, които вече са представени и/или въведени или са готови да бъдат пуснати на пазара през 2022 - 2023 г.

В категорията "Образователна програма" ще се разглеждат образователни кампании, програми или инициативи за повишаване на информираността за ESG. Те трябва да са осъществени през последните две години или подготвени за реализация през 2022-2023 г.

Специалната награда "Лидер в устойчивото развитие" е признание за индивидуални заслуги в подкрепа на устойчивото развитие и се присъжда само на физически лица, осъществили най-впечатляваща промяна в областта на устойчивото развитие в организацията, в която работят или са предложили/осъществили иновативно решение в областта на зелената трансформация през последните две години.

Подробности за изискванията, процеса на кандидатстване, сроковете, както и състава на журито може да прочетете в специалната страница на PwC, посветена на конкурса. Там, както и на сайта на "Капитал", който е официален медиен партньор на конкурса, ще бъдат обявени и победителите през есента.

Защо е важно

"В България вече има немалко компании, които полагат усилия и показват добри резултати в прехода към зелена икономика. Искаме тези усилия и резултати да бъдат забелязани от повече хора - така се роди и идеята за конкурса", казва Албена Маркова.

От PwC отбелязват, че отличие от конкурса ще засили доверието към бизнеса и неговата ESG стратегия и ще бъде ясен знак към клиенти, бизнес партньори и инвеститори, че наградената компания се стреми към отговорно управлениe. Отличието "ESG Award" би затвърдило и дългосрочните цели на организациите, които развиват ESG стратегии, а именно постигане на устойчиви резултати в полза на околната среда и обществото.

"Конкурсът идва в динамични времена с множество законодателни промени. Участието в него ще помогне на кандидатите да направят критичен преглед на постигнатото от тях до момента и да си зададат въпроси, които бизнеси, сходни на тях, вече са си задавали", добавя Албена Маркова.

Победителите в отделните категории на конкурса ESG Awards ще имат и възможността и публично да популяризират ESG стратегията си с подкрепата на PwC България и "Капитал".

Все още няма коментари
Нов коментар