Стефан Гълъбов: Системата на "Кока-Кола" генерира 1% от данъчните приходи на страната

Групата е инвестирала над 130 милиона лева в българския бизнес през 2021 г., отчита финансовият директор на "Кока-Кола ХБК България"

Стефан Гълъбов - финансов директор на "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
Стефан Гълъбов - финансов директор на "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
Стефан Гълъбов - финансов директор на "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД
Стефан Гълъбов - финансов директор на "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД

Визитка

Стефан Гълъбов е финансов директор на "Кока-Кола ХБК България". Той има над 14 години опит в сферата на финансите, като от октомври 2021 година е на текущата си позиция. Кариерата му в компанията започва през 2014 година, когато той се присъединява към Центъра за споделени услуги на "Кока-Кола Хеленик" като ръководител на екип в отдел "Взаимоотношение с доставчици". През годините заема различни роли с увеличаващи се нива на отговорност и участва в ключови за компанията проекти в България и Гърция.

Стефан Гълъбов притежава MBA квалификация от Американския университет в България, две бакалавърски степени от същото учебно заведение, едната по "Бизнес администрация", а другата по "Политически науки и международни отношения", и е дипломиран член на Асоциацията на експерт-счетоводителите в Англия и Шотландия (АССА).

Г-н Гълъбов, групата на "Кока-Кола ХБК" за поредна година е със значим принос за икономиката на България и защити мястото си на една от водещите компании в нея. Кои от финансовите резултати, които отчетохте в обявения в началото на юни "Доклад за устойчиво развитие за 2020-2021 г.", отговарят най-точно на приоритетите в бизнес стратегията на компанията? Изпълнихте ли поставените си за тази година цели?

- "Кока-Кола ХБК" не спира да разширява обхвата си и вече оперира в 29 държави, като във всяка от тях ние вярваме, че добрите компании трябва не само да предлагат отлични продукти и услуги, но и да допринасят устойчиво за общото ни по-добро бъдеще. Поели сме доста смел ангажимент, а именно - до 2040 г. да постигнем нетни нулеви емисии, а до 2030 г. да събираме и рециклираме 100% от опаковките, които пускаме на пазара. Да, целите са амбициозни, но убедени сме - и постижими.

Като доказателство за това говори фактът, че 100% от опаковките на всички продукти от портфолиото на "Кока-Кола" у нас вече са рециклируеми, като същевременно успяхме да намалим преките си въглеродни емисии с 30%, спестявайки над 90 000 тона емисии от цялостната ни дейност в страната за 2020 г. и 2021 г. По тази начин успяхме да изпълним преждевременно две от дългосрочните цели, които си бяхме поставили до 2025 година.

В същото време икономическото въздействие на Системата на "Кока-Кола" в страната за изминалата година се изразява в добавена стойност от 640 милиона лева, като всеки 1 лев, изхарчен за напитки на "Кока-Кола", е довел до 0.75 лв. приходи за България. Числата показват, че сме внесли в бюджета 41 млн. лева в данъци и сме допринесли непряко за още 237 млн. лева, което се равнява на половината от държавния бюджет за култура на година или на годишните разходи за образование на около 95 000 български ученици. Разбира се, продължаваме да подкрепяме целенасочено местния бизнес, като през изминалата година инвестирахме 131 милиона лева в него, и с радост мога да споделя, че близо 70% от доставчиците ни са български компании.

Успехът на групата е с още по-голяма стойност, като се има предвид, че е постигнат в период на безпрецедентни за икономиката трудности заради коронавирусната пандемия. Какво промениха те в работата на компанията? Кои бяха предизвикателствата, с които трябваше да се справите?

- Наистина всички преживяхме доста предизвикателни времена, тъй като мащабът на тази пандемия беше нещо невиждано в модерната човешка история. Това обаче ни помогна да придобием ценни знания и нов опит и да се научим да бъдем още по-гъвкави и адаптивни към постоянно променящата се бизнес среда. Например успяхме бързо да се адаптираме към дистанционната работа в тези отдели, където това е приложимо, и като резултат отбелязваме повишена продуктивност и ангажираност на служителите. Както по време на пандемията, така и днес грижата за хората в компанията продължава да стои начело сред приоритетите ни и съм щастлив, че колегите ни го усещат и ценят.

В тези трудни времена ние бяхме постоянно на линия - не престанахме да подкрепяме нашите над 40 000 клиента, производствените мощности работиха почти без прекъсване и имаше силно чувство на сплотеност сред екипите. Също така стана все по-ясно, че ролята на автоматизацията и роботизацията на процеси вече е и ще продължава да бъде все по-ключова занапред, тъй като този начин на работа позволява да се отдели качествено време за дейности с добавена стойност - както за бизнеса, така и за обществото.

В какви насоки търсите нови възможности за финансова продуктивност? Как могат да допринесат за нея дигитализацията и роботизацията? Какви инвестиции планирате за това?

- Основен фокус в посока финансова продуктивност е използването на роботизирани процеси за дейности, които са повторяеми, базирани са на конкретни правила и отнемат доста време. С радост мога да споделя, че вече имаме два работещи "робота", както ги наричаме вътрешно, във "Финанси" и те спестяват десетки часове работно време на колегите. Като добавим към това и факта, че хората се чувстват по-щастливи и ангажирани, защото могат да инвестират спестеното време в не толкова оперативни, а в по-стойностни дейности, като разработването на иновации или доброволчески активности в подкрепа на значими каузи, смятам, че инвестирането на време и усилия в роботизиране на процеси е неразделна част от приоритетите за всеки един успешен бизнес. Именно затова в момента разработваме още няколко нови "робота" в отдел "Финанси", като допълнителни такива вече допринасят към работата и в други отдели на компанията. Най-хубавото нещо е, че инвестицията в един такъв роботизиран процес не е висока, като ключът към успеха е да има ясен фокус от страна на мениджмънта и да се отдели достатъчно време за дефиниране на бизнес нуждите.

"Кока-Кола ХБК" е известна с визията си за устойчиво развитие. С какво през изминалата година се приближихте към един по-чист свят?

- В нашата компания вярваме, че за всяка част от бизнеса е важно да бъде създадена устойчиво, за да бъде ефективна не само днес, но и утре, и в бъдеще. И това важи за всичко, което правим: от избора кои проекти да бъдат финансирани, през екипа, който събираме, хората, с които заедно постигаме резултати, през грижата ни за околната среда и отношенията ни с всички партньори и консуматори.

По отношение на целите, които сме си поставили за един по-чист свят, намаляването на въглеродния отпечатък е тема, която ни вълнува от години и в която системно инвестираме всякакви средства - от финансови ресурси, през човешки капацитет до иновации. Неслучайно и тази година "Кока-Кола ХБК" бе определена като най-устойчивата компания за напитки в Европа и в топ 3 в света според Индекса на Дау Джоунс. Ще продължаваме да работим за постигането на нетни нулеви емисии до 2040 г. - това е част от дълъг път, по който не спираме да вървим.

През изминалата година направихме значима стъпка по изпълнението на стратегията ни за "Свят без отпадъци" с постигането на целта 100% от опаковките на всички наши продукти да бъдат рециклируеми, а следващият ни сериозен ангажимент е до 2030 г. нашите опаковки да са съставени от минимум 50% рециклиран материал. Смятаме да постигнем това чрез силен фокус върху иновациите - новите ни прикрепени капачки към бутилките с минерална вода "Банкя" например вече улесняват събирането и рециклирането на цялата опаковка, а картонената технология KeelClip на мултипак от 6 кена "Кока-Кола" ще спестява над 2 тона опаковъчно фолио в България годишно.

Друго важно постижение е и рекордното понижение с 16% на потреблението на вода в производствените ни центрове в Костинброд и Банкя. През 2021 г. намалихме и общото количество отпадък от производствените си процеси с 23% спрямо 2019 г., а 48% от използваната енергия е от възобновяеми и чисти източници. Гордеем се, че производството ни в Банкя разчита на 100% зелена енергия, а производственият ни център в Костинброд е устремен към същата цел. Продължават и инвестициите ни в нови енергийно ефективни хладилни витрини, хибридни автомобили и други.

Зелена икономика, чиста енергия, енергийна ефективност - какво означават те за групата на "Кока-Кола ХБК", извън записа им в стратегическите документи на ЕС? До каква степен можете да ги реализирате във вашето производство и как това ще се отрази на финансовите ви резултати?

- Приносът на Системата на "Кока-Кола" към местната икономика за 2021 г. е значителен. Ние генерираме 1% от данъчните приходи на страната. През изминалата година успяхме да произведем 355 милиона литра напитки, което беше възможно благодарение на редица иновации, както и инфраструктурни проекти на обща стойност от 12 млн. лева, в заводите ни в Костинброд и Банкя. Освен да постигаме отлични производствени резултати обаче, ние винаги се стремим да подобрим и ефективността на процесите си, така че да можем да намаляваме екологичния си отпечатък. В резултат на тези усилия успяхме да спестим чрез предотвратени загуби над 640 хиляди куб.м вода и над 110 хиляди Mwh електрическа енергия. Разбира се, няма да спрем дотук - предстои ни още много работа, но всяка инвестиция води до позитивни резултати, които се връщат обратно към нас и към обществото като цяло.

Близо 3000 души работят за Системата на "Кока-Кола" в България и успехът ви зависи и от техните усилия. С какво ги мотивирате и привличате? Какви социални привилегии, възможности за професионално развитие и обучение им предлагате?

- В последните години се наблюдава една много положителна тенденция - служителите да държат все повече компанията, в която работят, да бъде социално отговорна. Но не само на думи, а на дела. Тъй като за нас е важно да помагаме на обществото, даваме възможност на хората ни да участват активно и да допринасят по начин, който те намират за най-подходящ. От тази година въведохме нова вътрешна процедура за доброволчество, която позволява на колегите да изберат кауза, която да подкрепят, и за целта да използват един ден годишно допълнителна отпуска. Поставили сме си и амбициозна цел да подпомогнем професионалното развитие на младите хора у нас и в резултат на това само през изминалите две години 75 служители на Системата на "Кока-Кола" допринесоха с близо 280 часа, или 35 работни дни, за обучението на младежи, като броят хора, които преминаха през тези обучения, е 10 000. За сериозните ни усилия в тази посока говори и фактът, че вече сме изпълнили на 97% целта си, като дял от общата цел на групово ниво да обучим 1 милион младежи до 2025 година по програмата #YouthEmpowered.

Освен активностите, насочени към подпомагане на обществото, даваме доста възможности и на нашите служители за подобряване на тяхната собствена професионална квалификация. Имаме разработени вътрешни програми за менторинг и коучинг, с помощта на които всеки колега може да получи насоки как да се възползва максимално от своите силни страни. Благодарение на вътрешните ни профилирани екипи за развитие на таланти, както и в партньорство с външни световно признати организации, бяха разработени множество програми за повишаване на професионалната квалификация, изграждане на лидерски умения и развиване на способности за успешно управление на екипи. Примери за такива успешни външни партньорства са и тези с АССА и CIMA, където компанията стимулира колегите да повишат професионалната си квалификация в сферата на счетоводството и финансите.

Вие самият поехте поста на финансов директор през октомври миналата година, в трудния за бизнеса пандемичен период. На какво ви научи той и как продължавате напред?

- Да, така е. Поех поста на финансов директор в един наистина предизвикателен период - разгара на световната пандемия, като по същото време течеше и защитата на годишния бюджет. За моя голяма радост както ръководният екип, така и колегите от отдел "Финанси" се оказаха безценна опора в тези нелеки за мен времена. Изключително съм благодарен, че имах късмета да направя тази важна крачка именно в "Кока-Кола ХБК България", тъй като културата в компанията изключително много спомага за включването на всички хора и екипи. Разбира се, никога не бих се справил и без огромната подкрепа на семейството ми, които през цялото време са до мен и ме подкрепяха в най-трудните моменти.

Един от най-ценните уроци, които успях да науча през този период, е, че колкото и да е трудно в дадена ситуация, с достатъчно труд и жажда за успех няма непреодолими препятствия. В тази връзка един от любимите ми цитати, даващи ми увереност в предизвикателни моменти, е този на Бенджамин Дизраели - "Най-тъмно е преди разсъмване". Силно вярвам, че страхотните резултати идват само и единствено, ако човек успее да изгради силен екип от професионалисти, които да имат свободата да вземат решения и да опитват нови неща и различни начини за справяне с предизвикателствата в работния процес. Именно затова съм щастлив, че имам точно такъв тип хора в моя екип, които не се притесняват да тестват нови и нестандартни решения, които, дори и невинаги да се случват успешно, им дават ценен опит следващия път да постигнат нещо голямо и значимо за компанията.

Още от Капитал