Новият брой:
Чудото на езика

Успехът на нашите клиенти е и наш успех

Катерина Русева, изпълнителен директор на "Cargill България"

Катерина Русева, изпълнителен директор на "Cargill България"
Катерина Русева, изпълнителен директор на "Cargill България"
Катерина Русева, изпълнителен директор на "Cargill България"
Катерина Русева, изпълнителен директор на "Cargill България"
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Визитка

Катерина Русева се присъединява към Cargill преди две години като директор "Транспорт и логистика" за регион ЕМЕА, а от януари 2023 поема и ролята на изпълнителен директор на "Cargill България". Тя има повече от 20 години опит в областта на продажби, управление на процеси и екипи, транспорт и логистика. В професионалната си кариера е заемала ръководни позиции, свързани с управлението на продажби и маркетинг в международни компании като DB Schenker, Damco, TNT.

Катерина Русева има магистърска степен "Славянска филология", със специализации във Варшавски университет, MIDDLESEX University, Лондон.

Визитка

Катерина Русева се присъединява към Cargill преди две години като директор "Транспорт и логистика" за регион ЕМЕА, а от януари 2023 поема и ролята на изпълнителен директор на "Cargill България". Тя има повече от 20 години опит в областта на продажби, управление на процеси и екипи, транспорт и логистика. В професионалната си кариера е заемала ръководни позиции, свързани с управлението на продажби и маркетинг в международни компании като DB Schenker, Damco, TNT.

Катерина Русева има магистърска степен "Славянска филология", със специализации във Варшавски университет, MIDDLESEX University, Лондон.

Как се променя бизнес моделът на "Cargill България" под въздействието на "новото нормално" и развитието на дигиталните технологии?

- Cargill е от лидерите на пазара както глобално, така и в България, затова се стремим към създаване на тенденции и иновации, които да помагат на клиентите да просперират. Бизнес моделът ни е изцяло насочен към нуждите на клиента и се адаптира спрямо тях, като въвеждаме системи за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) и разработваме дигитални решения за улесняване партньорството с клиентите. Със 158 години опит в бизнеса Cargill се е изправяла пред много предизвикателства и критични ситуации в световен мащаб. И все пак комбинацията от екстремни събития в последните години, включително продължаващата пандемия от COVID-19, природни катаклизми, нарушаване на веригите на доставки и нахлуването на Русия в Украйна, потвърди нашата мисия и приоритет - да се уверим, че хората имат храната, от която се нуждаят, навсякъде по света.

Кои са основните бизнес и общочовешки ценности, на които залага компанията?

- Щастлива съм, че Cargill е компания, която е най-близо до представата ми за среда, в която хората са на първо място, без значение от роля, пол, език, местоположение. Центърът за споделени бизнес услуги на Cargill в София постоянно се развива от създаването му през 2014 г. и винаги наш основен фокус са били хората, високото качество на предоставяните услуги, както и неизбежното създаване на нови възможности във всяка сфера на развитие. "Cargill България" се стреми да поддържа безопасно работно място, където всеки наш служител може да бъде себе си. Този месец подписахме декларацията "Empower Her" ("Дай й възможност"). Инициативата е локално отражение на глобалната мисия на Обединените нации за даване на повече възможности на жените и допълва чудесно програмите на Cargill за осигуряване на паритет, толерантност и равни възможности за кариерно развитие.

В Cargill сме отдадени на това да работим отговорно, като стремежът ни е да предоставяме на света храна по надежден начин, да намаляваме въздействието върху околната среда и да обогатяваме общностите, в които живеем и работим. За нас е изключително важно да има почтеност, честност, уважение и отговорност в отношенията между служителите, клиентите и общностите.

Какъв е вашият стил на управление?

- В хода на професионалното си развитие съм имала възможността да видя различни типове на управление, ценности, целепостигане и като всеки от нас припознавам част от тях, а други - не. "Cargill България" осигурява среда на висок професионализъм, позволяваща на всеки да бъде лидер, а заедно да постигаме повече.

Като човек и професионалист съм открита и директна. Вярвам, че най-доброто решение за всеки екип е диалогична обстановка и ясни цели, което е предпоставка за успех, базиран на креативност, гъвкавост и уважение.

Имате ли предизвикателства в изграждането на екип и какви качества търсите и цените у служителите си?

- За нас е важно да създаваме екипи, в които различието е сила, успехът е сигурен, а хората се чувстват ценени. Във всеки екип окуражаваме споделянето на мнение открито, диалогичност при взимане на решения и лесно приобщаване на нови членове или екипи. Стремим се постоянно да се разрастваме и сме горди да споделим, че на този етап в Центъра за споделени бизнес услуги на Cargill в София над 1400 души предоставят услуги за региона Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) в над 40 страни в световен мащаб на 18 чужди езика в областта на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставките, управлението на човешки ресурси и информационни технологии.

Не спираме да оптимизираме бизнес процесите си, както и да развиваме нови услуги и да въвеждаме нови технологични решения, които да водят до улеснение на работата ни.

Служителите на Cargill притежават експертен опит в широк кръг от бизнеси и 99% от тях имат университетска степен, 72% притежават магистърска степен или докторска степен. Те са отговорни за бизнеси и процеси от глобално значение и превърнаха "Cargill България" в хъб на компанията за ЕМЕА. Ние високо ценим разнообразния опит и квалификация на кандидатите и вярваме, че всеки може да допринесе за успеха на компанията.

Как мотивирате служителите в компанията?

- Cargill поставя хората на първо място като една от основните си ценности. Ние разбираме нуждата и желанието на нашите служители да се развиват в кариерата си, да учат постоянно и да използват иновативни технологии.

Поддържаме платформа за персонализирани обучения спрямо сферата на работа и ролята на всеки. Платформата поддържа над 3 милиона образователни ресурса и сме щастливи, че над 80% от нас имат активни профили и поддържат със собствено темпо усвояването на нови умения и знания. Компанията стимулира и предостaвя възможности за вътрешно израстване и трансфери между различни екипи и държави. Всички отворени позиции на Cargill са достъпни на нашия кариерен портал. Регулярните дискусии за кариерно развитие и удовлетвореността от работата са приоритет за мениджърите и залагаме на навременни дискусии и възможности за даване и получаване на обратна връзка.

Какъв е отпечатъкът на Cargill в България?

- Cargill се стреми да подпомага общностите, в които работи, навсякъде по света. Компанията е силно ангажирана с различни социални каузи в желанието си да подобрява средата, в която живеем. В България сме създали екип от доброволци - Cargill Cares, фокусиран в три основни области: образование, околна среда и благотворителност.

Водени от нашите приоритети, за изминалата година осигурихме учебни материали, неща от първа необходимост и подаръци за над 500 деца в неравностойно положение в различни региони от страната, дарихме над 240 компютъра, принтери на училища в по-бедни региони, оборудвахме с жизненоважни мебели домове за възрастни хора и подкрепихме каузата за борба с рака на гърдата.

Нашите служители всеотдайно се ангажират с инициативите ни в България, а някои от тях дори са участници във външна менторска програма, която помага на младите хора да открият своя кариерен път и да развият своя потенциал. Колегите от отдел "Човешки ресурси" помагат на жени, преживели рак на гърдата, да обновят резюметата си и да се върнат на пазара на труда. Екипите се включват в редица обучения за опазване на околната среда, предизвикателства, свързани с нулев отпечатък на всеки от нас, и не на последно място - инициативи за поддръжка на осиновената от "Cargill България" пътека в Национален парк "Витоша".

От изминалата година досега основен фокус за нас е и подкрепата ни към бежанците от Украйна. Работим с различни организации в тази насока, за да може да допринесем както като компания, така и като хора за приобщаването на украинските граждани в България.

Каква е накратко вашата формула за успешен мениджмънт?

- В последните години значението и разбирането за това какво е едно добро управление премина през много дискусии и промени. Мениджърите никогa не са били по-близо или, бих казала, дори интегрирана част от екипите като роля със своите цели и задължения към общия успех. Отговорността на тази роля е много голяма предвид влиянието и върху хората, и отражението върху бизнеса. Продължавам да вярвам, че хората трябва да бъдат на първо място в приоритетите ни, както и всеки член на екипа трябва да разбира мястото си в него и да се чувства оценен.

Ние се стремим към среда на равенство, среда, която стимулира различията и цели приобщаването към идеали и цели. Отделно всички ние трябва да сме наясно с ценностите на компанията и целите, които тя си поставя. Успехът на нашите клиенти е и наш успех, затова поставяме и техните нужди на първо място в бизнес плана ни. Като екип разбираме отговорността да сме част от комплексна, глобална компания, която има съществен принос към осигуряването и достъп до храна на хората по цял свят.