Как "Кока-Кола" продължава да гради по-устойчив свят

Икономическото въздействие на Системата през изминалата година в България се изразява в добавена стойност 640 милиона лева

Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на "Кока-Кола ХБК България"
Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на "Кока-Кола ХБК България"
Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на "Кока-Кола ХБК България"
Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на "Кока-Кола ХБК България"

"Кока-Кола" отдавна е превърнала дейността си не просто в производство на любими напитки, а в мисия за един по-добър и по-устойчив свят.

Дългосрочната стратегия на компанията е да се развива по правилния начин, утвърждавайки се като отговорен производител на цялостно портфолио от разнообразни напитки. Спазването на ангажиментите към околната среда и обществото, както и предсрочно изпълнение на поставените екологични цели се доказват и от доклада за устойчиво развитие за 2020-2021 г., който бе представен от компаниите в групата.

Икономическото въздействие за България

Икономическото въздействие на Системата на "Кока-Кола" в България през изминалата година се изразява в добавена стойност 640 милиона лева. Извън прекия принос, всяко работно място в системата поддържа 4 външни работни места в страната. Всеки един лев, изхарчен за напитки на "Кока-Кола", води до 75 стотинки приходи за България. Системата на "Кока-Кола" в България купува стоки и услуги на стойност над 131 млн. лева от местни доставчици за 2021 г., с което затвърждава подкрепата си към българската икономика.

Това отчита Докладът за устойчиво развитие за 2020-2021 г., представен от компаниите в групата.

Системата в България генерира и 1% от данъчните приходи на страната, като внася 41 млн. лева данъци и допринася непряко за още 237 млн. лв., от които 143 млн. лева са данък добавена стойност.

Зад произведените от компанията 355 милиона литра напитки стоят редица иновации, както и инфраструктурни проекти в заводите ѝ в Костинброд и Банкя на обща стойност 12 млн. лева.

"Кока-Кола ХБК" - най-устойчивата компания за напитки в Европа

"Постигнатите резултати ни дават стимул да поемем още по-смели ангажименти, а именно до 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии, а до 2030 г. да събираме и рециклираме 100% от опаковките, които пускаме на пазара. Целите са амбициозни, но постижими. Неслучайно и тази година "Кока-Кола ХБК" бе определена като най-устойчивата компания за напитки в Европа и в топ 3 в света според Индекса на "Дау Джоунс", споделя Юрг Буркхалтер, изпълнителен директор на "Кока-Кола ХБК България".

"Географският отпечатък на "Кока-Кола Хеленик" обхваща вече 29 държави и във всяка от тях ние вярваме, че ангажимент на добрите компании е не само да предлагат отлични продукти и услуги, но и да допринасят устойчиво за общото ни по-добро бъдеще. Радвам се, че благодарение на нашето 24/7 портфолио и усилията на всички близо 3000 колеги в семейството на "Кока-Кола" в България успяхме да се адаптираме ефективно към новата реалност и в същото време изпълнихме поетия ангажимент да подкрепяме екипа си, нашите над 40 000 клиенти и партньори и обществото като цяло", добавя Юрг Буркхалтер.

100% от опаковките на всички продукти вече са рециклируеми

Групата, чийто икономически принос се равнява на 0.5% от БВП на страната за 2021 г., е успяла да изпълни предварително част от дългосрочните си цели в сферата на устойчивото развитие, показва още докладът. Сто процента от опаковките на всички "Кока-Кола" продукти вече са рециклируеми. В същото време компанията отчита намаляване на преките въглеродни емисии с 30%, като по този начин са спестени над 90 000 тона въглеродни емисии от цялостната й дейност в страната за 2020 и 2021 г. Факт е и рекордно понижение на потреблението на вода в заводите в Костинброд и Банкя - с 16%, а компанията вече е член и на Alliance for Water Stewardship (AWS).

Мисия "Свят без отпадъци", но и по-малко калории

В период на безпрецедентни за икономиката трудности, продиктувани от пандемията от коронавирус, "Кока-Кола" затвърждава ангажираността и усилията си с покриване и на целите си за устойчиво развитие. През 2021 г. компанията постига намаление на общото количество отпадък от производствените си процеси с 23% спрямо 2019 г., а 48% от използваната енергия е от възобновяеми и чисти източници. Производството в завода в Банкя разчита на 100% зелена енергия. Намалени са и въглеродните емисии на единица произведена напитка с 37% спрямо 2019 г., като енергията, необходима за производство на 1 литър напитка, е с 10% по-малко.

"За нас, както и за останалите индустрии, изминалите две години бяха изпълнени с предизвикателства. Предизвикателства, които заедно превърнахме във възможности. Вече направихме първата значима стъпка по изпълнението на стратегията ни "Свят без отпадъци", а следващата ни голяма цел е до 2030 г. нашите опаковки да са съставени от минимум 50% рециклиран материал. И тъй като знаем от опит, че в основата на прогреса стоят иновациите, продължаваме да надграждаме устойчивите си решения. Новите ни прикрепени капачки към бутилките с минерална вода "Банкя" вече улесняват събирането и рециклирането на цялата опаковка, а картонената технология KeelClip на мултипак от 6 кена "Кока-Кола" ще спестява 2 тона опаковъчно фолио в България годишно. Не спираме дотук - безалкохолната индустрия в страната е намалила с 15.21% калориите в продуктите си за последните 5 години. Средно с 6.7% е по-малко захарта в 100 ml напитка в сектора. Така потребителите са консумирали 3497 тона по-малко захар", каза Дора Стрезова-Николова, изпълнителен директор на "Кока-Кола България".

В името на по-знаещите и уверени млади хора

Екипът на Системата на "Кока-Кола" вярва, че основна стъпка към по-добро бъдеще е качественото образование, развиването на потенциала на младите хора и тяхната подготовка за успешен кариерен път. Експертите в компанията ежегодно подкрепят младежи в тяхното професионално развитие чрез специализирани уебинари, кариерни следобеди и обучения за повишаване на личностни умения и бизнес компетенции в областите продажби, финанси, бизнес планиране, управление на проекти и други.

В периода 2020-2021 експертите от компанията са отделили стотици часове, за да повишат мотивацията, знанията и уменията на близо 10 000 младежи в рамките на програмата Youth Empowered, както и да подкрепят като доброволци редица екологични и благотворителни инициативи.

Системата на "Кока-Кола" в България инвестира 131 млн. лева в българския бизнес на година

Основни акценти за 2021 г.:

  • Икономическото въздействие на Системата на "Кока-Кола" в България се изразява в добавена стойност 640 милиона лева
  • Системата генерира 1% от данъчните приходи в страната
  • Внася в бюджета 41 млн. лева данъци и допринася непряко за още 237 млн. лв., което се равнява на 1/2 от държавния бюджет за култура на година или на годишните разходи за образование на около 95 000 ученици
  • Всеки 1 лв., изхарчен за напитки на "Кока-Кола", води до 0.75 лв. приходи за България
  • Всяко 1 работно място в Системата поддържа 4 външни работни места