🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Предвидимост и коректност. Това е печелившата формула в бизнеса

Светослав Любомиров – председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой холдинг" АД

Светослав Любомиров – председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой холдинг" АД
Светослав Любомиров – председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой холдинг" АД
Светослав Любомиров – председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой холдинг" АД
Светослав Любомиров – председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на "Главболгарстрой холдинг" АД
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Как се разви бизнесът на вашата компания след пандемията - кои тенденции му влияят най-силно?

- Изключително чувствителен към икономическите промени, строителният сектор е сред най-силно повлияните от пандемията. През последната година цените на строителните материали поскъпнаха средно между 50 и 100%. Този темп на растеж, нарушените вериги на доставка, недостигът на квалифицирана работна ръка и други са само част от сериозните предизвикателства, пред които е изправен секторът в световен мащаб. Отшумяването на пандемията и последвалото облекчаване на режима на работа вдъхнаха надежда на бизнеса за кратко, но той беше повлиян от нововъзникналата извънредна ситуация.

В момента отчитаме висока инфлация - привнесена и местна, недостиг на строителни материали и растящи цени. Сложната геополитическа ситуация и продължаващият военен конфликт в Украйна имат своето сериозно отражение върху строителната индустрия. Ограниченият внос на суровини и продукти допълнително усложни проблема с нарушените доставки. Алтернативните източници стават все по-труднодостъпни и неизгодни, като ефектът се усеща и надолу по веригата. Цената на арматурната стомана в Европа - основна стока и ключов материал в строителството - е нараснала с рекордните 150% в сравнение с 2019 г. Това неминуемо дава отражение на бизнеса. Несигурността е риск, който понасят както браншът като цяло, така и клиентите и контрагентите му.

Какви бяха приоритетите на вашата бизнес стратегия и доколко те се променят за следващата година?

- През годините наш неизменен и водещ приоритет е изграждането и завършването на обектите ни в срок, а често и предсрочно, с добро качество и нормална за бранша рентабилност. За да отговорим на изискванията към сектора, наложени от "Зелената сделка" на ЕС, насочихме още по-активно усилията на компанията към внедряване на зелени и устойчиви продуктови и технологични решения. Представителният ни офис в Брюксел следи отблизо динамиката на процесите на европейско равнище и работи основно по линия на изпълнението на зелени новаторски проекти. Той има за цел да осигури допълнителни възможности за обмен на идеи, познания и ноу-хау по отношение на модерни технологии и иновации за строителния бранш.

За следващата година за жалост приоритетите на компанията ни до известна степен се измениха. В момента ситуацията е действително много сложна. Трудно е да бъдеш новаторски настроен и устойчив, да инвестираш в оптимизация на процесите и нови технологии в постоянно променяща се и несигурна среда. На фона на растящата инфлация и прогнозата, че цените ще продължат да се повишават, приоритет на част от компаниите ни в групата са запазване жизнеността на дружествата и инженерно-техническия ръководен екип и работнически състав. Не можем да оставим служителите си без доходи, длъжни бяхме да ги подсигурим. За да запазим работните места, ограничихме работата с подизпълнители и външни контрагенти. Прибягнахме до използването на привлечен ресурс (банкови кредити и др.) там, където дружествата ни работят по проекти с проблемно финансиране и неизплащане на изпълнените и приетите от възложителя СМР.

Появи се несигурност, а вече казах, че тя е с много негативно влияние върху сектора, при изпълнението на поръчки с публични възложители. Инфлация с такива темпове изисква гъвкавост на възложителите, уместна реакция на ситуацията от страна на отговорните фактори, както и своевременни решения на управленско ниво.

Продължаваме да анализираме, променяме и адаптираме стратегията си, ориентирайки се все повече към обекти с възложители от частния сектор.

В допълнение, неведнъж съм казвал, че в стабилната ни и изградена с годините корпоративна структура колегите са нашият най-ценен ресурс. Благодарение на отговорния екип от професионалисти преминаваме през трудностите заедно, като това е в основата на развитието на компанията повече от пет десетилетия.

Какви са най-важните процеси, които се случват във вашата индустрия - какво да очакват потребителите и бизнес партньорите ви?

- Искам да акцентирам върху един процес, който е притеснителен и се надявам да не продължи - има откази на изпълнителите на поетите ангажименти по договори с публичен ресурс. Това е не само проблем между страните. Тук страда обществото. Важно е да бъдат взети необходимите мерки за предотвратяване на подобни практики. В такива моменти е необходимо да се прояви разум и разбиране към отсрещната страна, за да бъдат избегнати много по-сериозни проблеми в бъдеще.

Нашият бранш е хилядолетен - строяло се е, строи се и, разбира се, че ще строи и в бъдеще. Затова искам да кажа, че въпреки всички предизвикателства нашите клиенти трябва да очакват и ще получават краен продукт със същото качество както досега. Не правим компромис с това. Бизнес партньорите ни също могат да очакват предвидимост и коректност. Това е формулата в бизнеса, трябва да настояваме и да е такава бизнес средата за всички.

Пред какви рискове е изправена вашата компания - бихте ли ги степенували, и с какви стратегии ги посрещате?

- Засегнах ги в предходните въпроси, но за нас са същите, каквито и за бранша: несигурност, породена от инфлацията; непредвидимост на развитието при договорите (индексация, разплащане) с публични възложители. Работим активно и сме на разположение за намиране на решение за изход от създалата се ситуация. Как се справяме с това - опитваме се да сме част от процеса на публично търсене на добри решения. Диалог и отговорност са основите на добрия резултат. Вярваме го.

И за нас, както в целия бранш, важи промяната на начина на реализиране на строителните продукти при частните възложители. Там срещаме разбиране, хората са в същата инфлационна среда, в която сме и ние, и взаимно намираме правилния подход.

Планирате ли нови инвестиции?

- Дали сега е най-подходящия момент за инвестиции - това е въпрос, който би имал разнополюсни отговори, но ние не спираме да се усъвършенстваме и развиваме. Инвестицията в човешкия ресурс не е ново за нас и продължаваме да я изпълняваме. Такава инвестиция се изплаща винаги. Знаещите и можещи кадри способстват за намиране на гъвкави и адаптивни решения.

Така например високите цени на енергоносителите ни накараха да стартираме инвестиции във възобновяеми енергийни източници (соларни централи) за собствени нужди.

Производството също върви в посока модернизация. Последната ни инвестиция е в нов, модерен завод за стоманобетонови конструкции. Клиентите ни ще могат много скоро да се запознаят с него - има какво да се види.

Целта на инвестициите е залегнала и в мотото на нашата компания - "Доверие, завоювано с качество". За една от водещите компании в бранша, която считам, че сме, това е ежедневно предизвикателство и размерът на инвестициите не се измерва само със средствата, които сме вложили, а и с това, което оставяме след нас.

Кой е най-успешният ви проект през последните 1-2 години и какво помогна да се превърне в такъв?

- Да отличим един наш проект е като да омаловажим други 5 или 10 такива. Всички успешно завършени проекти за мен и за хората в компанията са на първо място. Нямаме започнати проекти и да са завършили "по-слабо".

Тук бих искал да изляза отчасти от материалното (физическо) измерение на проектите.

В условията на пандемия открихме и развихме наш представителен офис в Брюксел. Партнираме с голям брой секторни/индустриални европейски асоциации, западноевропейски университети и изследователски организации, НПО, консултантски компании и като цяло с всички заинтересовани страни, позиционирани в сърцето на Европа. Офисът на "Главболгарстрой" в Белгия ни дава възможност да обогатим експертния опит и чрез споделяне на ноу-хау да подобрим крайния продукт, който предоставяме на нашите клиенти.

Членуваме в международни и европейски асоциации, сред които: Европейската строителна технологична платформа, Build Europe, Европейския алианс за чист водород, "Еврогаз", Международната асоциация на предприемачите в областта на наземните и офшорните тръбопроводи (IPLOCA) и др. Партнираме си и с Европейската федерация на строителната индустрия - FIEC.