Целта ни е постигане на въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035 г.

Станко Станков, собственик на Групата "Булмаркет"

Станко Станков, собственик на Групата "Булмаркет"
Станко Станков, собственик на Групата "Булмаркет"
Станко Станков, собственик на Групата "Булмаркет"
Станко Станков, собственик на Групата "Булмаркет"
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Визитка

Станко Станков е роден в град Балчик. Завършил е ВИНС - Варна, специалност "Счетоводство и контрол". Работил е като икономист, главен счетоводител, началник финансов отдел в община Балчик. Бил е кмет на община Балчик между 1991 и 1995 г. За кратко след това е бил директор на ПЧБ, клон Балчик, след което продължава в частния бизнес. Основава "Булмаркет ДМ" ООД през 1996 г., което през годините се развива до обединение от над 20 компании под общата шапка на групата "Булмаркет". Дейностите на групата включват производство на биодизел, медицински глицерин, растителни масла и други, търговия с горива, транспортни авто- и жп услуги, както и транспорт по вода и пристанищни дейности.

Каква е ролята на биодизела и развитието на горивото в глобален мащаб и как България може да се възползва от предимствата?

- За миналата година "Астра Биоплант", част от групата "Булмаркет", достигна до топ 5 производители и търговци на биодизел в Европа с над 320 000 тона произведени и над 900 000 тона изтъргувани биогорива. Нашата компания създава и биодизел от второ поколение, който се произвежда основно от използвани олиа за готвене и остатъчни мазнини. Това биогориво намалява въглеродните емисии с до 90% (10 пъти по-малко емисии от минералните горива) и в същото време използва отпадъчни продукти. Всяка година увеличаваме производствените си мощности и производството на биодизел от второ поколение.

Ефектът е двоен и търсенето расте, като отлично се вписва върху глобалната визия за Зелен преход и кръгова икономика. Новата директива на ЕС за възобновяема енергия (REDII) се фокусира върху рециклирането на отпадъци и превръщането им в устойчиво гориво. През 2021 г. бяха направени предложения на европейско ниво за промяна на стандарта на дизеловото гориво, като започнаха консултации за вдигането му до 10% при сегашните 7%. От своя страна това означава над 30% по-голям пазар. За сравнение - процентът на смесване в Индонезия е 30, в Малайзия е 20, а в Бразилия е 12.

Глобалното търсене на биогорива нараства с повече от 5% на годишна база, а ангажиментът на ЕС към зелената трансформация постепенно увеличава дела на възобновяемата енергия в транспорта. Стремежът за по-бърз преход към безвъглеродна Европа доведе дори и до планирано увеличаване на планирания процент на смесване от 14% на повече от 20% желана цел до 2030 г.

Производството на биогорива в европейските биорафинерии допринася за продоволствената сигурност на ЕС, като създава важни протеинови странични продукти, които компенсират необходимостта от внос на такива стоки, както и други странични продукти, които заместват химикали в различни приложения, вариращи от козметика, дезинфектанти, разтвори и препарати за повърхностна защита.

Без биогорива в транспортния микс Европа би била още по-зависима от вносни изкопаеми горива и по-изложена на колебанията на световния пазар. Както е илюстрирано от последния доклад на Евростат ЕC SHARES, биогоривата представляват над 90% от възобновяемите енергийни източници в транспорта. Ограничаването на приноса на такива биогорива към целите за климата само увеличава зависимостта от изкопаемите горива. Което е от решаващо значение за националната и европейската сигурност, както доказаха последните световни събития. България днес е голям производител и износител на биогорива за ЕС. Страната ни има сериозно конкурентно предимство, което трябва да развиваме.

Как "Булмаркет" насърчава екологичния жп транспорт и какви са последните политики на компанията в тази област? Докъде стигна обновяването на вагонния състав с оглед модернизацията и поръчките на нови електрически локомотиви?

- Вярваме, че винаги най-добрият пример е личният пример. Този принцип е водещ във философията на компанията от самото й създаване. Групата "Булмаркет" инвестира ежегодно в модернизация на състава си, разработка на собствени нови технологии и обновяване на производствените бази. Само за последната година в локомотивния състав на групата са добавени шест чисто нови електрически локомотива. Два Transmontana на Softronic, които за нас са най-развитата локомотивна технология в Източна Европа, два Smartron на Siemens и два ЕА 3000. С това съставът ни продължава да се модернизира успешно до над 30 локомотива и около 700 собствени и наети вагона. Всички нови машини, които внедряваме ежегодно, трябва да спазват нашите вътрешни политики за екологичност и устойчивост - теми от изключително значение за нас. Ние вярваме в бъдещето на железопътния транспорт и неговото развитие и виждаме осезаемо пробуждане и интерес към него. Вярваме, че повече от всякога е важно да се инвестира във възможно най-добрите технологии, които са приложими, за да продължаваме да работим качествено, с нисък отпечатък върху природата и с високи степени на безопасност и контрол.

Направихме и още една инвестиция в придобиването и трансформацията на стария "Локомотиво-вагонен завод" АД в Русе. С начален капитал 9 млн. евро той ще бъде трансформиран в модерен високотехнологичен и индустриален парк. Планираме да се модернизират всички cъщecтвyвaщи пpoизвoдcтвeни xaлeтa, дa ce внeдpи високотехнологично пpoизвoдcтвo, ĸaĸтo и да се развие cepиoзнa нayчнoизcлeдoвaтeлcĸa дeйнocт в пapтньopcтвo c двa yнивepcитeтa в cфepaтa нa инoвaции в жeлeзoпътния тpaнcпopт. Първите стъпки вече са предприети, като продължаваме да търсим международни партньори. С общи усилия целим да възродим не просто едно производство на локомотиви и вагони от ново поколение, но и ще създадем среда за млади хора, която да култивира знания и умения в развитието на високотехнологичните науки.

Какви са перспективите за развитие на LNG доставките предвид политическата и икономическата ситуация в момента? Може ли този внос да се ускори и за какви количества става въпрос?

- LNG ще става все по-важен за Европа. Всеки, който досега е бил зависим от руски газ, търси възможности за независимост. Следващите няколко години ще видим голяма диверсификация в Европа, което ще повлияе

положително не само върху цената, но и върху сигурността. ЕС разширява мрежата си от LNG терминали, с което се увеличават и възможностите за алтернативни доставки на синьо гориво.

Например в Гърция започна изграждането на втори терминал, намиращ се в Александруполис (в който и България има участие), а в Хърватия през миналата година влезе в експлоатация такъв, намиращ се на остров Кърк. В цяла Западна Европа, където има съществуваща инфраструктура, вече се предприемат действия върху разширяването й.

Най-добрите възможности за внос на LNG към нашата страна са от Турция и Гърция (поради близостта на двете държави). Очаква се след средата на тази година в терминала на о. Ревитуса (Гърция) да започне работа товарна рампа за тежкотоварни автомобили за LNG. Това ще позволи директен внос на LNG с камиони към България.

Нужно е да работим сериозно по темата и да надградим собствената си инфраструктура, която ще направи възможен вноса на по-големи обеми. Така допълнително ще се намалят логистичните разходи, което ще ни направи и по-конкурентни поради по-ниските цени. За България е повече от наложително да има повече алтернативи за внос на LNG.

Групата "Булмаркет" разполага със собствен LNG терминал. Той се намира на територията на пристанище "Порт Булмаркет" в Индустриална зона "Тегра" - град Русе. Неговото изграждане стартира през 2013 г. и е част от европейската инициатива LNG Masterplan. Това е общ проект на 33 компании от 17 страни членки на ЕС, в който единственият български представител е "Булмаркет ДМ". Проектът е финансиран от Европейската комисия и има идеята да се осигури втечнен природен газ по поречието на реките Рейн, Майн и Дунав както за водния транспорт, така и за индустриални и други потребители.

Терминалът е пуснат в експлоатация през 2017 г., като е първият и единствен терминал за втечнен природен газ в страната, с възможност да съхранява и доставя LNG до крайни клиенти. Капацитетът е 1000 куб. метра (4 резервоара х 250 м3 ) и може да съхранява приблизително 500 000 куб. метра регазифициран природен газ. На територията на терминала има изградена и станция за зареждане на тежкотоварни автомобили, използващи LNG като гориво. "Булмаркет Автотранспорт", като част от Групата "Булмаркет", притежава към момента 9 такива превозни средства.

Терминалът се снабдява с LNG предимно от Белгия и Турция, като през втората половина на годината ще започнем и доставки от о. Ревитуса (Гърция). Засега това направление на бизнеса ни доставя втечнен природен газ на компании, които имат изградена инфраструктура за използването му (специализиран криогенен резервоар и изпарители) и които нямат пряка връзка с газопроводната мрежа на страната. Очакваме скоро да изпълним и проект по зареждане (бункероване) на два чисто нови плавателни съда, задвижвани от LNG, които се строят в корабостроителницата в гр. Мангалия. Терминалът има техническа възможност да бъде свързан с газопреносната система на територията на Индустриална зона "Тегра", като това ще позволи да се подава директно регазифициран природен газ към различни клиенти. Към момента се обсъждат възможностите това да бъде изпълнено.

Какви са целите, които компанията си поставя, предвид Стратегията за ESG и устойчиво бъдеще 2021 - 2026 г., по която работи? Какво оптимизиране на процесите най-общо се залага в нея с оглед целите за нулеви емисии, кръгова икономика и др.?

- Европейският съюз въвежда регулации за нефинансово отчитане на големи корпорации. Групата "Булмаркет" предприе действия за подготовка на предприятията си още преди две години с цел да отговаря на всички нови изисквания, когато темите като Зелената сделка, ESG и обща европейска таксономия бяха в зародиш. Директивата за корпоративно отчитане на устойчивостта CSRD се очаква да влезе в сила от 1 януари 2023 г.

Проектът в подготвителния период е разработван в продължение на 8 месеца от над 20 служители на компанията и в него са вложени над 1200 работни часа. "Стратегия за ESG и устойчиво бъдеще 2021- 2026 г." цели да въведе нов начин на мислене и опериране не само на групата "Булмаркет", а и на заобикалящите я партньори. Изграждането на стратегията за ESG води до оптимизиране на процесите по линията на нулеви емисии, кръгова икономика, социална ангажираност и прозрачно управление. Групата "Булмаркет" е основен производител на екологични продукти и счита за важно цялостният процес да е прозрачен за общността.

В процеса на разработка на стратегията идентифицирахме 25 основни цели, които групата "Булмаркет" заложи да постигне до 2026 г. Имаме 148 конкретни мерки и дейности, групирани по следните категории: ESG мениджмънт, околна среда, управление, човешки капитал, продукти и клиенти. Към момента 45 от общия брой цели са приложени пълноценно и преди наличието на стратегията. Процесът е сложен, но ние се учим и вече имаме дипломирани ESG специалисти в екипа. Създадена е специална организация за управление - ESG съвет, който ще координира и ще отговаря за изпълнението на процесите по всички категории. Дългосрочната цел пред екипа е постигането на въглеродна неутралност и нетни нулеви емисии до 2035 г. Смятаме, че с тази стратегия сме крачка напред пред конкуренцията.

През 2022 г. групата "Булмаркет" цели да затвърди управленската си структура за ESG и устойчивост чрез обучение на кадри, както и да изготви първия си одитиран по международни стандарти ESG доклад. Да бъдем една от високоотговорните, социални, екологични и прозрачни компании в индустрията винаги е било наша цел. Прилагането на стратегията за ЕSG става неизменима част от ценностите и методологията на групата "Булмаркет", като предстои всяка година тя да се актуализира. Интересен факт е, че поради различните дейности в групата е необходимо да следим много голям брой показатели от изминати километри с товар по жп и пътната мрежа, през това какъв отпечатък носи доставката на суровина от Азия до отговорно производство на суровини от доставчици в България. Успешното прилагане на политиките ни за декарбонизация доведе до над 650 000 тона спестени въглеродни емисии през 2021 г. и ще надхвърли 1 000 000 тона през 2022 г.

Повече за ESG политиката на компанията четете тук