Нашият бизнес модел – синергия и клъстерно партньорство

Владислав Кънчев - мениджър "Развитие проекти" към "Тракия икономическа зона"

Владислав Кънчев - мениджър "Развитие проекти" към "Тракия икономическа зона"
Владислав Кънчев - мениджър "Развитие проекти" към "Тракия икономическа зона"
Владислав Кънчев - мениджър "Развитие проекти" към "Тракия икономическа зона"
Владислав Кънчев - мениджър "Развитие проекти" към "Тракия икономическа зона"
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Клъстерният подход, бизнес средата, публично-частното партньорство, които сме създали. Именно от това се впечатли и последният потенциален инвеститор, който беше миналата седмица за втори път в "Тракия икономическа зона" (ТИЗ). Той видя как работим всички заедно: търговско-икономическите представители на България в чужбина, Българската агенция за инвестиции (БАИ), министерствата, общините, областната администрация, професионалните гимназии и университети, екипът на "Клъстер Тракия икономическа зона", който го срещна с мениджърите на различни фирми, за да чуе от първа ръка за възможностите, които дава ТИЗ. Той видя тази клъстерна организация, която аз наричам среда. Ние го запознахме с компании, на които може да възложи работа, както и с такива, от които може да получи работа. Самите ние като "Тракия икономическа зона" предоставяме голяма част от услугите и всичко това е фактор за устойчивото привличане на инвеститорите.

Наличието на "Клъстер Тракия икономическа зона" създава връзките - бизнес, общинска и държавна администрация, образователни институции. Това е среда.

Клъстерният подход, бизнес средата, публично-частното партньорство, които сме създали. Именно от това се впечатли и последният потенциален инвеститор, който беше миналата седмица за втори път в "Тракия икономическа зона" (ТИЗ). Той видя как работим всички заедно: търговско-икономическите представители на България в чужбина, Българската агенция за инвестиции (БАИ), министерствата, общините, областната администрация, професионалните гимназии и университети, екипът на "Клъстер Тракия икономическа зона", който го срещна с мениджърите на различни фирми, за да чуе от първа ръка за възможностите, които дава ТИЗ. Той видя тази клъстерна организация, която аз наричам среда. Ние го запознахме с компании, на които може да възложи работа, както и с такива, от които може да получи работа. Самите ние като "Тракия икономическа зона" предоставяме голяма част от услугите и всичко това е фактор за устойчивото привличане на инвеститорите.

Наличието на "Клъстер Тракия икономическа зона" създава връзките - бизнес, общинска и държавна администрация, образователни институции. Това е среда.

Винаги процедурата е една и съща - идва инвеститор при нас, запознава се с условията и отива да види и в другите части на България какви са възможностите. Обикновено се връща при нас, което ни носи удовлетворението, че сме създали успешен модел. В ТИЗ инвеститорът намира готов, завършен продукт. Той влиза в индустриална зона, която му дава спокойствие и сигурност и различни варианти за стартиране на бизнеса. Инвеститорът може да закупи терен и да построи завод или да организира логистика например. Но може и да минимализира риска, като наеме специална построена по неговите изисквания сграда, и ако начинанието му при нас е успешно, впоследствие да стане собственик на недвижимите имоти.

Устойчиво развитие и енергийна ефективност

Полагаме сериозни усилия в тази насока - създадохме екип от невероятни професионалисти и привлякохме съмишленици от цял свят. Преди 4 години именно с тях разработихме иновативен, пионерски за Европейския съюз проект - стратегия за въглеродно неутрален индустриален парк (ВНИП). Нашата цел е по-амбициозна от тази на ЕС.Проектът ТИЗ-ВНИП предвижда използване на 45% през 2025 г., 60% - 2030 г., и 100% зелена енергия през 2040 г. в индустриалните паркове на ТИЗ. Някои от фирмите при нас вече имат значителен успех с постигането на нулеви емисии.

В момента учредяваме награда за компаниите Trakia Economic Zone: Green transition awards ("Тракия икономическа зона - Награди за зелен преход"), която в скоро време ще връчим.

Срещите ни с потенциалните инвеститори ни убеждават, че сме поели по правилния път. Повечето от тях искат да работят в среда с кръгова икономика (преработката на отпадъците до суровини) и да ползват енергия от ВЕИ, начин за опазване на нашата планета.

Стратегията ни за въглеродно неутрален индустриален парк бе изключително високо оценена при приключилото наскоро 5-месечно проучване към Европейския парламент на тема "Регионите на ЕС в процес на трансформация към климатично неутрално бъдеще". ÖIR GmbH съвместно с Виенския университет по икономика и бизнес и Ecologic Institute (Германия) анализираха примери за добри практики от ЕС. Ние бяхме един от 6-те случая на проучването и изследователите подчертаха, че реално сме най-интересният и успешен пример. Резултатите от изследването могат да се видят на https://www.europarl.europa.eu/committees/en/eu-regions-in-the-transformation-towards/product-details/20220502CAN65663. Следващата стъпка след разработването на дадената концепция е нейната интеграция в индустриална зона (ИЗ) "Марица" и ИЗ "Раковски" като пилотни проекти.

Пазарни тенденции в "Тракия икономическа зона"

Имаме няколко нови инвеститора и разширяващи се производства. Основно идват компании, които искат и могат да работят с фирмите, които вече са тук. Ние имаме около 25 мултинационални концерна, които са световни лидери в своите производства. И много техни контрагенти от различни части по света виждат възможност за преместване в ТИЗ, за да се съкрати веригата на доставките. Което е отново част от нашата стратегия за въглеродна неутралност. Например скоро очакваме нов инвеститор, средна по големина компания, която иска да работи с най-големите при нас, но има какво да възложи на български подизпълнители. Нашите български фирми започват да се утвърждават като добри доставчици, подизпълнители, производители на конкретни елементи. Очакванията ни за периода 2022/2023 са изключително сериозни.

С поглед към малкия и средния бизнес

В периода на ковид кризата установихме за пореден път значимостта на малкия и средния бизнес. Тези компании се оказаха важен фактор в привличането на ключови и стратегически инвеститори. Освен че сами по себе си те са икономически субекти, малките и средните компании са важен елемент на индустриалната екосистема. Наличието на подходящите доставчици и партньори гарантира привличането на нови инвеститори. В тази връзка започнахме няколко нови проекта, които да предложат продукти и услуги за този тип клиенти.

Общата площ на новите проекти е към 20 000 кв.м РЗП индустриални сгради, като до този моменти сме постигнали 40% реализация за кратък период от време. Запознати сме с технологичните и бизнес потребностите на този тип клиенти и сме подготвили гъвкави модели за реализация на сделки и партньорства. Проектите на този етап са разположени в град Пловдив и локациите на ТИЗ. Разбирайки нуждата от гъвкавост и тенденциите за децентрализация на фирмите, ние започнахме преговори с партньор, с който заедно да предоставим гъвкави услуги за офис помещения и обслужване. По този начин искаме да подкрепим стартъп общността в града.

Социални аспекти на индустриалното развитие

През последните 10 години усилено работим за създаването на квалифицирана работна ръка, за да може хората да имат по-добра реализация на пазара на труда и съответно - по-високо заплащане. Работим и за осигуряване на персонал от чужбина.

Създадохме първия в страната център за квалификация и преквалификация на кадрите в индустриална зона. Той се ползва не само от бизнеса. През последните 2 години благодарение на финансиране от фондация "Америка за България" провеждаме практическите занятия на ученици от последните класове на 4 професионални гимназии от Пловдивска област. Младите хора имат възможността да се обучават с най-новото и модерно производствено оборудване, техника и технологии.

В ТИЗ се търсят предимно хора с технически умения, затова напоследък община Пловдив залага особено много на дуалното обучение - децата да завършват, придобили "занаят". Преди 4 години стартирахме Ден на отворените врати в различни заводи, за да видят абитуриентите, че работните места са буквално като аптеки - чисти, светли, просторни, подредени.

Заплатите в предприятията в ТИЗ вървят плавно нагоре. Повечето служители ползват и социални придобивки като безплатен фирмен транспорт, храна, допълнителна здравна осигуровка, подаръчни ваучери и др.

Следващата стъпка на развитие

Амбициите ни са в привличане на високотехнологични предприятия с висока принадена стойност и добри заплати, за да вдигнем стандарта на живот.

Част от проекта е изграждането на "Трансдисциплинарен център за трансфер на знания и технологии". Развитие на икономиката чрез развитие на знанието! Сближаваме още повече бизнеса с университетите и гимназиите за подготовка на квалифицирани кадри. Всеки инвеститор пита дали може да намери добра работна ръка. Усилията ни в осигуряване на зелена енергия, включително и енергия от зелен водород - наш пилотен проект, ни правят привлекателни за компании, които са заложили в развитието си мерки за борба с климатичните изменения.

Убедени сме, че ще се задържим на едно от челните места в Европа за развитие на индустрията.

Защото ТИЗ е не само икономически, тя е и социален проект. "Тракия икономическа зона" привлича инвеститорите не само заради пътната и комуналната инфраструктура, която предлага, но и заради социалната такава. Миналата година отвори врати медицински център "Тракия Медикал - Марица" - първият в страната, разположен в индустриална зона. В момента изграждаме детска градина в с. Радиново за персонала на заводите в зона "Марица", част от ТИЗ. В скоро време ще бъдем свидетели и на първото общежитие в индустриална зона. Надяваме се и на градски транспорт и градска железница, свързващи Пловдив с различните подзони на "Тракия икономическа зона".

От индустрията в ТИЗ се роди инициативата "Чиста и зелена България", чрез която искаме да променим съзнанието на обществото - не само да чисти, а най-вече да не замърсява природата. Проектът прераства в изграждането в ТИЗ на инсталация за преработка на пластмаса.

"Клъстер Тракия икономическа зона" заедно с проф. д-р Николай Денчев, заместник-ръководител на катедра "Бизнес" към Свободния университет в Брюксел, работи за консолидиране на екосистемата за социално предприемачество. В ТИЗ работят много чужди компании, които имат програми по корпоративна социална отговорност и активно работят по разрешаването на социалните проблеми.

Визия за близкото бъдеще

Участвайки в развитието на икономиката на Пловдив и региона, ние осъзнаваме значимостта на нашите проекти и тяхното развитие. Устойчивото развитие на индустриалния сектор гарантира стабилността на икономиката и обществото. Виждайки позитивните ефекти от резултатите на нашата дейност и метод на работа, ние започнахме да изграждаме нашата визия за близкото бъдеще - да навлезем в други региони на страната.

Все повече от нашите настоящи и нови клиенти проявяват интерес към други локации в страната, но искат да знаят, че могат да получат същия продукт, който получават в "Тракия икономическа зона" - участие в качествена индустриална среда. В тази връзка от известно време сме започнали индикативни разговори с местните администрации на Хасково, Бургас и Русе за различни модели на партньорство. Ние искаме да стъпим на дадените локации с комплексни проекти, които да предложат продукти и услуги за малкия, средния и големия бизнес и да подкрепим местната икономика. Нашият екип е отворен за партньорства и сме готови да проведем разговори с всеки представител на община, област или фирма, който има желание да участва в устойчивото развитие на индустриалния сектор в страната.