Решенията на "Веолия" за ресурсна трансформация

Мариана Итева - регионален директор "Индустриално развитие" за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на "Софийска вода" АД, част от Veolia

Мариана Итева - регионален директор "Индустриално развитие" за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на "Софийска вода" АД, част от Veolia
Мариана Итева - регионален директор "Индустриално развитие" за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на "Софийска вода" АД, част от Veolia
Мариана Итева - регионален директор "Индустриално развитие" за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на "Софийска вода" АД, част от Veolia
Мариана Итева - регионален директор "Индустриално развитие" за Централна и Източна Европа, заместник регионален директор на Veolia за България и член на Съвета на директорите на "Софийска вода" АД, част от Veolia

Визитка

Мариана Итева работи във Veolia - световен лидер в предоставянето на екологични услуги, от началото на 2010 г. Като регионален директор за индустриално развитие за Централна и Източна Европа тя е натоварена с развитието на проекти с водещи индустриални компании в трите основни направления от дейността на Veolia: вода, енергетика и преработката на отпадъци. От януари 2021 г. Мариана Итева е и заместник регионален директор на Veolia за България.

Мариана Итева е член на съвета на директорите на "Софийска вода" и бивш изпълнителен директор на дружеството (2013-2014 г.). Била е и член на съвета на директорите на арменското подразделение на Veolia - "Ереван джур" - в периода 2012-2013 г.

Преди да започне работа във Veolia, е работила над десет години в английския ВиК сектор. Работила е по проекти на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и британския Департамент за международно развитие (DFID).

Мариана Итева ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 18 октомври.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Мариана Итева работи във Veolia - световен лидер в предоставянето на екологични услуги, от началото на 2010 г. Като регионален директор за индустриално развитие за Централна и Източна Европа тя е натоварена с развитието на проекти с водещи индустриални компании в трите основни направления от дейността на Veolia: вода, енергетика и преработката на отпадъци. От януари 2021 г. Мариана Итева е и заместник регионален директор на Veolia за България.

Мариана Итева е член на съвета на директорите на "Софийска вода" и бивш изпълнителен директор на дружеството (2013-2014 г.). Била е и член на съвета на директорите на арменското подразделение на Veolia - "Ереван джур" - в периода 2012-2013 г.

Преди да започне работа във Veolia, е работила над десет години в английския ВиК сектор. Работила е по проекти на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и британския Департамент за международно развитие (DFID).

Мариана Итева ще участва като лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 18 октомври.

Г-жо Итева, кръговата икономика, енергийната ефективност, декарбонизацията са големите глобални предизвикателства пред бизнеса днес и в следващите години. Какви стъпки предприема групата "Веолия", за да реализира тези приоритети?

- Предизвикателствата, пред които сме изправени днес, изискват неотложна промяна в моделите на производство и потребление, основани на работеща кръгова икономика, подобрена енергийна ефективност, производство на зелена енергия от възобновяеми източници и декарбонизация на индустрията и други сектори на икономиката. Групата "Веолия" разполага с огромен потенциал за предоставяне на висококачествени и съобразени с нуждите на клиента услуги в областта на водите, енергията и отпадъците, което ни позволява да постигаме по-бързи резултати в световен мащаб. Можем да обслужваме ефективно общностите и бизнеса, като им предоставяме нови подходи за третиране на отпадъците и ресурсите като цяло, за енергийна ефективност и същевременно се грижим за околната среда и подобряваме екологичния отпечатък както никога досега.

Преминаването към въглеродна неутралност е глобална цел и неизменна част от международния политически дневен ред. След Парижкото споразумение от 2015 г. "Веолия" е изцяло отдадена на този процес и се ангажира да помага в борбата с извънредната ситуация, свързана с климата, като част от мисията ни да възобновяваме световните ресурси. Това повлиява пряко и гамата от предложения и услуги, които разработваме за нашите общински, бизнес и индустриални клиенти. Те са насочени към справяне с предизвикателствата, свързани с климата, чрез намаляване на емисиите на парникови газове или чрез предлагане на адаптирани решения, които да отговарят на новата реалност. Стратегията на "Веолия" за постигане на нулеви нетни емисии е основана на три стълба: рециклирането на пластмаса - използването на рециклирана пластмаса за направата на пластмасова бутилка отделя 70% по-малко парникови газове, отколкото при използване на първични суровини, улавянето нагазметан от депата за отпадъци, както и от пречиствателните станции за отпадъчни води, които "Веолия" управлява, като го превръща в биогаз - възобновяема енергия, и улавянето и съхранението на въглероден диоксид.

"Веолия" изпълнява своята стратегия като надежден партньор на компании, градове и държави в постигане на техните цели за нулеви нетни емисии.

Поредният успешен пример е установеното партньорство с Carbon Clean Solutions (CCSL) за широкомащабно внедряване на патентованата от CCSL технология за улавяне на въглероден диоксид. Целта в този съвместен проект е да се намали въздействието на парниковия ефект на промишлените предприятия и по този начин да се противодейства на изменението на климата.

Сред съществуващите решения не всички изискват огромни финансови ресурси или коренно преосмисляне на начина ни на живот, те не изискват непременно и мащабна координация. Много от тези решения могат да се приложат още днес, без повече отлагане, без непоносими разходи или трудност за управление.

Неотдавна се присъединихме към инициативата "Научно обосновани цели" (Science Based Targets Initiative) и провеждаме проучвания, за да определим сценарии, съвместими с ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C до 2100 г., а с цел намаляване на емисиите на парникови газове инвестиционният ни план предвижда постепенно преустановяване на използването на въглища в Европа до 2030 г.

Бих искала да подчертая, че настоящата енергийна криза, както и всички други предизвикателства, които ни засягат на глобално ниво, ускориха внедряването на добрите световни практики и направиха приоритет проекти, свързани с кръговата икономика и енергийната ефективност. В този смисъл "Веолия" е отличен пример за прилагане на надеждни решения, които да задоволяват потребностите на всички заинтересовани страни и да допринасят за устойчивото развитие на общностите и индустриите.

Групата "Веолия" е световен лидер в оптимизираното управление на ресурсите - вода, енергия, отпадъци. Как решенията в тази област могат да ускорят зелената трансформация и да допринесат за устойчивото развитие?

- Може би най-важният въпрос е как съдействаме за ускоряването на зелената трансформация по света и, разбира се, в България. Ние имаме значително присъствие на българския пазар чрез трите си дружества - "Софийска вода" АД, "Веолия Енерджи Варна" ЕАД и "Веолия Солюшънс България" ЕАД. "Веолия" разработва и внедрява практични и полезни иновативни решения, с грижа за околната среда във всяка от трите области, в които работим по цял свят - управление на води, отпадъци и енергия.

Нещо повече - дигитализацията е в основата на всички наши решения. Например Hubgrade - най-новото смарт решение на "Веолия" за мониторинг и управление на енергийни и водни ресурси, а също и на преработката на отпадъци, помага на нашите клиенти да постигнат между 5% и 25% спестявания на ресурси. Силата на този инструмент се крие в съчетанието от дигитални технологии и натрупания опит на експертите на "Веолия" в подкрепа на оперативната и екологична ефективност. И в крайна сметка Hubgrade дава увереност на нашите клиенти, че сме на прав път към общото ни зелено бъдеще.

Посочете примери за успешните решения на "Веолия" за подобряване на енергийната ефективност и декарбонизацията.

- Прилагането на решенията на "Веолия" е част от кръговата икономика в действие.

Групата разработва иновативни решения, които се превръщат в ефективни бизнес модели. Тук трябва да отбележа постигнатите резултати по отношение на декарбонизацията на нашите дейности и тези на нашите клиенти в Централна и Източна Европа.

Ще дам пример от Чехия, с Пражката пречиствателна станция за отпадъчни води, която вече произвежда зелена електрическа енергия и в която "Веолия" построи станция, преобразуваща произведения биогаз в биокомпресиран природен газ (BioCNG), който след това се използва като гориво за транспортните средства на "Веолия" и за градския транспорт. Резултатите, които постигнахме, са впечатляващи - пилотното съоръжение за биокомпресиран природен газ произвежда до 1.25 милиона кубически метра BioCNG годишно. Автопаркът ни изразходва около 1 милион кубически метра биокомпресиран природен газ годишно, а останалото количество се използва от градския транспорт и по този начин се намалява смогът в града.

Чрез внедряването на това решение от кръговата икономика спестяваме 600 тона въглеродни емисии годишно, което има положително въздействие върху градската среда, тъй като биокомпресираният природен газ е 100% възобновяем източник, получен от отпадъчните води.

Ще отбележа и партньорството на "Веолия" с "Фолксваген" в Познан, Полша. Там подобрихме енергийната ефективност и намалихме въздействието върху околната среда от производството на завода чрез оползотворяване на отпадъчна топлина от технологичния процес, като я пренасочваме към топлофикацията в Познан, която се управлява от "Веолия". По този начин успяваме да осигурим отопление за 30 сгради, разположени в близост до завода, като подаваме и топла вода при нулеви въглеродни емисии. С помощта на това решение "Фолксваген" - Познан, намали въглеродните си емисии с над 1000 т на година.

Интересен е примерът с "Рено - Нисан" в Танжер, Мароко, където постигнахме пълна декарбонизация (Zero carbon) на дейността на завода, както и нулево заустване на отпадъчните води в природата (Zero liquid discharge plant). Чрез реорганизиране на производствения процес успяхме да намалим консумацията на топлинна енергия в завода с 35% - постигнахме и намаляване на потреблението на вода със 70% и спестяваме годишно 135 000 тона въглеродни емисии.

Групата"Веолия" работи целенасочено за прилагане на решения, свързани с един от най-ценните ресурси на планетата - водата. Какъв е работещият бизнес модел в тази сфера?

- Списъкът на въведените успешни решения на групата "Веолия" по цял свят е доста дълъг, но ще изтъкна колко е важна повторната употреба на пречистената отпадъчна вода. Например във Франция в отговор на сушата от лятото на тази година "Веолия" съвместно с местните власти планира да разшири повторното използване на пречистени отпадъчни води във всички свои съвместими станции за пречистване на отпадъчни води чрез монтирането на компактни инсталации. С предвидените около 100 станции инициативата може да спести близо 3 милиона куб.м питейна вода, което се равнява на средното годишно потребление на град със 180 000 жители. Първоначално рециклираните отпадъчни води ще заменят питейната вода, необходима за експлоатацията и поддръжката на пречиствателните станции за отпадъчни води. След време тяхното използване ще се разшири и в промишлеността и селското стопанство, например за напояване и почистване на улиците, като така се съдейства на земеделските стопани, общините и индустриалните клиенти да намалят използването на питейна вода.

Това е особено важно и полезно решение, и то не само в условията на суша в някои райони на Европа и света. Пак благодарение на "Веолия" чехите вече произвеждат дори бира от рециклирана отпадъчна вода с помощта на мобилната станция за пречистване на вода на "Веолия", която съчетава най-модерната мембранна технология и активен въглен. Качествата на бирата "Ерко", произведена от рециклирана вода, не отстъпват на традиционната бира, а това е постижение и комплимент за "Веолия".

Още от 2006 г. благодарение на технология за биологично пречистване на отпадъчни води "Веолия" осигурява на клиент в Туаз, Сингапур, 4224 куб.м ултрачиста вода на ден, което е от съществено значение за гладкото функциониране на производствения процес на "Шоуа Денко" в Сингапур, които произвеждат близо 29% от твърдите (хард) дискове в света.

Как чрез услугите, които предлагате, съдействате за развитието на българската Net Zero икономика?

- Много се гордеем с примерите от България за енергийната ефективност и въглеродната неутралност. Споделям факта, че "Софийска вода", част от "Веолия", успешно оптимизира потреблението на енергия и управлението на водния цикъл на София. Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води край Кубратово е един от водещите "зелени" проекти на "Веолия" в Централна и Източна Европа. Станцията постига 100% енергийна независимост през 2015 година (през 2021 г. е произвела 116% зелена енергия) и намалява въглеродните емисии с повече от 75 хиляди тона всяка година.

И още един български пример с нашето топлофикационно дружество във Варна - чрез подмяната на вертикалните отоплителни инсталации с хоризонтални "Веолия Енерджи Варна" постигна по-ниски сметки за централно отопление и топла вода, по-нисък въглероден отпечатък и чист въздух във Варна. Към края на 2021 г. 21% от сградите, обслужвани от "Веолия", преминават към хоризонталните отоплителни инсталации и постигат повече от 3800 MWh годишно спестяване на енергия за крайни клиенти, както и повече от 1000 тона спестени CO2 на годишна база. Така чрез услугите, които предлагаме в България, и в съчетание с международната експертиза на "Веолия" ние допринасяме за развитието на българската Net Zero икономика. Стратегията на "Веолия" в България е да продължим да развиваме услугите си с фокус върху цифровите услуги, качеството на въздуха в помещенията и, разбира се, договорите, базирани на резултати, целящи по-добро и по-ефективно използване на ресурсите на нашите клиенти. Също така виждаме голям потенциал за прилагане на нашето ноу-хау и опит в управлението на отпадъците - бизнес направление на "Веолия", което има много референции за екологични постижения в Европа в области като рециклиране на пластмаса и превръщане на отпадъците в енергия. Ето защо непрекъснато оценяваме възможностите за придобиване на активи в областта на рециклирането на отпадъци, по-специално в областта на рециклирането на пластмаси, или за реализиране на проекти на зелено за преработка на отпадъци в енергия.

Кои са ефективните и иновативни бизнес модели, утвърдени на практика от вашия опит до момента?

- Като компания с безспорно натрупан огромен опит и международна експертиза сме се убедили в устойчивостта на решенията, които са изградени с цялостен екосистемен подход. Отново ще изтъкна факта, че "Веолия" се стреми да се превърне в компания - еталон за екологична трансформация, като проактивно съдейства за осигуряване на достъп до ресурсите, съхраняване на наличните ресурси и тяхното възобновяване.

Решенията, които "Веолия" разработва и предлага в световен мащаб на фона на енергийната и геополитическата криза, включват и проекти "От отпадъци към енергия", които комбинират намаляването на емисии на CO2 и оползотворяването на отпадъци, а също и някои геотермални проекти.

Eдно от многото решения, което можем да наречем иновативен бизнес модел, е производството на енергия от геотермални източници и биомаса.

Примерът е от Тулуза, Франция. Като част от своята енергийна трансформация стартирахме нов проект през 2017 г., наречен "Зелена енергия", за разширяване, управление и оптимизиране на градската отоплителна мрежа в Бланяк, третото по големина предградие на Тулуза. Това стана възможно чрез комбинирането на възобновяема енергия от геотермален източник и топлина от изгарянето на рециклирани дървени стърготини. "Веолия" осигури съществуващите естествени геотермални ресурси, разшири отоплителната мрежа за нови потребители и оптимизира пропорцията на използваната възобновяема енергия от геотермалния източник и завода за биомаса от дървесен чипс. Летището Тулуза-Бланяк е свързано с отоплителната мрежа на предградието и успя да намали въздействието си върху околната среда.

Във Франция има правителствен гаранционен фонд за подпомагане на инвеститорите и за стимулиране на проучването на подобни геотермални проекти, тъй като около 30% от тези проекти не се реализират след приключване на проучвателния етап, който може да продължи до 2 години.

Целта е да се даде шанс на прохождащи проекти и иновативни идеи да намерят своя път към реализация, а като допълнителен стимул ДДС-то на проекти за отопление, които ползват поне 50 или повече процента енергия от възобновяеми източници, от 20 им се намалява на 9%.

Развитието на геотермалната енергия и термопомпените инсталации са част от бъдещето, свързано с използването на зелена енергия. "Веолия Енерджи Варна" разработи проект за използването на геотермалната енергия - градът има огромен потенциал заради водните си източници. Нашата столица също притежава това богатство. Въпрос на време е да го оползотворим.

Всъщност "Веолия" е последователна в прилагането на иновативни решения, които превръща в ефективни бизнес модели.

Бих искала да дам пример с оползотворяването на слама и дървесен чипс в град Печ, Унгария, където "Веолия" оперира първата инсталация в Централна и Източна Европа, която генерира топлинна и електрическа енергия, като използва единствено биомаса (слама) за гориво. Така Печ премина към изцяло "зелен" модел на отопление, а в резултат 150 000 души получават отопление и топла вода, като спестяват 400 000 тона CO2 емисии годишно.

Накрая ще се спра и на още едно наше иновативно решение - рециклирането на батерии за електромобили, което е част от пътя към въглеродната неутралност. В тази сфера "Веолия" осъществява проект в партньорство с още две компании - "Солвей" и "Рено - Нисан", който стартира през 2020 г., за рециклиране на излезли от употреба батерии за електромобили. Този вид батерии съдържат редки и скъпи метали като никел, кобалт, литий и мед, находищата на които обикновено се намират извън територията на Европейския съюз (ЕС). По този начин оползотворените чрез рециклиране в затворен кръг ценни метали могат да се използват за направата на нови батерии на територията на ЕС, а рециклирането на батерии за електромобили безспорно се превръща във важна част от пътя към опазването на планетата.

Във "Веолия" създаваме такива работещи модели, като прилагаме нашата многоаспектна ефективност. Тя включва 18 конкретни показателя за ефективност. "Веолия" прилага едни и същи високи стандарти във финансовата, търговската, социалната, екологичната и обществената сфера на дейността си и всички те съответстват на целите на ООН за устойчиво развитие. А Целта на "Веолия" е да осигурява полезни решения в услуга на обществото, планетата и природата.