Новият брой:
Какво се случва в държавата

Изграждаме нови складови площи, за да отговорим на повишеното търсене на техника

Георги Стойков, управляващ съдружник в търговска верига "Зора"

Георги Стойков, управляващ съдружник на търговска верига "Зора"
Георги Стойков, управляващ съдружник на търговска верига "Зора"
Георги Стойков, управляващ съдружник на търговска верига "Зора"
Георги Стойков, управляващ съдружник на търговска верига "Зора"
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Георги Стойков е възпитаник на НПМГ с профил "Математика". Завършва магистратура в областта на инвестиционния анализ и финансите в "Астън Юнивърсити" в Бирмингам. Започва в сферата на финансите със свой частен бизнес и впоследствие през 2014 г. се присъединява към семейния бизнес като финансов мениджър. В момента той е един от тримата управляващи съдружници.
Георги Стойков е възпитаник на НПМГ с профил "Математика". Завършва магистратура в областта на инвестиционния анализ и финансите в "Астън Юнивърсити" в Бирмингам. Започва в сферата на финансите със свой частен бизнес и впоследствие през 2014 г. се присъединява към семейния бизнес като финансов мениджър. В момента той е един от тримата управляващи съдружници.

Как се разви бизнесът на вашата компания след пандемията - кои тенденции му влияят най-силно?

Пандемията по своят характер, масовост и опасност за живота на хората предизвика тежки и непознати досега поражения. При съвременните широки комуникационни, стопански и икономически отношения тя доведе до глобални преразпределения и преструктурирания на цели отрасли и производства. Бяха нанесени тежки поражения върху глобализацията и широката отвореност на обществата. Наруши се ритъмът на целия стопански живот поради тотално преобръщане на веригата на доставка в резултат на затруднени транспортни връзки и справяне с недостиг на суровини за определени групи стоки, предизвикващи и налагащи ограничения. Това доведе и до рязко покачване на цените и инфлация.

Процесът на оскъпяване на себестойността на стоките, както и индексирането на продажните цени започна през предходната година, като продължава и до днес. Ситуацията за бизнеса е стресова, а бъдещето - трудно предвидимо. Ние мобилизирахме всичките си налични ресурси и сили, за да преодолеем по-леко сътресенията. За търговска верига "Зора" отчитаме последните две години като успешни.

Какви бяха приоритетите на вашата бизнес стратегия и доколко те се променят за следващата година?

В основата на своята дейност поставихме стратегическата задача за създаване на максимално добри условия за опазване живота на хората от продължаващата опасност от зараза. Продължаваме да отделяме внимание на работата с хората за убеждаване в необходимостта от ваксиниране. Изискваме спазване на утвърдените предпазни средства по време на трудовия процес. През 30-те години на съществуване на "Зора" сме преминали през редица трудности и изпитания, но настоящата ситуация без преувеличение е една от най-трудните.

Основен приоритет за нас остава увеличението на пазарния дял на компанията на българския пазар. В резултат на това е от изключителна важност да осигурим достатъчно наличности от стоки и да отговорим на нуждите на потребителите за бързо и качествено обслужване. От тук и дойде фокусът върху изграждането на съвременни и механизирани складови площи. Непрекъснато се работи за оптимизиране на всички процеси в компанията с цел по-голяма ефективност. Налагането на ново лого и нова визия на търговските обекти беше успешно и потвърди очакваните резултати.

През тази и следващата година наш приоритет е разширяването на видовете допълнителни услуги, съпътстващи продажбата на техника, с цел предлагането на един пълен затворен цикъл на покупка в "Зора". Такива услуги са качване на поръчката до вратата на клиента, монтаж на различни електроуреди, допълнителна застраховка тип удължена гаранция на предлаганите стоки. Въпреки че цените са основен фактор при избора на стоки, клиентите все повече търсят съпътстващи услуги и те започват да играят не по-малко важна роля при решението за покупка.

Какви са най-важните процеси, които се случват във вашата индустрия?

Потребителската техника, която предлагаме в нашите магазини, е технологично ориентирана в две посоки - умни и свързани устройства, от една страна, и енергоефективни уреди, от друга. С оглед нарастващите цени на електроенергията енергийната ефективност на продуктите се превръща в основен фактор при покупка. През миналата година беше извършена нова маркировка на домакинските уреди с цел по-ясно различаване на енергийната ефективност от потребителите.

Пред какви рискове е изправена вашата компания?

По наша оценка рисковете са два. Първият, ключовият, е здравният, който касае опасността от продължаващата зараза. Вторият е икономическият, който изисква овладяване и ограничаване във възможни граници на въздействието и последствията от здравната криза и продължаващата война. Чувствително отражение върху дейността на фирмата оказват цените на енергийните ресурси, предизвиканата галопираща инфлация с постоянно растящи цени, водещи до свиване на приходите и увеличение на разходите. В тази връзка приехме система от мерки за ограничаване въздействието на развиващите се негативни тенденции и последици. Целите бяха насочени основно към два проблема. Това са осигуряването на необходимите приходи с първостепенно внимание за грижата за хората и прецизното определяне на цената на всяка единица продукция и на нейната добавена стойност.

Изключително важно е правилно да определим конкретните цели и мерки, наложени от променящите се условия. Това засили фокуса върху работата за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Планирате ли нови инвестиции?

В процес сме на изграждане на нова логистична база в индустриална зона "Божурище". Получихме сертификат "Инвеститор клас А" от Българската агенция за инвестиции. В напреднал стадий е изграждането на първия етап на новата логистична база, състояща се от административна част и складови площи, със срок на завършване и въвеждане в експлоатация през март 2023 г. Цялото строителство е съобразено и отговаря на най-новите изисквания за енергийна ефективност и независимост, включително с изграждане на собствена фотоволтаична централа. Предвидени са 8 на брой електрически зарядни устройства за леки автомобили и 4 за товарни автомобили.

Складовете са с високо стелажно складиране до 11 метра, оборудвани с машини и съоръжения от най-ново поколение за обработка и съхранение на товари. Разработените транспортните схеми за обслужване на логистичния център са в посока максимално оптимизиране на товаро-разтоварните процеси.

С откриването на логистичния център ще бъдат създадени десетки нови работни места. По план строителството трябва да завърши до края на 2022 г., надяваме се в началото на 2023 г. да получим разрешително за ползване. С реализацията на проекта ще постигнем сериозна ефективност в организацията и управлението на стоковите потоци, ще се увеличи капацитетът и ще се разшири артикулната гама, ще имаме по-голяма перспектива за обслужване на едрови клиенти както в страната, така и в чужбина и сериозно повишаване на търговските обороти, ще намалим значително част от текущите разходи.

Предстои изграждането на нов хипермаркет върху собствен урегулиран поземлен имот в Дупница с инвестиция над 2 млн. лв. Изграждането и пускането в експлоатация е планирано за пролетта на 2023 г.

Имате ли вече ESG стратегия - кои критерии, в кои области на устойчивото развитие покрива тя?

Бъдещото устойчиво развитие на компаниите неминуемо изисква да са корпоративно, социално и екологично отговорни. Още през 2017 г. в "Зора" поставихме началото на такива практики и политики. Компанията участва в съвместни дарителски кампании с различни контрагенти. По време на ковид кризата направихме дарения на множество здравни заведения за купуване на нужната апаратура и консумативи. Подкрепяме активно мероприятия на българските общини, както и развитието на българския спорт и фолклор. За нас е важно клиентите ни да са удовлетворени от цялостния процес на покупката и в тази връзка прилагаме различни маркетингови стратегии за комуникация и обратна връзка с тях. За персонала са договорени социални придобивки, застраховки, условия по кредити и други. Служителите на "Зора" имат допълнителна здравна застраховка, което ни помогна за по-лесното преминаване през ковид кризата.

Продължаваме работа и по проект за постепенно производство и въвеждане в експлоатация на собствена зелена енергия. Програмата започва с изграждането на първата фотоволтаична централа на логистичен парк "Зора" в индустриална зона "Божурище". Планираме да изградим подобни системи върху покривите на собствените ни търговски обекти в страната. В ход е изпълнение на програма за цялостна подмяна на осветлението в търговските обекти с LED инсталации.

Кои са значимите проекти на "Зора" през последните една-две години?

През последните години фирма "Зора" положи усилия и ресурси за подобрение на своята ИТ инфраструктура. Предвид увеличението на електронната търговия ние не може да изоставаме. През 2019 внедрихме модерна ERP система от последно поколение, обхващаща всички процеси във фирмата. Новата система ни позволи да сме много гъвкави и постоянно да добавяме нови автоматизации и интеграции.

Изградихме интеграции с външни системи в областта на разплащанията за по-голямо удобство на клиентите. Въведохме автоматизиран процес за одобрение на дистанционни кредити, който намали степента на отпадане на клиенти по време на процеса. Интеграциите с външни логистични партньори допринесоха за по-бързата доставка и оптимизиране на разходите за транспорт чрез "умни" алгоритми, които целят да съкратят пътя и времето за доставка. Все повече разчитаме на алгоритми, които използват machine learning и могат по-добре да ни ориентират какво търси клиентът. В процес сме на реализация на подобен проект за физическите обекти на фирмата, който ще анализира струпването на клиенти по сектори с цел да насочи вниманието ни към евентуални проблеми при завършване на продажбата.