За 10 години "Асарел" създава съвкупно търсене на стоки и услуги за 5.1 млрд. лв.

Панагюрската минна компания отчита за 2022 г. инвестиции в модернизация, иновации и световно признание

За 10 години "Асарел" създава съвкупно търсене на стоки и услуги за 5.1 млрд. лв.
За 10 години "Асарел" създава съвкупно търсене на стоки и услуги за 5.1 млрд. лв.
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Модернизация на производството, инвестиции в иновативни проекти и световно признание за председателя на надзорния съвет Димитър Цоцорков. Така изглежда 2022 г. за "Асарел-Медет" АД, обобщена в едно изречение. В условията на глобална несигурност панагюрската компания продължи политиката си и инвестира 74 млн. лв. по седемте програми за устойчиво развитие през 2022 г.

От тях 53 млн. лева са вложени в изпълнението на стратегическите проекти и задачите за модернизация, включени в програмата "Качество, производителност и себестойност". Останалите проекти обезпечават изпълнението на годишните програми "Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд", "Екология", "Енергийна ефективност", "Развитие на минерално-суровинната база", "Развитие на човешкия капитал" и "Корпоративно развитие".

Откроява се проектът за преместването на ново стъпало на насипообразувателя на Циклично-поточната технологичната линия за транспорт на откривка. Впечатляващото със своите габарити минно съоръжение - високо колкото 5-етажна сграда, беше преместено на разстояние около 2 км при преодоляване на денивелация 50 метра, което се прави за първи път в историята на компанията.

Продължиха инвестициите и в иновативни проекти. През 2022 г. Европейската комисия одобри нов научно-изследователски проект AGEMERA, в който "Асарел-Медет" е единствената българска минна компания, която си партнира с още 19 други организации от 9 страни. Целта на новия проект е да отключи потенциала на Европа в областта на критичните материали за зеления преход чрез извършване на модерни геоложки и геофизични проучвания на обща площ над 4700 кв. км в Стария континент. По този начин ще се детайлизира картата на критичните материали - кобалт, боксит, литий, ванадий, ниобий, тантал и др., което е от стратегическо значение за развитието на икономиката и суровинната осигуреност на Европейския съюз.

Панагюрската компания, която е един от лидерите в родната минерално-суровинна индустрия, планира да запази инвестиционния темп и през 2023 г. Заложените средства по фирмените програми за устойчиво развитие са над 138 млн. лв.

Ефектът "Асарел"

Пълното въздействие от добивната и преработвателната дейност на компаниите от групата "Асарел" след отчитане както на преките ефекти от из­вършените разходи, така и на генерираните допълнителни вторични ефек­ти по веригата на стойността може да се оцени като създадено съвкупно вътрешно търсене в националната икономика през 2021 г. в размер на 652 млн. лева, посочват от Института за пазарна икономика.

Извън ефектите върху стопанския оборот по линия на търговските взаимо­отношения на "Асарел-Медет" през 2021 г. предприятията в групата "Асарел" генерират плащания на данъци, такси, осигуровки и концесионно възнаграждения в общ размер близо 53 млн. лева.

От Института за пазарна икономика оценяват преките въздействия от дейността на групата "Асарел" на общо около 3.3 млрд. лева за периода от 2012 до 2021 г., непреките допълнителни въздействия - на над 1.8 млрд. лева, или съвкупно е създадено над 5.1 млрд. лева допълнително търсене на стоки и услуги в българската икономика.

Анализът сочи, че за периода 2012 - 2021 г. "Асарел-Медет" АД e неизменно сред 70-те най-големи нефинансови предприятия в страната по приходи от продажби и в топ 3 на предприятията в добивната индустрия. Панагюрската компания е сред най-големите индустриални инвеститори в България, като има огромен ефект върху икономиката и социалната среда в района на Панагюрище, посочват от ИПИ.

Инвестициите на групата в сферата на здравеопазването, образованието, туризма, културата и спорта водят до устойчиви ефекти и трансформират социалната среда в Панагюрище:

  • Развитието на туристическата инфраструктура чрез дъщерното дружество "Тракийски хотелиери", както и инвестициите в сферите на културата и спорта провокират допълнителен интерес към Панагюрище. Реализираните нощувки в града се увеличават от около 22 хил. през 2015 до близо 48 хил. през 2019 г. Въпреки негативните ефекти от пандемията през 2022 г. се отчита рекорд, като регистрираните нощувки в Панагюрище достигат 52.3 хил. в рамките на годината.
  • Достъпът до здравни услуги в община Панагюрище вече е на съвсем ново ниво, което безспорно е резултат от инвестицията на минната компания в местната болница - МБАЛ "Уни Хоспитал". Броят на болничните легла се увеличава от около 150 в периода 2011 - 2015 г. до 340 легла в периода 2016 - 2021 г. Най-отчетливият показател за трансформацията на здравеопазването в Панагюрище е ръстът при броя на лекарите. Докато в периода 2011 - 2014 г. в общината има около 70 лекари, през 2016 - 2018 г. техният брой вече е в рамките на 170 - 180, а през 2019 - 2021 г. вече надвишава 200.
  • Инвестициите в болницата и покачването на броя на лекарите и медицинските специалисти правят сектора на здравеопазването един от най-динамичните в местната икономика в последните години. Панагюрище е устойчиво на второ място в страната по показателя "население на един лекар". На първите три места са Плевен (89), Панагюрище (106) и Пловдив (117). В челото наред с Панагюрище са големи общини, които имат медицински университети и развита болнична мрежа, посочват в анализа си от ИПИ.

Признание

През 2022 г. председателят на надзорния съвет Димитър Цоцорков стана първият българин и първият мениджър на минна компания в света, който получи наградата за принос към целите на ООН за устойчиво развитие SDG Pioneer от Глобалния договор на ООН. Той стана един от десетимата глобални призьори, след като преди това беше избран за български победител. Димитър Цоцорков получи и отличието "Мистър Икономика" в конкурса на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, което е признание за бизнес резултатите на компанията.