🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

ESG политиките на Yettel са пътната ни карта за телекома на бъдещето

Михаела Калайджиева - главен директор "Корпоративна политика" в Yettel

Михаела Калайджиева - главен директор "Корпоративна политика" в Yettel
Михаела Калайджиева - главен директор "Корпоративна политика" в Yettel
Михаела Калайджиева - главен директор "Корпоративна политика" в Yettel
Михаела Калайджиева - главен директор "Корпоративна политика" в Yettel
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Преди малко повече от три месеца с представянето на новия модерен технологичен бранд Yettel обяви и сериозните си амбиции по отношение на ESG и устойчивото развитие, с което даде заявка за лидерско място на компанията в телекомуникационния пазар на бъдещето. Михаела Калайджиева - главен директор "Корпоративна политика" на Yettel, коментира какво предвижда новата корпоративна стратегия на компанията.

Г-жо Калайджиева, с представянето на новия бранд Yettel обявихте, че зелените политики ще бъдат в сърцето на корпоративната стратегия на компанията. Какво означава това на практика?

- Като водещ телекомуникационен оператор имаме много дълга история в корпоративната социална отговорност. През годините постоянно развиваме и надграждаме множество социално отговорни програми и инициативи, включително и развиваме идеята за отговорно потребление. С новия бранд Yettel имаме амбицията да поставим нашата отдаденост на това да правим отговорен бизнес на ново ниво, а именно като развием и представим пред обществото една усъвършенствана и задълбочена ESG (Environmental, Social and Governance - екологично, социално и корпоративно управление) стратегия. Yettel има амбицията да интегрира тази стратегия в ежедневието на служителите си, както и в начина, по който правим бизнес.

ESG по своята същност е свързан с устойчивото развитие - бизнеса на бъдещето, с това да бъдем отговорни към околната среда и обществото. Това не е поредната КСО инициатива, с край и начало, а е начин на поведение за компанията ни, следваща стъпка за развиването и стартирането на всеобща стратегия за устойчиво развитие с измерими цели и амбиции, чийто прогрес ще отчитаме публично. В момента развиваме цели в областите: климат, кръгова икономика (електронни отпадъци и отпадъци от опаковки), хора и многообразие; ангажиране на нашите клиенти и технологии за промяна. Конкретните детайли ще бъдат оповестени малко по-късно през тази година.

Върху какво се фокусира вашата ESG стратегия?

- Като един от най-големите инвеститори, работодатели и доставчици на телекомуникационни услуги в Yettel сме посветени на устойчивата промяна. Балансът е в сърцето на всичко, което правим, и с нашата ESG стратегия искаме да възстановим този баланс в областите, в които той има най-голямо значение. Ето защо нашата екологична стратегия се основава на въвеждането на устойчиви политики, мерки и цели, като се фокусираме върху реализирането на практически решения по проблеми в три основни направления: околна среда, инвестиции в хората и иновации. Нашата дългосрочна стратегия за екологична устойчивост обединява последователните ни усилия за опазването на околната среда, като се стремим проактивно да намаляваме отпечатъка си върху нея. По отношение на околна среда работим върху конкретни цели в областите "климат" и "намаляване на парникови газове", като имаме амбицията да станем въглеродно неутрална компания много преди крайния срок, поставен от ЕС. Сред тях са и сериозните ангажименти към кръговата икономика с фокус върху електронни отпадъци и отпадъци от опаковки.

Кои са първите стъпки, които предприемате?

- Една от първите ни стъпки бе въвеждането на безхартиен процес на сключване на договори, водени от амбицията да действаме като по-зелена и отговорна към околната среда компания. Цифровото подписване спестява много хартия, по-прозрачно е и по-удобно, тъй като копието от договора се съхранява автоматично в мобилното ни приложение и е достъпно по всяко време. Същото се отнася и за онлайн фактурите, благодарение на които още през 2018 г. отчетохме спестени над 143 т хартия. За Yettel е важно да наблюдава и активно да работи за намаляване на въглеродния си отпечатък. Ето защо наскоро предприехме първите стъпки към компенсиране на съществуващите въглеродни емисии на автопарка ни в стратегическо партньорство с компанията Shell в България, което ще подпомогне постигането на пътната карта на Yettel за трансформиране на нашите операции в по-устойчив бизнес и е само първи етап от изпълнение на дългосрочната ни стратегия за трансформацията на компанията във въглеродно неутрална компания.

Вторият етап от инициативата ще включва комбинация от компенсиране и постепенно преминаване към електрически автомобили. Намаляването на екологичния ни отпечатък се изразява и в начина, по който продаваме и завършваме жизнения цикъл на устройствата. Още през 2018 г. стартирахме "Върни и вземи" - кампания за рециклирането на мобилни телефони, с която заедно с нашите клиенти да намалим електронните отпадъци, а оттук и отпечатъка си върху околната среда. Сега я надграждаме с нова мащабна кампания, която ще продължи няколко месеца и с която да стимулираме отговорната употреба на ресурси и материали. Част от дългосрочната ни ESG стратегия е подписаното неотдавна стратегическо партньорство в обучението по отговорен и устойчив бизнес между Yettel и Стопанския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски".

Как ангажирате служителите си за постигането на устойчив начин на живот?

- В Yettel осъзнаваме, че няма как да успеем да постигнем целите, които залагаме в момента, без помощта на всеки наш служител. Затова паралелно с подготовката на ESG стратегията работим и върху план за тяхното информиране и ангажиране с духа на отговорните политики. През годините постигнахме успехи в различни социални аспекти и определено наблюдавахме промяна на нагласите и все по-активно участие сред служителите ни по редица теми от устойчивото бизнес развитие. Програмата Open Mind е сред най-устойчивите и дългосрочни наши инициативи, която се утвърди като двигател на промяната, подкрепящ равните възможности и социалното приобщаване на хора с различни потребности.

Вече шест издания развиваме и стажантска програма, която не просто дава шанс на младите хора за реален кариерен старт, а е инвестиция в развитието на младите таланти и пазара на труда. Тези успехи ни мотивират да продължаваме да инвестираме в благосъстоянието на хората, като възпитаваме, насърчаваме и подкрепяме служителите си да водят отговорен към околната среда начин на живот. Нашата ESG стратегия, както и самата тема за устойчиво развитие, откриват нови възможности не само пред компанията, но и пред служителите ни.

През втората половина на годината ще насочим усилията си над информационни кампании и лесен достъп до информация по различни ESG теми, тъй като промените, които предстоят в световен мащаб, ще се нуждаят от все повече хора с така наречените "зелени" знания и умения. Допълнително ще посветим няколко поредни месеца в ангажиране на служителите ни по теми като нулеви отпадъци, човешки права, климат.

В желанието си да ставаме все по-добри и да отговаряме на нуждата на служителите си се стараем да им осигурим отлични условия за труд и почивка, да развиваме техния потенциал и да мотивираме тяхното по-добро представяне чрез гъвкаво работно време, което спомага за баланса работа - личен живот, wellness програми и постоянна грижа за здравето. Възползваме се от всяка възможност да учим и да се развиваме в рамките на нашия бизнес и всеки от нас има своята роля както в личностното ни израстване, така и в развитието на компанията.