"Асарел-Медет" инвестира над 57 млн. лв. за устойчиво развитие

Дейността на компанията има изключително дълбоко въздействие върху регионалното развитие

"Асарел-Медет" инвестира над 57 млн. лв. за устойчиво развитие
"Асарел-Медет" инвестира над 57 млн. лв. за устойчиво развитие
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Над 57 млн. лв. са инвестициите на "Асарел-Медет" АД по фирмените програми за устойчиво развитие през 2021 г. Това сочат данните от годишния финансов отчет на панагюрската компания за открит добив и преработка на медни руди. От тях над 44 млн. лв. са вложени по програмата за модернизация, иновации и дигитални технологии. Останалите средства са насочени към другите годишни програми - "Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд", "Екология", "Повишаване на енергийната ефективност", "Развитие на минерално-суровинната база", "Развитие на човешкия капитал" и "Корпоративно развитие".

През миналата година в рудник "Асарел" бе изпълнен уникален за минерално-суровинната индустрия на Балканите проект, който интегрира в обща информационна система пробивно-взривните минни дейности заедно с дигитален геоложки, структурен и хидрогеоложки модел на находище "Асарел". Модерното решение е на компанията Datamine, а проектът има важно значение за съвременното минно планиране, опазването на околната среда и безопасността в рудника.

В обогатителна фабрика "Асарел" продължи работата по стратегическия проект за модернизация на рудоподготовката и успешно бе финализиран новият проект за развитие на автоматизацията в партньорство със Siemens.

Анализ на социално-икономическото въздействие на "Асарел-Медет" показва, че панагюрската минна компания запазва своя темп на инвестиции в модернизация, има значимо въздействие за националната икономика и изключително дълбок ефект върху регионалното развитие.

Икономиката на Панагюрище има ярко изразен индустриален профил, като "Асарел-Медет" носи 50% от продукцията и 60% от добавената стойност в икономиката на общината, отчитат от Института за пазарна икономика. Присъствието на голяма минна компания с дългосрочен хоризонт дава устойчивост на района в добри и лоши години, заключават анализаторите в специализираното си изследване, което е направено през 2021 г. Това се потвърждава от данните, според които въпреки удара на пандемията върху икономиката на България през 2020 г. икономиката на Панагюрище тогава е отбелязала растеж, който е бил провокиран от добрите показатели на "Асарел-Медет". Те са компенсирали спада в други икономически дейности на територията на общината. Данните за 2021 г. също са положителни, вече подкрепени и от възстановяването в другите икономически сектори.

Развитието на минната индустрия в Панагюрище е пример за широкото въздействие на една голяма компания с дълбоки традиции в населено място, в което оперира. Компания, която инвестира в човешки капитал и технологично развитие, остава конкурентоспособна и към днешна дата носи много висока добавена стойност за региона. Инвестициите в социалната среда, включително в здравеопазването, културата, образованието и спорта, създават добри перспективи за развитие и за качеството на живот в Панагюрище, подчертават икономистите.

Преките ефекти от дейността на "Асарел-Медет", изразяващи се в първоначално създадено търсене в националната икономика, възлизат на 261 млн. лева за 2020 г., посочват от Института за пазарна икономика. В това са включени разходи за разнообразни машини, оборудване, материали, строителни дейности, стоки и външни услуги в националната ико­номика в размер на близо 217 млн. лева. Косвените (вторични) ефекти от дейността на компанията по линия на създаденото допълнително търсене в националната икономика от стопанската активност на нейните партньори и доставчици възлизат на 125 млн. лева. Заедно с това потреблението на стоки и услуги от домакинствата на работещите в "Асарел-Медет" е индуцирало допълнително търсене по веригата на стойността в размер на още 26 млн. лева. Оценката е, че създаденото вътрешно търсене в националната икономика от дейността на минната компания и нейните дъщерни и смесени дружества, включително косвените ефекти чрез увеличеното производство на стоки и услуги по веригата на стойността, надминава 500 млн. лева за 2020 г.

Според анализаторите регионалният ефект от присъствието и дейността на "Асарел-Медет" на територията на община Панагюрище е изключително дълбок. Това прозира както от водещата роля на компанията в икономиката на Панагюрище и директния ефект върху доходите на местното население, така и от инвестициите в социалната сфера, които имат отношение към качеството на живот в общината. Данните показват, че Панагюрище трайно е сред 10-те общини в страната с най-висок размер на средната работна заплата, което е следствие от значителния дял на добив­ната индустрия в икономиката и високите заплати в "Асарел-Медет".

Мащабните инвестиции в социалната среда на Панагюрище не следва да се разглеждат само като финансови потоци към определени сфери, а като инвестиции, които променят в дълбочина качеството на живот в Панагюрище и района. Според анализаторите община Панагюрище изпреварва региона по почти всички социални показатели, като се представя силно в сфери като здравеопазване, култура и образование, които са изключително повлияни от инвестициите и присъствието на групата "Асарел".

Ефектът "Асарел" в социалната среда е много ясно видим в сферата на здравеопазването, посочват от Института за пазарна икономика. Достъпът до здравни услуги в община Панагюрище чувствително се подобрява през последните години, което безспорно е резултат от трансформацията и развитието на МБАЛ "Уни Хоспитал". Панагюрище е вече на второ място в страната по показателя "население на един лекар" вследствие ръста в броя на лекарите в местната болница през последните години. Развитието на здравния сектор води и до привличане на квалифицирани кадри в общината.

Партньорството между "Асарел-Медет" и местната професионална гимназия също е един от най-добрите примери за развитие на модела на дуално образование и дългосрочно сътрудничество на образователни институции с индустрията в страната. Наред с образованието и здравеопазването следва да се отчете също и ролята на групата "Асарел" за развитието на туризма, културата и спорта в община Панагюрище. Туризмът в района бележи сериозен ръст преди настъпването на пандемията, като броят на официално регистрираните туристи в общината се удвоява в рамките на около пет години. Тогава се отчитат и рекорден брой посещения в музеите, което се очаква да продължи като тенденция още от тази година. Тези данни са директен резултат от инвестициите в развитието на музейното дело, хотелската база и спортната инфраструктура в Панагюрище, обобщават от Института за пазарна икономика.