Новият брой:
Какво се случва в държавата

Екологичната трансформация и пътят към Net Zero

Групата на "Веолия" се стреми към мястото си на световен лидер за прилагане на екологични практики

Екологичната трансформация и пътят към Net Zero
Екологичната трансформация и пътят към Net Zero
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Мисията на "Веолия" е възобновяването на световните ресурси чрез внедряване на иновативни и енергийно ефективни решения в направленията вода, енергия и управление на отпадъци, които допринасят за устойчивото развитие на градовете и индустриите.

Президентът на групата Антоан Фреро е убеден, че един бизнес е успешен, само ако е полезен и доказателствата за това могат да бъдат проследени в историята на компанията. Цялата стратегия на "Веолия", основните цели, които си поставя, са подчинени на това да работи за ускоряване на екологичната трансформация по света, за да можем всички заедно като човечество да постигнем амбициозната цел за нулеви вредни емисии, или Net Zero.

Мисията на "Веолия" е възобновяването на световните ресурси чрез внедряване на иновативни и енергийно ефективни решения в направленията вода, енергия и управление на отпадъци, които допринасят за устойчивото развитие на градовете и индустриите.

Президентът на групата Антоан Фреро е убеден, че един бизнес е успешен, само ако е полезен и доказателствата за това могат да бъдат проследени в историята на компанията. Цялата стратегия на "Веолия", основните цели, които си поставя, са подчинени на това да работи за ускоряване на екологичната трансформация по света, за да можем всички заедно като човечество да постигнем амбициозната цел за нулеви вредни емисии, или Net Zero.

Настоящата енергийна и геополитическа криза само потвърди посоката, която "Веолия" е избрала, и допринесе за това повече хора да осмислят остротата на проблемите, с които всички заедно трябва да се справяме. Ние във "Веолия" сме наясно, че няма един правилен начин за постигането на въглеродната неутралност. Вярваме, че подходът ни трябва да е холистичен и да включва иновативни решения, които да задоволяват потребностите на всички заинтересовани страни.

Групата "Веолия" е компания, която с решенията си се стреми да се превърне в световен шампион по екологична трансформация.

Кръговата икономика в действие: оползотворяване на отпадъчната топлина от производството

Решенията, които "Веолия" разработва и предлага в световен мащаб, включват и проекти "от отпадъци към енергия", които комбинират намаляването на емисии на CO2 и оползотворяването на отпадъци, а също и някои геотермални проекти и проекти за фотоволтаични системи, които започват да се развиват с бързи темпове.

В допълнение "Веолия" създава адаптирани индивидуални решения за своите индустриални клиенти. През 2017 г. компанията влезе в партньорство със завода на "Фолксваген" в Познан, Полша, и намери начин да подобри енергийната му ефективност и едновременно с това да намали въздействието на производството върху околната среда чрез оползотворяване на топлина от технологичния процес. Заводът на "Фолксваген" е най-големият производител на цилиндрови глави за двигатели в Европа и произвежда приблизително 4,5 милиона компонента годишно, като използва 30 000 тона алуминий. "Фолксваген" и "Веолия" работят заедно в продължение на две години и въвеждат решение за оползотворяване на отпадъчна топлина за топлофикацията в Познан. По този начин "Веолия" успява да осигури отопление за около 30 сгради, разположени в близост до завода при "нулеви въглеродни емисии". Намалените въглеродни емисии годишно са 1070 тона.

Рециклирането като способ за постигане на въглеродна неутралност

Рециклирането на батерии за електромобили също е част от пътя към въглеродната неутралност. В партньорство с още две компании, "Солвей" и "Рено - Нисан", Групата "Веолия" стартира през 2020 г. проект за рециклиране в затворен кръг на метали от излезли от употреба батерии за електромобили. Този вид батерии съдържат редки и скъпи метали, като никел, кобалт, литий и мед, находищата на които се намират извън територията на Европейския съюз.

Ускоряване на зеления преход чрез дигитализация

Подобряването на енергийната ефективност е съществена част от предизвикателството за постигане на Net Zero. Дългосрочната визия на Групата "Веолия" за България е да прилага своята международна експертиза и богат опит по темата, като разработва интелигентни решения за енергийна ефективност с гарантиран резултат и оптимизирано управление на енергийни и ВиК услуги на местния пазар.

С помощта на дигитализацията "Веолия" ускорява зеления преход. Компанията осигурява на своите клиенти възможност за намаляване на експлоатационните разходи и гарантира намаляване на въглеродния отпечатък. Най-новото смарт решение на "Веолия" се нарича Hubgrade® и позволява мониторинг и оптимизиране на енергийните и водни разходи в реално време, както и разходите за преработката на отпадъци. Hubgrade® лесно се адаптира към индивидуалните нужди на клиентите, независимо дали става въпрос за индустриално предприятие, търговска сграда, или общински клиент. Силата на Hubgrade® се крие в комбинацията от дигитални технологии и натрупания опит на експертите на "Веолия" за подпомагане на зеления преход в подкрепа на оперативната и екологичната ефективност.

"Веолия" си поставя дългосрочна стратегическа цел за ограничаване на глобалното затопляне и достигане на нулеви нетни въглеродни емисии през 2050 г. Звучи амбициозно и мерките вече са в ход. Една от тях е улавянето на въглероден диоксид като практичен начин за постигане на дълбока декарбонизация и оползотворяване на ресурсите.

Приносът на "Веолия" за въглеродна неутралност в България

В България "Веолия" присъства от 2006 г. с трите си компании - "Веолия Енерджи Варна", "Веолия Сълюшънс България" и "Софийска вода", като успешно оптимизира потреблението на енергия и управлението на водния цикъл на своите битови, общински, търговски и индустриални клиенти. "Веолия България" с гордост представя най-успешния си за момента знаков проект в областта на кръговата икономика - Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води (СПСОВ) край Кубратово. Това е един от водещите зелени проекти на "Веолия" в Централна и Източна Европа със сертификат "Златен стандарт" за доброволно намаляване на емисиите на CO2. Това прави "Софийска вода", част от "Веолия", международно призната компания - активен участник в борбата срещу климатичните промени.

Станцията постига 100% енергийна независимост (през 2021 г. е произвела с 16% повече зелена енергия от необходимото, така помага да се покрие общата енергийна потребност за целия воден цикъл на София) и намалява въглеродните емисии с повече от 70 хиляди тона всяка година.

През последните 10 години увеличеното производство на зелена енергия от утайки в съчетание с непрекъснатото търсене на мерки за енергийна ефективност доведе до осигуряването на пълна енергийна неутралност на станцията - ценно постижение особено в този период на високи цени на енергията.

"Софийска вода", част от "Веолия", си поставя като крайна цел постигането на пълна енергийна независимост на целия воден цикъл в София преди края на следващия бизнес план до 2025 г.

За "Веолия" е очевидно, че за една компания, за една страна или за нашата планета предизвикателството Net Zero има нужда от холистичен подход и решимост той да се прилага!