Германските фирми: България е добро място за бизнес, но със стари проблеми

Високите цени на електроенергията са новото предизвикателство в анкетата на бизнес организацията ГБИТК тази година

Повечето фирми няма да променят персонала си, но 42% планират да го увеличат
Повечето фирми няма да променят персонала си, но 42% планират да го увеличат
Повечето фирми няма да променят персонала си, но 42% планират да го увеличат    ©  Владислав Христов
Повечето фирми няма да променят персонала си, но 42% планират да го увеличат    ©  Владислав Христов

България остава добро място за бизнес, но дългогодишни проблеми като корупцията и недостига на квалифицирани кадри продължават да спъват работата на компаниите. Към тях през последните месеци се добавят и високите цени на електроенергията, както и новите рискове покрай войната в Украйна. Това показва последната анкета на Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Тя е проведена между 31 март и 22 април 2022 г., а участие в нея са взели 38 компании, членуващи в ГБИТК.

Плюсове и минуси

Като цяло фирмите са много доволни от членството на България в ЕС, което не е изненадващо. Положително се оценяват още данъчната тежест и донякъде цената на работната ръка. Основните проблеми обаче остават борбата с корупцията и престъпността, цената на електроенергията, прозрачността на обществените поръчки и политическата и социалната стабилност (виж графиката). Въпреки критиките обаче всички фирми заявяват, че биха инвестирали отново в България. Това е дори повече от отчетените 97% в миналогодишната анкета.

Икономическа обстановка

Близо 60% от анкетираните оценяват икономическата обстановка в България като задоволителна. Преобладава обаче делът на компаниите, които очакват тази година икономиката да се влоши. Като цяло положителни са оценките на фирмите за ситуацията в бранша им (47%) и за собственото им състояние (55%), а прогнозите са за допълнително подобрение тази година.

Значителен е делът на анкетираните (47%), които прогнозират ръст на оборотите си през тази година, но вероятно роля за това играят и инфлационните фактори. Макар че половината от фирмите не предвиждат да увеличават персонала си, други 42% ще наемат още хора, а делът на тези, които планират съкращения, е минимален. По-големи инвестиции ще направят почти 40% от компаниите.

Рискове

Като най-голям риск за икономическото си развитие компаниите посочват цените на електроенергията. Трудовият пазар също притеснява бизнеса - както недостигът на квалифицирана работна ръка, така и разходите за труд, които се увеличават. Цените на суровините са отбелязани като рисков фактор от половината от анкетираните.

Най-преките краткосрочни икономически последици от войната в Украйна са по-високите разходи за енергия и суровини на компаниите, както и смущенията във веригата за доставки, показва още анкетата. Липсата на суровини и материали също е посочена като проблем от значителна част от фирмите. В дългосрочен план очакваните последици включват прекратяване или ограничаване на бизнес отношенията в определени региони, както и увеличаване на политическото влияние върху веригите за доставка чрез закони, търговски бариери и т.н. Значителен е делът и на фирмите, които прогнозират преместване на клонове или производство по-близо.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал