🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят

Академик Христо Белоев - ректор и председател на Академичния съвет на Русенския университет "Ангел Кънчев"

Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят
Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Академик Христо Белоев започва кариерата си като асистент в катедра "Земеделска техника" към Русенски университет "Ангел Кънчев", където е завършил като първенец на випуска със специалност "Селскостопанска техника". Оттогава участието в образователни програми и дейности в областта на селскосто панството и земеделието е водещо за настоящия ректор на Русенския университет "Ангел Кънчев". През 2021 той е избран за академик към БАН. С множество академични титли и постижения в областта на науката, академик Христо Белоев приветства дигитализацията и сътрудничеството с утвърдени технологични компании като "Хуауей Технолоджис България".

Академик Белоев, през последните няколко години несъмнено се засили процесът на дигитализация. Как виждате ролята на студентите в бъдещия дигитален свят?

- Днешните студенти са утрешните двигатели на дигиталния свят. За разлика от студентите отпреди само 10 години, настоящото поколение студенти с право може да бъде наречено дигитално. Тези млади хора, както и по-малките им братя и сестри не могат да си представят своето ежедневие без дигиталните технологии и интернет. Те живеят дигитално и дишат дигитален въздух и биха се чувствали непълноценни, ако това им бъде отнето дори за минута.

Университетът е мястото, където жизненоважните интереси и потребности на младите хора от дигиталното поколение трябва да бъдат удовлетворени и канализирани. Именно затова в Русенския университет се стремим винаги да сме Номер 1 в оборудването на нашите аудитории, в доставката на най-съвременния хардуер и софтуер, в приложението на най-иновативните образователни технологии. Свидетелство за това е наскоро откритата в университета напълно преоборудвана и осъвременена зала на Центъра за докторанти, която сме нарекли "Образователно пространство на бъдещето". Тя илюстрира по най-добрия начин възможностите за дигитална трансформация на образованието и предлага условия за обучение по виртуална и добавена реалност и изкуствен интелект.

Русенският университет често се дава за пример и еталон в приложението на иновационни образователни технологии. Може да се твърди, че от нас е тръгнала идеята за Виртуален университет в България, а виртуалната ни библиотека е с отворен достъп и има повече от 600 000 посещения на страницата си на английски език. Съвсем наскоро се проведе заключителната конференция по проекта HiEdTech, в който обучихме преподавателския състав от над 300 университета в Централна Азия по иновационни образователни технологии, а в момента обучаваме педагогически специалисти по Национална програма на МОН на същата тематика.

Ако се върна отново на въпроса, който ми зададохте, за ролята на студентите в дигиталния свят, бих казал, че в Русенския университет сме създали дигитална общност на преподаватели и студенти, в която преподавателите имат повече работа, защото винаги трябва да са на нивото на интереси на своите дигитални студенти. Тоест в университета е налице дигитална синергия - студентите мотивират преподавателите за иновационен растеж, а преподавателите мотивират студентите за иновационни постижения. Мисля, че по този начин сме намерили пресечната точка на общата ни посока към едно удовлетворяващо и стимулиращо дигитално бъдеще на различните поколения.

С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Наскоро сключихте споразумение за сътрудничество с "Хуауей Технолоджис България". Партньорствата с големи технологични компании като "Хуауей" помагат ли на учебните заведения да са в крак с времето?

- Ние наистина сме много удовлетворени от формализирането на сътрудничеството с "Хуауей Технолоджис" чрез подписването на рамков договор. За нас това е огромна привилегия, тъй като нашите студенти ще имат достъп до стажантски програми в една компания с върхови постижения и световна репутация. Мислим, че и ние ще имаме принос към още по-авангардното развитие на компанията, тъй като нашите студенти са много добре подготвени за работа в реалната практика чрез намиране на оригинални и иновативни решения на технологични казуси. Имаме безброй примери за успешна реализация на наши випускници в известни компании от областта на високите технологии и много други сектори на икономиката. Постигнали сме това чрез целенасочена дългосрочна политика за интензивна работа с бизнеса, за утвърждаване на ролята и влиянието на университета в развитието на регионалната екосистема.

Сътрудничеството на университета с компании от ранга на "Хуауей" не само помага за кариерното развитие на нашите випускници, то е насъщна потребност за дигиталните поколения и е без алтернатива. Университетът развива знания и умения, но превръщането им в компетентности не може да стане без досег с реалната практика. Именно затова Русенският университет чрез своя Кариерен център и чрез проектите, които изпълнява, следва пулса на времето и поддържа живи и действени партньорствата си с индустриални и софтуерни компании, с институциите на местната и държавната власт, както и с културните институции. Тази широка партньорска мрежа утвърждава позициите на университета в национален и международен план, но в същото време тласка напред развитието на икономиката и обществения живот.

Какви възможности предлага вашият университет за развитие на ИТ специалисти и успявате ли да осъществите връзката между бизнеса и университета?

- Русенският университет предлага много възможности за изграждането на ИТ специалисти. Най-целенасочено това се прави в специалностите Компютърни системи и технологии, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и Интернет и мобилни комуникации, където постъпват кандидат-студенти с най-висок бал. Не трябва да се забравя, обаче, че много други специалности в университета се фокусират върху развитието на дигитални умения, например в областта на дизайна, мениджмънта, аграрните, машиностроителните и транспортните технологии. Днес обучени ИТ специалисти се търсят не само в ИТ сектора, а навсякъде и ролята на университета е да отговори на обществените потребности и на нуждите на европейския и световния пазар на труда. Именно затова Русенският университет непрекъснато "си сверява часовника" с обществените потребности и е готов да откликне с нови специалности, които разкрива с заедно със своите партньори от бизнеса. Във всички органи за колективно управление на университета са включени представители на реалната практика. Подобна е ситуацията и в държавните изпитни комисии за дипломни защити, където се защитават дипломни работи по теми, зададени от бизнеса. Ние отдавна сме разбрали, че "университетът вече не е фабрика за знания", а отворено пространство без стени, даващо простор на предприемчивостта и иновациите. Това са характеристиките на университетите от четвърто поколение, а ние претендираме да сме такъв университет.