По-чисто и по-сигурно бъдеще: приносът на Yettel

В началото на 2023 г. компанията стана първият телеком в България, който направи решителна стъпка в посока декарбонизация

По-чисто и по-сигурно бъдеще: приносът на Yettel
По-чисто и по-сигурно бъдеще: приносът на Yettel
Бюлетин: Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Телекомуникационната индустрия има значителен принос за отделянето на въглеродни емисии в глобален план. Основната причина за това е мащабната инфраструктура на мобилните оператори, която консумира големи количества енергия и отделя въглероден диоксид по време на работата си. В допълнение, производството и изхвърлянето на електронни устройства също допринасят за общия въглероден отпечатък на индустрията.

От друга страна, именно тя има решаваща роля за осигуряването на свързаност, която се е превърнала в неразделна част от нашето ежедневие. Тя подпомага и различни бизнеси и сектори, включително образованието и здравеопазването, като по този начин допринася за развитието на цялата икономика и обществото. Множество проучвания показват, че именно телекомите са водещи и сред компаниите, които полагат усилия да намалят въздействието, което имат върху околната среда, и са силно ангажирани по темата за климатичните промени. Част от действията в посока грижа за планетата е внедряването на енергоефективни технологии, оптимизиране на мрежовата инфраструктура и използване на възобновяеми енергийни източници.

Най-големият соларен парк в България

В началото на 2023 г. Yettel стана първият телеком в България, който направи решителна стъпка в посока декарбонизация на компанията, като обяви, че ще захранва голяма част от мрежата си с енергия от възобновяеми източници. За целта операторът заедно със "CETIN България" (доставчик на телекомуникационни услуги за телекома) сключи най-големия корпоративен PPA договор (Power Purchase Agreement) в страната до момента. Сделката е с "Електрохолд трейд" за доставка на зелена енергия за нуждите на двете компании през следващите 10 години. В процеса на нейното изпълнение тази година бе изградена и пусната в експлоатация най-голямата засега соларна централа в България - ФЕЦ "Верила" (123 MW), която ще обезпечава съответно 86% и около 80% от потреблението на CETIN и Yettel.

"Това е голяма крачка в изпълнение на нашата стратегия за устойчиво развитие, но сама по себе си не е достатъчна да постигнем истинска устойчива промяна. Справянето с въглеродните емисии изисква колективни усилия от страна на множество заинтересовани страни, включително и останалите телекомуникационни компании, които закупуват електроенергия от възобновяеми източници, да внедряват иновации за енергийна ефективност, както и да прилагат принципите на кръговата икономика", каза Михаела Калайджиева, главен директор "Корпоративна политика" в "Yettel България". "Необходима е още целенасочена държавна политика, както и потребители, които прилагат успешно устойчивите практики в живота си. Само с общи усилия ще можем да постигнем желания резултат, а именно една по-чиста планета за нас и бъдещите поколения", допълни още тя.

33 хиляди тона спестени въглеродни емисии на година

Проектът на парка е един от най-предизвикателните и атрактивните в Европа, защото е разположен на 700 - 1000 м надморска височина и на 1300 дка неравен терен по стръмните южни склонове на Верила планина. Централата съдържа 220 хил. соларни панела и повече от 4240 т стоманена конструкция, като през дните с интензивно слънчево греене централата ще произвежда електричество, което може да захрани области като Кюстендил и Благоевград. Инсталираната мощност на фотоволтаичния парк съставлява и 7%* от общия капацитет на изградените до момента мощности в този сегмент в страната.

По прогнозни данни, захранвайки мрежата си с възобновяема енергия, Yettel ще спести приблизително 33 хиляди тона въглеродни емисии годишно, което се равнява на количеството замърсяване от употребата на над 7000 бензинови леки автомобила.

Изграждането на "зелената мрежа" на Yettel е част от Стратегията за устойчиво развитие на оператора, обявена през 2022 г., и е важна стъпка към постигане на декарбонизацията на целия телеком сектор. Към момента PPF Telecom Group, част от която са "Yettel България" и "CETIN България", изготвя цялостна програма за редуциране на емисиите на парникови газове в съответствие с критериите за оценяване на инициативата за научно обосновани цели Science Based Targets (SBTi).

*Според данни на ENTSO-E за инсталираните фотоволтаични мощности към края на 2022 г.