Новият брой:
Какво се случва в държавата

Mission tо Zero, или как се постига устойчивост в производствената база на АББ в Раковски

Mission tо Zero, или как се постига устойчивост в производствената база на АББ в Раковски
Mission tо Zero, или как се постига устойчивост в производствената база на АББ в Раковски
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Устойчивият растеж е голямо предизвикателство, пред което българската индустрия се изправя, и постигането му ще бъде основна цел в следващите години. Производствените бази на "АББ България" са изправени пред същите предизвикателства и компанията започна реализирането на своята стратегия за устойчивост до 2030 г. Мерките и практиките, взети за постигане на въглероден неутралитет, могат да бъдат разделени в 3 основни групи:

 • Децентрализирано генериране на енергия
 • Енергийна ефективност
 • Дигитализация.

Устойчивият растеж е голямо предизвикателство, пред което българската индустрия се изправя, и постигането му ще бъде основна цел в следващите години. Производствените бази на "АББ България" са изправени пред същите предизвикателства и компанията започна реализирането на своята стратегия за устойчивост до 2030 г. Мерките и практиките, взети за постигане на въглероден неутралитет, могат да бъдат разделени в 3 основни групи:

 • Децентрализирано генериране на енергия
 • Енергийна ефективност
 • Дигитализация.

Те са част от пакета на АББ Mission to Zero

Децентрализирано генериране на енергия

Най-прекият път за намаляване на въглеродните емисии в производствената бази на АББ е използването на все повече и различни децентрализирани енергийни източници. Разпределените енергийни ресурси са технологии за производство и съхранение на енергия, които осигуряват електрически капацитет или енергия, където има нужда. Част от взетите и плануваните решения за децентрализирано генериране на енергия в Раковски са:

 • Изграждането на инфраструктура за електромобили

На територията на производствените бази на АББ в Раковски са инсталирани са 8 бр. Terra AC Wallbox 22 kW и една станция за бързо зареждане DC Terra 53 50kW. С изградената зарядна инфраструктура за електромобили "АББ България" подпомага използването на електромобили и намаляване на глобалното отделяне на вредни парникови емисии от автомобилите на "твърдо гориво".

 • Поставянето на фотоволтаични системи за собствени нужди и съоръжения за съхранение на енергия чрез батерии

Като следваща стъпка за постигане на автономност по отношение производството на електроенергия се планира използването на "зелена" (възобновяема) енергия чрез изграждане на фотоволтаичен парк за собствени нужди. За оптимално използване и подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на енергийната система към фотоволтаичния парк се планират да бъдат използвани и съоръжения за съхранение на енергия чрез батерии, които да позволят пълна автономност и независимост от слънчевите часове.

Енергийна ефективност

Следващият аспект, който има голямо влияние върху намаляването на вредните емисии и постигане на устойчивост, е подобряването и оптимизирането на енергоефективността в производствените бази в Раковски. Добрите практики за постигане на енергийна ефективност в Раковски са:

 • Подмяна на осветителни тела сLEDи изгражданена "умно" осветление:

Първият етап от проекта включваше премахване на всички T5 луминесцентни лампи и инсталиране на нови над 1000 LED светлини, оборудвани с електронни баласти, управляеми по протокола DALI. След подмяна на конвенционалните осветители с LED, оборудвани с DALI комуникация, следващата стъпка за постигането на интелигентен контрол бе изграждането на KNX система за управление на осветлението. Така изградената система за автоматизация позволява поддържане на постоянна осветеност чрез управление само когато и колкото е необходимо. Инсталирането на подобен тип системи подобрява комфорта и доведе до намаляване на консумацията на електроенергия за осветление с до 50 процента и минимизиране на оперативните разходи за поддръжка, спестявайки 493 MW мощност и 80 000 лева на годишна база.

 • Използване на високоефективни двигатели и задвижвания иIoTсензори за мониторинг и поддръжка

Използването на високоефективни двигатели и задвижвания са част от глобалната стратегия за постигане на енергийна ефективност. Чрез използването на технологиите на АББ в собствените производства се позволява с 50% редуциране потреблението на енергия и се отговаря на Регулаторните политики за използването на енергийно ефективни двигатели в индустрията. В допълнение някои от двигателите бяха оборудвани с най-модерния IoT сензор ABB Ability ™Smart Sensor, който показва ключови параметри и информация за състоянието, позволява предварително планиране на поддръжката и дава възможност за изпращане на данните в облака, където прецизни алгоритми събират и анализират информацията от двигателя с цел подобряване процеса на използването му. Надграждането на вече съществуващо оборудване за електрозадвижвания с IoT технологии позволява оптимизирана работа и ефективност, удължен живот на оборудването и повишена безопасност.

Дигитализация

Третият подход на постигане на устойчивост в индустрията е дигитализацията. Дигиталните системи за управление, използващи IoT базирани технологии, са ключови елементи от стратегията за постигане на оптимално енергийно потребление и са част от стратегията за постигане устойчивост в производствените бази на АББ в Раковски.

 • Облачни системи за енергиен и асет мениджмънт

Високите разходи за електроенергия, породени от неефективното й използване, са сериозно предизвикателство за производствената база на "АББ България" - клон Раковски. Оптимизиране на потреблението на енергия, съответно намаляване на въглеродните емисии, както и осигуряване на непрекъснат производствен процес са сред основните приоритети на компанията. За постигането на добра енергийна ефективност една от основните стъпки в управлението на енергията е ясно да се идентифицира по какъв начин се потребява тя. Тази необходимост доведе до изграждане на цялостна облачна система за енергиен мениджмънт ABB Ability Energy and Asset Manager, с която лесно може да се:

 • визуализира разпределението на консумирана енергия
 • прави бърз и точен анализ на получената информация
 • поддържа качеството на електрическата енергия в норми
 • предотвратява нежелани изключвания и прекъсвания на работния процес.

Не на последно място, изграждането на облачна система за енергиен мониторинг бе сред основните предпоставки АББ да получи сертифициране на производствените си бази в Раковски по международния утвърден стандарт ISO 50001 - Системи за управление на енергията.

 • Облачна система за мониторинг и поддръжка на състоянието на аварийно и евакуационно осветление

В отговор на предизвикателствата с поддържането и изграждането на съвременни системи за аварийно и евакуационно осветление "АББ България" - клон Раковски, интегрира дигиталното облачно решение Naveo®Pro за мониторинг и поддръжка на състоянието на аварийно и евакуационно осветление. Тази иновативна система позволява следене и управление на всички аварийни и евакуационни тела и осигурява дигитална връзка с всяко от тях през облачно пространство, предоставяйки пълна информация, която да подпомогне планирането на ресурсите и да редуцира времето за поддръжка. Naveo®Pro е лесна за настройка и поддръжка, като позволява пълен контрол на цялата инсталацията за аварийно осветление чрез безплатно мобилно приложение с интуитивен интерфейс.

Повече за решенията на АББ по отношение на устойчивостта Mission to Zero може да намерите тук: https://new.abb.com/mission-to-zero