Трябва да се стремим към декарбонизация на всяка стъпка от производствения процес

Росен Папазов, изпълнителен директор на "Холсим България"

Росен Папазов, изпълнителен директор на "Холсим България" (в средата)
Росен Папазов, изпълнителен директор на "Холсим България" (в средата)
Росен Папазов, изпълнителен директор на "Холсим България" (в средата)
Росен Папазов, изпълнителен директор на "Холсим България" (в средата)

Визитка

Росен Папазов е изпълнителен директор и член на управителния съвет на "Холсим България" от септември 2020 г. Има магистърска степен по финанси от УНСС - София, и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Международния институт за развитие на мениджмънта IMD в Лозана, Швейцария. Кариерата му в компанията започва през 2000 г. като мениджър "Бизнес развитие" и асистент на изпълнителния директор на "Холсим България". От 2004 до 2007 г. оглавява бизнеса на фирмата с инертни материали и бетон. В периода 2007 - 2020 г. заема висши управленски постове в различни компании на групата Holcim в Европа (Белгия, Румъния, Азербайджан) и Африка (Република Южна Африка). Преди да се присъедини към "Холсим", е работил за Arthur Andersen и Световната банка в Източна Европа.

Росен Папазов беше лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от "Капитал", която се проведе на 18 октомври.

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Визитка

Росен Папазов е изпълнителен директор и член на управителния съвет на "Холсим България" от септември 2020 г. Има магистърска степен по финанси от УНСС - София, и магистърска степен по бизнес администрация (MBA) от Международния институт за развитие на мениджмънта IMD в Лозана, Швейцария. Кариерата му в компанията започва през 2000 г. като мениджър "Бизнес развитие" и асистент на изпълнителния директор на "Холсим България". От 2004 до 2007 г. оглавява бизнеса на фирмата с инертни материали и бетон. В периода 2007 - 2020 г. заема висши управленски постове в различни компании на групата Holcim в Европа (Белгия, Румъния, Азербайджан) и Африка (Република Южна Африка). Преди да се присъедини към "Холсим", е работил за Arthur Andersen и Световната банка в Източна Европа.

Росен Папазов беше лектор в конференцията Net Zero Economy Forum: Accelerating the transition, организирана от "Капитал", която се проведе на 18 октомври.

Производството на цимент е свързано с отделянето на голямо количество въглеродни емисии. Как може то да бъде зелено?

- За да направим производството зелено, или с други думи, за да смекчим ефекта му върху околната среда и климата на Земята, трябва да се стремим към декарбонизация на всяка стъпка от процеса - от суровините, които влагаме в производството, до експедицията на готовия продукт до клиента.

Нисковъглеродното производство е производство, в което на първата стъпка от процеса се влагат алтернативни суровини (заместители на варовика и мергела), част от клинкера в крайния продукт се замества с алтернативни минерални компоненти (например пуцоланови материали, гранулирана доменна шлака, летящи пепели), а енергийните нужди на процеса, които в циментопроизводството са огромни, се покриват с горива от алтернативни източници (например RDF или горива, получени от отпадъци).

Този тип производство подпомага кръговата икономика и устойчивото развитие на обществото, тъй като пести първични, често невъзобновяеми, ресурси и оползотворява в качеството на ресурси странични продукти от други отрасли на промишлеността или вече генерирани отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани и за чието третиране няма друга екосъобразна алтернатива.

Групата "Холсим", която е един от най-големите производители на строителни материали в света, първа в своя сектор си постави амбициозната цел да постигне нулева нетна въглеродност до 2050 г. Отчитайки мащабите на своя бизнес, Групата осъзнава своята ключова стратегическа роля да спомогне за трансформацията на строителството и да ускори прехода му към по-зелени, нисковъглеродни продукти.

Циментовият завод на "Холсим България" в с.Бели извор също дава сериозен принос за постигане на ангажиментите на Групата, като работи в посока намаляване на въглеродния интензитет на своето производство и разширяване на портфолиото си от нисковъглеродни и въглеродно неутрални продукти. По ключови критерии за ефективност и устойчивост като оптимизиране на енергийните разходи и повишаване на относителния дял на влаганите алтернативни горива и материали заводът традиционно се нарежда в челната десетка от общо 90 завода на "Холсим" в целия свят.

Какви са новите материали и технологии, които могат да направят строителството по-устойчиво?

- В миналото екологичните цименти и бетони бяха нещо екзотично и рядко използвано. Поради предизвикателствата, свързани с климатичните промени, обаче преминаването им от технологична разработка към индустриално производство съществено се ускори. Две от основните решения, които "Холсим" предлага в тази насока, са зеленият цимент ECOPlanet и зеленият бетон ECOPact.

ECOPlanet е серия цименти на "Холсим" с от 30% до 100% по-нисък въглероден отпечатък спрямо традиционния портланд цимент. Постигането на това драстично редуциране на CO2 е осъществено чрез използване на иновативни и нискоемисионни изходни материали, включително рециклирани суровини, както и чрез мащабното използване на алтернативни горива при производството на клинкер - междинния продукт, от който се получава цимент.

Циментите от тази серия са в основата на производството на ECOPact - нисковъглеродния бетон, разработен от "Холсим", който наистина има потенциал драстично да декарбонизира строителството.

Какво представлява новият ви продукт ECOPact и има ли търсене за такива екологични продукти?

- Истината е, че ако искаме да трансформираме начина, по който се строи, трябва да започнем от бетона - основополагащия и практически незаменим строителен материал, който се счита за едно от най-важните изобретения на човечеството, а заедно с това е и вторият най-използван материал на земята след водата. Поради непрекъснатото увеличаване на глобалното население и нарастващата урбанизация тенденцията е консумацията на бетон и други строителни материали в света да нараства, затова е много важно, дори неотложно, да се разработват и прилагат материали и решения, които облекчават CO2 товара на сградите през целия им жизнен цикъл.

Нисковъглеродният бетон ECOPact, който "Холсим България" пусна на пазара през март 2022 г., е точно такова решение. ECOPact се произвежда с 30% по-ниски въглеродни емисии спрямо традиционния бетон. Поради благоприятните свойства на химическите добавки и цимента, вложен в него, ECOPact показва сравними и дори още по-добри характеристики от конвенционалния бетон. Освен това може да се обработва, изпомпва и полага като обикновените бетони.

Гордеем се, че сме пионери на българския пазар в предлагането на подобен иновативен продукт, и със задоволство отбелязваме факта, че нараства броят на строителите с ориентация към устойчивото и екологичното строителство, които избират подобни "зелени" продукти.

Какво трябва да се промени като регулации, за да се улесни производството им и да се използват те по-масово?

- Два са механизмите, чрез които може да се насърчи зеленото строителство - единият е регулаторен, а другият - пазарен. Регулациите засягат продуктовите спецификации на циментите и на бетоните, става дума за стандарти, които вече съществуват и трябва да бъдат адаптирани и внедрени при нас. Пресен пример за това е възможността за използване на строителни отпадъци от разрушаване на сгради (CDW) в производството както на бетони, така и на цименти с цел оползотворяване на разрушения бетон и намаляване на въглерода в крайния продукт. Процесът по възприемане на новите стандарти в България е по-бавен, отколкото бихме искали да бъде, но посоката определено е правилната. Друг регулаторен инструмент, без който е невъзможно да се постигне декарбонизация на строителството, е въвеждането на норми за въглероден отпечатък на квадратен метър застроена площ - нещо, което вече съществува в други европейски държави, например Франция.

А относно пазарния механизъм, става дума за различни стимули и мотивационни схеми, които да накарат хората както да инвестират, така и да купуват по-устойчив и екосъобразен краен продукт, например апартаменти, офиси, индустриални площи и други. В момента дори купувачът да е с високо екологично съзнание и да иска да избере екологично строителство, той няма как да е сигурен какъв е въглеродният отпечатък на сградите, които купува и обитава. Лека светлина в тунела има при новите офис сгради, тъй като голяма част от тях са сертифицирани по различни системи, потвърждаващи тяхната висока енергийна ефективност и нисък въглероден отпечатък. Наемателите или купувачите на тези пространства обикновено са големи международни компании, които са склонни да платят повече за такъв тип зелени сгради.

Жилищният сегмент, който е най-голям като дял, обаче сериозно изостава в това отношение. За жалост там все още не виждаме никакви регулации, стандарти и мотивация за крайния купувач да избере зеленото строителство, а без да има такива, няма как да се случи трансформацията на основния сграден фонд в страната.

Българският завод на "Холсим" е сред водещите в групата по замяна на конвенционалните горива с алтернативни. Защо това е важно за вас, какви предимства ви дава?

- Както вече споменах, един от ключовите лостове за намаляване на въглеродния отпечатък, е да се интегрира принципът на кръговата икономика в процеса на производство и да се използват отпадъци и отпадъчни материали като заместители на изкопаемите горива и първичните суровини. Благодарение на инвестициите си в технологии за енергийно оползотворяване на алтернативни горива и целенасочените си усилия да съдейства за постигане на глобалните цели на Групата "Холсим България" наистина може да се похвали с много добри постижения в сферата на заместването на горивата. Над 85% от енергийните нужди на завода в Бели извор (а производството на цимент е изключително енергоемък процес) се покриват с горива от алтернативни източници (например индустриални или сортирани битови отпадъци), което в съвременната среда и при съвременните темпове на развитие на икономиката е безспорно предимство. По-големият процент алтернативни горива автоматично води до драстично намаление на крайните нива на CO2 емисии от дейността ни, което от своя страна ни прави предпочитан доставчик за строителния бизнес, ориентиран към екологичните и устойчиви материали или имащ за цел да покрие стандартите за зелено строителство.

Не бива да пренебрегваме и факта, че технологията на оползотворяване на отпадъци в нашето производство е безотпадна, което означава, че отпадъкът фактически бива унищожен без остатък и отпада нуждата от неговото депониране, което, както знаем, е сериозно екологично предизвикателство. С други думи, ние предлагаме екологично решение за справяне с отпадъците на общините, с които работим - Столична община, Враца, Мездра, Харманли.

Тези наши усилия ни правят спокойни и горди като хора и граждани, че с работата си даваме своя принос за по-доброто, екосъобразно развитие на България.