Иновации.бг 2022: България отново отчита скромни постижения

Страната пак е на предпоследно място в ЕС, като изпреварва само Украйна, Босна и Херцеговина и Албания

Една от причините е, че държавата насочва пари за иновации към социални плащания в губещи сектори
Една от причините е, че държавата насочва пари за иновации към социални плащания в губещи сектори
Една от причините е, че държавата насочва пари за иновации към социални плащания в губещи сектори    ©  Анелия Николова
Една от причините е, че държавата насочва пари за иновации към социални плащания в губещи сектори    ©  Анелия Николова
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

И през 2022 г. България остава в клуба на "скромните иноватори". Страната ни регистрира положителна промяна по отношение на общото си представяне в Европейското иновационно табло както спрямо позициите си през 2015 г. (+1.5%), така и спрямо 2021 г. (+3%). Това обаче не е достатъчно за подобряване на сравнителните й позиции на фона на общия ръст на иновативността на европейската икономика с 9.9% и сближаването на държавите от останалите три групи - "водещи", "силни" и "умерени" иноватори. Това отчита поредният доклад Иновации.бг 2022 на фондация "Приложни изследвания и комуникации", който прави ежегодна оценка на състоянието и потенциала за нововъведения на българската икономика.

България отново е на предпоследно място в ЕС, като изпреварва само Украйна, Босна и Херцеговина и Албания. Иновационното представяне на страната дори е по-слабо в сравнение с това на кандидатките за членство в ЕС - Северна Македония, Черна гора и Сърбия, независимо че те имат много по-ограничен достъп до европейско структурно финансиране, на каквото България основно разчита при финансирането на научната и иновационната си политика, обобщава Иновации.бг 2022 .


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

И през 2022 г. България остава в клуба на "скромните иноватори". Страната ни регистрира положителна промяна по отношение на общото си представяне в Европейското иновационно табло както спрямо позициите си през 2015 г. (+1.5%), така и спрямо 2021 г. (+3%). Това обаче не е достатъчно за подобряване на сравнителните й позиции на фона на общия ръст на иновативността на европейската икономика с 9.9% и сближаването на държавите от останалите три групи - "водещи", "силни" и "умерени" иноватори. Това отчита поредният доклад Иновации.бг 2022 на фондация "Приложни изследвания и комуникации", който прави ежегодна оценка на състоянието и потенциала за нововъведения на българската икономика.

България отново е на предпоследно място в ЕС, като изпреварва само Украйна, Босна и Херцеговина и Албания. Иновационното представяне на страната дори е по-слабо в сравнение с това на кандидатките за членство в ЕС - Северна Македония, Черна гора и Сърбия, независимо че те имат много по-ограничен достъп до европейско структурно финансиране, на каквото България основно разчита при финансирането на научната и иновационната си политика, обобщава Иновации.бг 2022 .

Иновационното представяне (иновационен индекс) на България за 2022 г. съгласно методологията на Европейското иновационно табло (официален инструмент, избран от българското правителство като сравнителен механизъм за оценка на възможностите и напредъка на националната икономика) е на равнище 45.2% спрямо средното за ЕС и под средното за групата на нововъзникващите иноватори (50%).

Частните инвестиции в иновации компенсираха оперативните загуби от затворените бизнеси и спада на поръчки и работна ръка.

Проф. д-р Теодора Георгиева
Проф. д-р Теодора Георгиева

Фондация "Приложни изследвания и комуникации"

"Публичните инвестиции в иновационни дейности много често бяха пренасочвани към най-засегнатите сектори под формата на социални плащания. В България например правителството се отказа да финансира избора на регионални иновационни центрове за сметка на други неотложни мерки. В най-добрия случай пренасочените средства подкрепиха научни изследвания в областта на медицината, например чрез фонд "Научни изследвания", или националните научни програми, но без особени резултати предвид липсата на дълбочина и устойчивост на инвестициите. Частните инвестиции в иновации компенсираха оперативните загуби от затворените бизнеси и спада на поръчки и работна ръка. Наред с показателите за разходи за развойна дейност и рисков капитал намаление беше регистрирано и при общия обем на експорта, което обаче позволи неговото преструктуриране в полза на високотехнологичните продукти и услуги", коментира за "Капитал" проф. д-р Теодора Георгиева, председател на експертния съвет по иновации към фондация "Приложни изследвания и комуникации" и един от авторите на "Иновации.бг 2021".

В областта на иновациите България не се отличава със значителни сравнителни предимства.

Плюсове

  • Показателят, по отношение на който страната регистрира малко по-добри резултати спрямо средните за ЕС, е вече само един - заявки за търговски марки, но трудно може да се определи като фактор за конкурентоспособност.
  • Спрямо приетата за базова 2015 г. е налице ръст на иновативните малки и средни предприятия, които предлагат нови или усъвършенствани продуктови иновации (близо 70%) и иновации на бизнес процесите (малко над 45%).
  • Значително подобрение е постигнато и по отношение на взаимодействието между бизнес и публичен сектор, включително съвместна изследователска дейност и публикуване на резултати.
  • Липсва положителна промяна по показателя за мобилност на висококвалифицирани кадри и персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност.
  • Налице е ръст и при износа на високотехнологични продукти (19%) и знаниево интензивни услуги (51%), както и на продажбата на иновативни продукти (23%).
  • Увеличава се и заетостта в иновативни предприятия.

И негативи

Иновации.бг 2022 отчита основни негативи в няколко области:

  • човешки ресурси - спад в броя на докторантите (5%); на практика нулеви равнища по показателя за обучение през целия живот;
  • финансови ресурси - значителен спад на рискови инвестиции (31%) и инвестициите в неизследователски иновативни дейности (34%); ръстът на разходите за научноизследователска и развойна дейност на бизнеса от 15% е подкрепен със слабо покачване на публичните инвестиции (5%). И по двата показателя отстоянието от средните европейски равнища остава значително.
  • дигитализация - слабото подобрение на покритието с широколентов интернет не може да компенсира двойния спад на броя на предприятията, които осигуряват обучение на своите служители в областта на информационни и комуникационни технологии (под 19% от средните нива за ЕС); липсва напредък по показателя за заети в тази сфера специалисти и брой на населението с дигитални умения над базовите (едва 18% от средните нива за ЕС). А това са все показатели, които имат решаващо значение за успеха на дигиталната трансформация на икономиката и подобряването на бизнес средата и спрямо които България е на едни от най-ниските равнища в ЕС.
  • значителен спад по всички показатели за устойчиво развитие и въздействие върху околната среда.

"Регистрираното изоставане е безпощадна присъда за иновационната политика и практика от последния финансов и програмен период 2014 - 2020 г. В това отношение едва ли може да се очаква подобрение. Към началото на третата година от текущия програмен период Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 - 2027 г. (рамковият документ, който задава приоритетите и тематичните области за въздействие за иновационната политика на страната) все още не е приета и не действа. Като се имат предвид политическата нестабилност и цялостната липса на визия и стратегически цели за развитието на научната и иновационната система на България, трудно е да се очаква, че страната има шанс да промени съществено позициите си в Европейското иновационно табло, като например да премине в групата на "умерените иноватори" през следващото десетилетие", обобщава проф. Теодора Георгиева.