Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

КЗК глоби "Лукойл България" с близо 70 млн. лв.

Санкцията за злоупотреба с господстващо положение и ценова преса спрямо конкурентите е след проверка по искания на ОМВ и "Инса ойл"

От лятото на 2021 г. "Лукойл България" промени договорите си за продажба на едро, като премахна отстъпката за количества
От лятото на 2021 г. "Лукойл България" промени договорите си за продажба на едро, като премахна отстъпката за количества
От лятото на 2021 г. "Лукойл България" промени договорите си за продажба на едро, като премахна отстъпката за количества    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ © ДНЕВНИК
От лятото на 2021 г. "Лукойл България" промени договорите си за продажба на едро, като премахна отстъпката за количества    ©  ВЕЛКО АНГЕЛОВ © ДНЕВНИК
Бюлетин: Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) налага глоба на "Лукойл България" от 67.8 млн. лв. Санкцията е за злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на дружеството при търговията на едро с моторни горива на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

Решението е публикувано на сайта на комисията, като е по производство по искане на две компании - "ОМВ България" от октомври 2021 г. - за ценова политика с цел изключване на конкуренти от пазара, и на "Инса ойл" - от април 2022 г. за хищническо ценообразуване при продажбата на дизелово гориво и газьоли. В края на септември КЗК излезе с твърдението, че "Лукойл България" е налагало ценова преса, като компанията имаше два месеца да отговори на тези обвинения и комисията да определи дали и каква глоба да бъде наложена.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) налага глоба на "Лукойл България" от 67.8 млн. лв. Санкцията е за злоупотреба с господстващо положение чрез прилагане на ценова преса спрямо конкурентите на дружеството при търговията на едро с моторни горива на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията на пазарите на горива и да засегне интересите на потребителите.

Решението е публикувано на сайта на комисията, като е по производство по искане на две компании - "ОМВ България" от октомври 2021 г. - за ценова политика с цел изключване на конкуренти от пазара, и на "Инса ойл" - от април 2022 г. за хищническо ценообразуване при продажбата на дизелово гориво и газьоли. В края на септември КЗК излезе с твърдението, че "Лукойл България" е налагало ценова преса, като компанията имаше два месеца да отговори на тези обвинения и комисията да определи дали и каква глоба да бъде наложена.

КЗК определя основния размер на санкцията въз основа на стойността на продажбите за последната година на съответния пазар - в случая търговията с горива на едро. Комисията смята, че имуществената санкция за нарушението следва да се определи в съответните граници за "тежко нарушение" по смисъла на Методиката, които са до 15% от стойността на продажбите, но в случая тя е приложила публично неназован по-нисък процент. Според КЗК в резултат от действията й "Лукойл България" е коригирало поведението си, "което е най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията".

Решението на КЗК може да бъде обжалвано пред Административен съд - София, в срок от 14 дни.

Отпадналите отстъпки

От март 2021 г. и по-осезаемо през лятото на 2021 г. "Лукойл България" започва да променя част от условията си в договорите си за продажба на едро. Пазарният лидер премахва възможността търговците на едро да получават количествена отстъпка от цената съобразно закупеното количество автомобилни горива, която отстъпка им предоставя възможност да предлагат конкурента цена на своите клиенти на второто ниво от пазара на едро.

Ценовите промени предизвикаха силно недоволство от страна на големите складодържатели, като "в случай на експедиция на светли горива, освободени за потребление с начислен акциз на максимална акцизна ставка, се предоставя допълнителна търговска отстъпка с размер на 4 лв. на 1000 литра без ДДС". Това означаваше, че при покупка на гориво от "Лукойл България", ако то е предназначено за краен клиент - обект на дребно или ведомствена бензиностанция, се предоставя отстъпка от 4 лева. А отстъпка няма, когато горивото се транспортира от данъчен склад към данъчен склад под режим на отложено плащане на акциз. Или търговците на едро със складове бяха поставени в по-неизгодна позиция от крайните клиенти. "Няма как да купуваме по-скъпо от крайните клиенти и да сме конкурентни", коментираха тогава те.

Позицията на "Лукойл България"

Според "Лукойл България" обаче конкуренцията на пазара на едро по този начин се увеличава, "тъй като все повече участници на този пазар имат директен достъп до продуктите на рафинерията "Лукойл" чрез "Лукойл България" на цени на производител. Ето защо, според компанията, част от едноименния руски концерн, не просто няма засягане на конкуренцията, а дори има увеличаване на конкуренцията на този пазар".

На следващо място, според "Лукойл България" КЗК не е установила фалити, напускане на пазара, намаляване на участниците, работа на загуба, липса на печалби от дейността като това показва, че не се упражнява ценова преса. Всички интервюирани участници на пазара на едро на моторни горива считат, че не реализират загуби от поведението на "Лукойл България", продължават дейността си и продължават да реализират печалба.

Вторият вносител

Дружеството отбелязва също, че в България присъстват редица вертикално интегрирани международни компании със съществена пазарна мощ. "Почти всички от тези международни корпорации разполагат с рафинерии, които отстоят по-близо до различни региони на страната в сравнение с рафинерията в Бургас. Пример са рафинериите в Солун, една от които е включена в групата "Еко", която се намира по-близо до Западна България, отколкото рафинерията Лукойл в Бургас. Същото важи за рафинерията на "НИС Петрол - Газпром" близо до Белград, на "Ромпетрол" в Румъния и т.н. Посочва се, че част от дъщерните структури на тези компании в България получават продукта за своите вериги по вътрешнокорпоративни канали от съответната рафинерия. Следователно относно тези корпорации не може да се твърди, че продуктите на "Лукойл България" са били абсолютно необходими за техните продажби на дребно.

Същото важи за основните вносители и втория производител "Инса ойл". В заключение "Лукойл" посочва, че според нея за тези нейни контрагенти продуктите на ѝ въобще не са абсолютно необходими за осъществяване на търговската им дейност. Според "Лукойл България" оттук следва, че не е установена абсолютна необходимост на продуктите на дружеството на пазара. Следователно, тъй като няма абсолютна необходимост, антиконкурентен ефект от практиката не е вероятен и е предявено неоснователно обвинение.

Финалното решение

Комисията стъпва на практика на Съда на ЕС, като според нея, когато предприятие с господстващо положение действително прилага ценова практика, водеща до свиване на маржовете на неговите конкуренти и чиято цел е да ги отстрани от съответния пазар, обстоятелството, че очакваният резултат, а именно изключването на тези конкуренти не е постигнат, не може да промени квалифицирането като злоупотреба с господстващо положение.

Но наличието на бариери на пазара, мащабът на пазарното присъствие на групата "Лукойл", стратегическото географско разположение на складовете й, както и ексклузивният достъп до продуктопровод, които представляват изключителни конкурентни предимства пред останалите вносители, правят "Лукойл България" безалтернативен доставчик. Комисията цитира и компании, които посочват, че след промяната на ценовата политика и отстъпките няколко месеца или са търпели загуби, или са имали спад на продажбите.

Все още няма коментари
Нов коментар