Tоп приоритет за нас е да превърнем "Градус" в публична компания за пример

Георги Бабев - член на Съвета на директорите на "Градус" АД

Георги Бабев - член на Съвета на директорите на "Градус" АД
Георги Бабев - член на Съвета на директорите на "Градус" АД
Георги Бабев - член на Съвета на директорите на "Градус" АД
Георги Бабев - член на Съвета на директорите на "Градус" АД

Какво наложи промяната в ръководството на "Градус" АД и какви очаквате да са ефектите от това?

- "Градус" е бизнес начинание, започнало от нула преди повече от тридесет години. В момента "Градус" АД е публична компания, с над 1000 души персонал, лидер в Европа по производство на разплодни яйца и най-големият производител в България на птиче месо. През 2018 г. компанията направи първично публично предлагане на БФБ, което по това време беше второто най-голямо в историята на капиталовия пазар и най-голямото за последните десет години. С мащаба и публичния статут назрява необходимостта от преминаване към професионален мениджмънт, който да продължи постигнатото, обхващайки всички аспекти на дейностите, в които групата оперира. С професионалния опит на Ангел Ангелов в управлението на международна компания в сферата на здравеопазването и Бистра Коцева, име с безупречна репутация във финансовия сектор в България, ще надградим постигнатото до момента от основателите на компанията.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Какво наложи промяната в ръководството на "Градус" АД и какви очаквате да са ефектите от това?

- "Градус" е бизнес начинание, започнало от нула преди повече от тридесет години. В момента "Градус" АД е публична компания, с над 1000 души персонал, лидер в Европа по производство на разплодни яйца и най-големият производител в България на птиче месо. През 2018 г. компанията направи първично публично предлагане на БФБ, което по това време беше второто най-голямо в историята на капиталовия пазар и най-голямото за последните десет години. С мащаба и публичния статут назрява необходимостта от преминаване към професионален мениджмънт, който да продължи постигнатото, обхващайки всички аспекти на дейностите, в които групата оперира. С професионалния опит на Ангел Ангелов в управлението на международна компания в сферата на здравеопазването и Бистра Коцева, име с безупречна репутация във финансовия сектор в България, ще надградим постигнатото до момента от основателите на компанията.

Планирате ли промяна в мениджмънта и на дъщерните ви дружества?

- Плановете на новия съвет на директорите (СД) са да приложи промените относно професионален мениджмънт и на оперативно ниво. "Градус" АД оперира в много сегменти и това поражда необходимостта от изграждане на професионална корпоративна структура с ясни отговорности и цели. Поради тези причини планираме още на първия съвет на директорите да приемем промени в част от дъщерните дружества.

В "Лора-2004" ЕООД и "Голд Фарм" ЕООД, които оперират в подсегмент "угояване на бройлери", планираме да бъдат избрани като изпълнителни директори Красимира Киркова и Радка Пенева и съответно Стойка Денчева и Радка Пенева. Г-жа Киркова е дългогодишен главен счетоводител на голяма част от дъщерните дружества на "Градус" АД. Г-жа Денчева е в компанията от създаването на "Градус" преди повече от 30 години. И двете имат поглед върху всички процеси в групата и са едни от хората с най-голям принос за нейното развитие дотук. Радка Пенева се присъедини към нас през 2019 г. Има безценен опит в сферата на финансите и счетоводството, понастоящем е ръководител на финансовия отдел на групата.

В "Градус-1" ЕООД - дружеството, създаващо крайния продукт на групата в сегмент "месо и месни продукти", планираме избирането на Мартин Димитров, CFA, като втори изпълнителен директор. Г-н Димитров се присъедини към нас преди по-малко от година. Има безупречен имидж във финансовия сектор и неговият опит в корпоративните финанси и проектно планиране и бюджетиране ще допринесе за допълнително подобряване на финансовите резултати на дружеството. Ние смятаме, че "Градус-1" ЕООД има най-голям потенциал за по-бърз растеж в продажбите и печалбите за групата, който ще бъде подкрепен и от планирани значителни стратегически инвестиции.

Разкажете малко повече за т.нар. Advisory Board (консултативния борд) към управителния съвет. Какви са неговите функция и цели при взимане на решения в групата на "Градус", кои ще са неговите членове?

- Планираме да бъде създаден мениджърски борд като част от корпоративната структура на управление на групата. Той ще бъде съставен от пет членове, които ще влязат в управлението на дъщерните дружества. Освен г-жа Денчева, г-жа Киркова, г-жа Пенева и г-н Димитров, които споменах, в него ще влезе и г-н Дюлгяров. Той е дългогодишен наш служител, познава ясно всички процеси в групата и в момента отговаря за производството на фуражите. Мениджърският съвет ще се ангажира пряко с оперативното и финансовото ръководство на дъщерните дружества, ще има права да получава пълна финансова и оперативна информация от дружествата в Групата и ще съветва СД за вземане на стратегически решения за групата. СД ще бъде длъжен да разглежда и гласува всички решения и предложения на мениджърския съвет.

Какви са първите задачи на новия УС, Advisory Board и целите, които си поставяте?

- Главните приоритети на новия мениджмънт са подобряване на резултатите на групата и увеличение стойността за инвеститорите ни. Това ще бъде постигнато със значителни промени в начина на управление на компанията, надграждащи постигнатото до момента, сериозни инвестиции в сегментите, в които оперираме, и поставянето на високи цели, които трябва да гоним на всяка цена. Топ приоритет за нас ще бъде да превърнем "Градус" в публична компания за пример, като приложим практики на прозрачност, редовна комуникация с инвеститорите и други.

Планирате ли преструктуриране на групата с цел оптимизиране, по-голяма ефективност и подобряване на финансовите й резултати?

- В "Градус" АД има осем дъщерни дружества. Сходни дейности се осъществяват в различни компании от групата. Плановете ни са да направим преструктурирания, които да доведат до сегментно разпределение на дейностите на ниво компании. Тази цел ще бъде реализирана чрез вливания на компании в други такива от групата. Това е дълъг и тежък процес, но ползите от това са много. Първо, това ще доведе до по-ефективно управление на процесите, по-точна оценка на висшия мениджмънт относно представянето на групата за дейностите, в които оперираме. Отчетността също ще бъде улеснена и канализирана значително, защото броят дъщерни дружества ще бъде намален. Съответно, професионалният мениджмънт, който ще влезе в управлението на компаниите от групата, ще има ясни цели и оценка за постигнатото, без да се създават конфликти на интереси. Друга основна полза е, че нашите акционери ще получават още по-навременна, точна и ясна информация за оперативното представяне на групата по сегменти. И най-важното - ние вярваме, че това ще доведе до значително подобряване на финансовите резултати на групово ниво.

Имате последователна дивидентна политика, но планирате ли и други начини за възнаграждение на акционерите, връщане на пари към тях и подкрепа в цената на акциите - като процедури по обратно изкупуване?

- От листването му на Българска фондова борса "Градус" АД е изплатило над 64 милиона лева като дивиденти към своите акционери. Ние бяхме от първите компании на БФБ, които се възползваха от възможността да изплащаме шестмесечни дивиденти и сме го правили през всичките тези години. За първи път тази година не разпределихме такъв. Не че нямахме възможност, но отложихме този дивидент поради няколко причини. Войната в Украйна води до голяма несигурност и сметнахме, че е разумно този дивидент да бъде разпределен заедно с годишния на редовното събрание догодина. Инфлацията, която предизвика войната в цените на суровините, доведе до необходимостта на огромен ресурс от наша страна за закупуване на компонентите за фуражите като пшеница, царевица, шрот и други. Стойността на суровините, които закупихме тази година, е значително по-висока в сравнение с миналата. Политиката на "Градус" винаги е била да оперираме приоритетно със значителен дял собствени средства. Дългът ни в момента е несъществен. Поради това смятаме, че групата влиза много подготвена в несигурността на икономическата среда, която вече всички усещаме.

Вече предприехме някои бързи и навременни мерки, с които оптимизирахме процеси и дейности в групата и запазихме добрите си финансови резултати дотук през 2022 г. Това позволи да разпределим дивиденти от дъщерните дружества към компанията майка, които като сума са в размер, подобен на този от предходни години. Имаме намерение да запазим дивидентната си политика.

Относно подкрепата в цената на акциите - нашите акционери вече гласуваха обратното изкупуване през 2020 г. Още на първото заседание на новия СД планираме да вземем решение за активирането му. Ниският дълг на компанията позволява при необходимост да отделим значителен ресурс за тази цел. Вярваме, че компанията има огромен потенциал и смятаме, че акцията ни е значително подценена. Поради тези причини имаме намерение да изкупим акции от пазара, като част от тях ще бъдат използвани за стимулиране на висшия и средния мениджмънт на групата. Тази практика се е доказала в световния корпоративен свят и ползите при компаниите, които я прилагат, са безспорни. Служителите стават съпричастни към представянето на компанията и това води до още по-добро корпоративно управление и резултати.

Планирате ли и мерки за повишаване на ликвидността на "Градус" на борсата чрез избор на маркет мейкър?

- Ликвидността на българския фондов пазар е проблем, който започна от финансовата криза през 2008 г. Много чужди инвеститори напуснаха капиталовия ни пазар, компании изкупиха акциите си, голяма част се делистнаха. Институционални инвеститори изкупиха значителни дялове от компаниите на Българска фондова борса. Всичко това доведе до ниска ликвидност на фондовия ни пазар. "Градус" АД не е изключение и ликвидността на акцията ни на борсата не е добра. Всичко това ограничава инвестиционния потенциал. Водили сме разговори и с чужди инвеститори, но ликвидността за тях наистина е проблем. Възможно решение за отстраняването му е избирането на маркет мейкър. Именно това ще е една от планираните стъпки на новия СД в подкрепа на ликвидността. Друга обмисляна стъпка е да се направи двойно листване на дружеството на международна фондова борса. Това е по-дълъг процес и като варианти за нас биха били борсите във Варшава и/или Франкфурт.