Новият брой:
Какво се случва в държавата

Първа база данни събира информацията за бизнеса на общините

Тя е разработена от Института за пазарна икономика и включва над 800 общински търговски дружества и предприятия

Компаниите с над 50% общинско участие в капитала имат сумарни активи от над 7 млрд. лв. и са работодатели на над 36.7 хил. души. Приходите им за 2021 г. са общо 3.2 млрд. лв.
Компаниите с над 50% общинско участие в капитала имат сумарни активи от над 7 млрд. лв. и са работодатели на над 36.7 хил. души. Приходите им за 2021 г. са общо 3.2 млрд. лв.
Компаниите с над 50% общинско участие в капитала имат сумарни активи от над 7 млрд. лв. и са работодатели на над 36.7 хил. души. Приходите им за 2021 г. са общо 3.2 млрд. лв.    ©  Shutterstock
Компаниите с над 50% общинско участие в капитала имат сумарни активи от над 7 млрд. лв. и са работодатели на над 36.7 хил. души. Приходите им за 2021 г. са общо 3.2 млрд. лв.    ©  Shutterstock
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Публично достъпна база данни събира за първи път на едно място информация за всички търговски дружества и предприятия, които са собственост на българските общини. Тя е разработена от Института за пазарна икономика (ИПИ) и включва информация за над 580 търговски дружества, в които общинското участие в капитала е между 0 и 100%, както и за над 260 общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост.

Първоначалното набиране на данните е извършено чрез заявления за достъп до обществена информация, изпратени до общините в България, обясняват от ИПИ. След това базата е допълнена с данни от публично достъпни регистри, сред които Търговски регистър, БУЛСТАТ регистър и публични регистри на общините.

Публично достъпна база данни събира за първи път на едно място информация за всички търговски дружества и предприятия, които са собственост на българските общини. Тя е разработена от Института за пазарна икономика (ИПИ) и включва информация за над 580 търговски дружества, в които общинското участие в капитала е между 0 и 100%, както и за над 260 общински предприятия, създадени по закона за общинската собственост.

Първоначалното набиране на данните е извършено чрез заявления за достъп до обществена информация, изпратени до общините в България, обясняват от ИПИ. След това базата е допълнена с данни от публично достъпни регистри, сред които Търговски регистър, БУЛСТАТ регистър и публични регистри на общините.

Какво включва

Информацията е разделена на две основни части - една за търговските дружества и една за общинските предприятия. Поради различното естество на организациите за всяка от категориите са събрани различни данни, но и в двата случая те включват както фирмена, така и финансова информация. Водещи индикатори са ЕИК/БУЛСТАТ номер и наименованието на общината, уточняват от ИПИ.

За общинските търговски дружества са представени данни за годината им на регистрация, правна форма, населено място и основен предмет на дейност, както и информация за собствениците и за средносписъчния брой на персонала. От финансовите показатели са включени приходи, разходи, в т.ч. за персонал, нетен паричен поток от инвестиционна дейност, финансов резултат, активи и просрочени задължения - като данните са от годишните отчети на дружествата. Авторите уточняват, че за дружествата, в които общинското участие е под 50% от капитала, не са включени финансови показатели и показателя за заети лица, тъй като върху тези компании общините най-често нямат управленски контрол.

В частта за общинските предприятия, които по същество не са самостоятелни юридически лица и дейността им почти винаги се дофинансира от общинския бюджет, е добавена и информация за размера на получените субсидии. Тя е предоставена от общините и включва разходи, с които дадена община е дофинансирала дейността на своите предприятия над собствените им приходи. Останалите финансови данни - приходи от услуги и разходи, в т.ч. общи, за персонал, за издръжка и капиталови - също са от отчетите на общините съгласно Единната бюджетна класификация.

Към момента представените финансови показатели обхващат 2020 и 2021 г., като плановете на съставителите от ИПИ предвиждат всяка година към тях да бъдат добавяни и данните за следващата отчетна година. Всяка година информацията ще бъде актуализирана и с включването на новорегистрирани предприятия и съответно изключването на неактивни предприятия.

Моментна снимка

От събраната до момента информация се вижда, че общините участват в капитала на над 580 търговски дружества, а общинските предприятия в базата са над 260. Компаниите с над 50% общинско участие в капитала, за които в базата данни са включени и финансови показатели, имат сумарни активи от над 7 млрд. лв. и са работодатели на над 36.7 хил. души. Приходите им за 2021 г. са общо 3.2 млрд. лв. спрямо малко над 2 млрд. лв. година по-рано. През 2021 г. около две трети от тези дружества отчитат печалба, посочват от ИПИ.

Най-голямото дружество с общинско участие в капитала според размера на приходите е "Топлофикация София", чийто оборот през 2021 г. е малко под 1.3 млрд. лв. Компанията е и най-печелившата за годината - с нетен финансов резултат 304 млн. лв. Но реално дружеството е на загуба от години, а въпросният резултат е от счетоводна гимнастика с преоценки.

Най-губещи за годината са тройката транспортни оператори в София, като най-голям е минусът на "Столичен автотранспорт" - над 20 млн. лв., докато при "Столичен електротранспорт" и "Метрополитен" загубите в отчета са по над 4.8 млн. лв. Последната компания е лидер в подреждането по активи - с 2.97 млрд. лв. към 2021 г.

При общинските предприятия общият размер на приходите от услуги за 2021 г. е от порядъка на 62.9 млн. лв., а субсидиите са сумарно 240.9 млн. лв. За сравнение, през предходната година отчетените приходи от услуги са малко под 53 млн. лв., като дейността е дофинансирана с 221.7 млн. лв. от общинските бюджети. Общите разходи на общинските предприятия за 2021 г. са 254.6 млн. лв. спрямо 215.5 млн. лв. година по-рано. Заетите в тях са 14.4 хил. души.

С най-много приходи от услуги през 2021 г. измежду общинските предприятия е пловдивското "Паркиране и репатриране" - общо 5.7 млн. лв. Най-голяма субсидия от общинския бюджет през годината пък е получило друго пловдивско предприятие - "Чистота", чиято дейност е била дофинансирана с 27.8 млн. лв.

Анализаторите от ИПИ отбелязват още, че дейността на търговските дружества и на общинските предприятия покрива почти целия спектър на стопанските отрасли, като те доминират в здравеопазването, ВиК услугите, транспорта и осигуряването на чистотата. Въпреки това отделни общини притежават малки дялове в акционерни дружества като банки, газопреносни мрежи, стокови борси, спортни отбори и др., отчитат съставителите.

Базата данни може да бъде изтеглена във формат .xls от тук.