5G мрежата на "Виваком" превръща умния град в реалност

Градът на бъдещето е възможен сега

5G мрежата на "Виваком" превръща умния град в реалност
5G мрежата на "Виваком" превръща умния град в реалност
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Кое е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете за умен град - удобен и безопасен транспорт, безпроблемно паркиране, сметосъбиране или просто чист въздух? Решението на най-големите градски проблеми е в предимствата на 5G мрежата на "Виваком" и изграждането на т.нар. умен град, базиран на интелигентни и устойчиви 5G решения, свързани с AVL § ticketing платформи за обществения транспорт, градско видеонаблюдение, професионални WiFi системи в полза на граждани и администрация.

Това обаче не е всичко - градът на бъдещето предлага 5G Smart Parking решения, оптимизирано сметоизвозване, улично осветление и не по-малко важния мониторинг на качеството на въздуха и дигитално образование. Какво точно означава това и как тези удобства могат да бъдат внедрени, така че гражданите значително да подобрят качеството на живота си в градовете?

Плевен и Ловеч вече знаят добре - в двата града има действащи системи за видеонаблюдение и са реализирани два проекта по осигуряването на безопасна среда в училищата, както и други десет - за осигуряване на защитени безжични мрежи в училищата. Отделно "Виваком" има над 20 проекта в общините с доставка на клауд базирани телефонни централи, отговарящи на изискванията за обслужване на гражданите. Други пет проекта пък са свързани с телевизия за бизнеса (TV4Business) с доставени услуги в хотели. "Виваком" е и WiFi4EU интегратор за няколко населени места в региона.

Градският транспорт - максимум сигурност, минимум грешки

Градският транспорт е гръбнакът на големия град. Всеки ден милиони българи стигат и се връщат от работните си места, разчитайки на обществения превоз. Затова безопасността, планирането и приоритизирането на трафика са сред най-важните задачи пред всяка градска управа. Този оптимизация на транспорта може да бъде постигната чрез 5G решенията на "Виваком", свързани с внедряването на AVL § ticketing платформи. Предимствата им най-общо засягат намаляване на грешките при шофиране, подобряване удобството на пътниците, както и сигурността. И по-конкретно - платформите позволяват наблюдение на поведението при шофиране, показване на информация за маршрута, HD видеонаблюдение и др.

Ползите обаче са и за общините като администратори на услугата градски транспорт. Някои от предимствата са свързани с управлението, контрола и планирането на превозните средства, които извършват превоз на пътници, както и с повишаване на тяхната безопасност чрез системи за видеоконтрол. Други пък засягат воденето на статистика за изпълнените курсове, както и изключително важната информация за броя на пътниците и натовареността в различните райони и часови периоди. Всичко това дава възможност за по-адекватно управление на градския транспорт, а оттам и на по-доброто планиране на приходите и разходите. Но предимствата на AVL § ticketing платформите не се изчерпват с ползите за самите общини, но и за пътниците, които получават качествен, удобен и безопасен транспорт с възможност за планиране на пътуванията.

Камери, WiFi решения и паркиране

Умният град не е само умен градски транспорт. В града на бъдещето 5G мрежата на "Виваком" има безброй приложения, а част от тях са свързани с видеонаблюдението в транспорта, учебните заведения, институциите, парковете, градините и др. За общината подобни решения биха довели до сигурност и гаранция на обществения ред, както и ефективното подпомагане и регулиране на спешна помощ, полиция и образователни институции.

Предимствата за гражданите също са безспорни - по експертни оценки това би довело до 30% намаляване на битовата престъпност. Не по-малко важни са и професионалните WiFi решения на "Виваком" в полза на граждани и администрация като автоматизираните паркинг системи, които могат да спестят много главоболия на граждани и общини. Изграждането на системи за умен паркинг може да доведе до подреден и чист град с дефинирани зони за паркиране и ясна финансова дисциплина. А това е повече от важно, тъй като паркирането е един от сериозните "градски" проблеми, чието решаване би спестило значително време за гражданите.

Умни решения за отпадъци и осветление

5G мрежата на "Виваком" предлага и решения за отпадъците и осветлението в градовете. Тя позволява на общините да контролират и оптимизират разходите на сметосъбиращите фирми, а самите компании да работят с актуални маршрути и да повишават ефективността на своята дейност. Предимства има и за гражданите, най-важното от които е възможността за оптимизиране на такса "смет" на база реално количество отпадъци.

"Виваком" предлага сходни решения и за уличното осветление. Те биха довели до спестяване на електрическа енергия, което в условията на непрекъснато покачващи се цени е повече от важно за бюджетите на общините и бизнеса. Възможностите на 5G мрежата на "Виваком" имат още плюсове за уличното осветление като отдалечен мониторинг и контрол на всяка лампа и възможност за надграждане на системите за още по-голяма оптимизация, като заетост на персонала например. А повече светлина и умно управление на мрежата означават и по-голяма сигурност и спокойствие за жителите на града. И по-малко проблеми за полицията и общината.

5G и за въздуха

"Виваком" успява успешно да съчетае бизнес и технологичен подход и за още един компонент от града на бъдещето - чистия въздух, който е предпоставка за много хора да изберат мястото, на което да живеят и да отглеждат децата си. Компанията предлага умни решения, свързани с предоставянето на точни измервания на ключови параметри за оценка качеството на въздуха. На тяхна база може още по-лесно и точно да се формира индекс за качеството на атмосферния въздух съгласно директивите на Европейския съюз.

5G решенията на "Виваком" дават още една възможност - за следене и на ключови параметри за чистотата на въздуха като скорост, посока на вятъра и слънцегреене. Умните решения обхващат и дигиталното образование, и учебния процес като цяло, както и е-администрацията - достъп до електронни документи, лесно търсене, електронно гласуване за общински съвети и още, и още.

5G мрежата на "Виваком" дава неизчерпаем набор от възможности за създаването на интелигентни градове, които да доведат до по-лесен и удобен живот за своите граждани и до оптимизирането на разходи за самите градски управи. На ход сега са общините, от които зависи умните градове от бъдещето да се превърнат в градове от настоящето. Без повече чакане.