🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Пет стъпки за гъвкави решения за защита на данните

"Контракс" в качеството си на SELECT CIRCLE партньор на Fujitsu подкрепя клиентите си в защитата на данни

Пет стъпки за гъвкави решения за защита на данните
Пет стъпки за гъвкави решения за защита на данните
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Дирк Тийле - Ръководител "Solutions business development", Fujitsu

Данните са в основата на всяка организация, която се стреми към глобални пазари и превръщане в компания еднорог. Ако искате да издигнете бизнеса си до такова равнище, то вашата стратегия за развитие със сигурност трябва да бъде изградена около данните. Решението за използването им като двигател за растеж е само началото на този процес. Огромно предизвикателство представляват ransomware атаките. Вие имате ли изготвена стратегия за защита на данните и инвестициите в тях? От съществено значение е постигането на устойчивост на вашия бизнес, като същевременно е необходимо нарастващото потребление на данните да бъде подчинено на концепцията за тази устойчивост. Преминаването към облачни инфраструктури толкова лесно ли е, както изглеждаше преди няколко години, или хибридната среда е по-реалистичният и достъпен избор?

Идентифицирахме пет ключови предизвикателства пред нашите клиенти при изграждането на устойчиви платформи за данни и формулирахме възможните им решения.

1. Проверка на текущата стратегия за събиране и съхранение на данни

Днес данните на всеки бизнес са разпръснати между безброй устройства и потребители, физически и облачни пространства, а с разрастването на сенчестите ИТ, е много вероятно компанията да има данни и приложения, за които дори не подозира. В резултат, организациите, които имат наистина пълна и точна картина за това къде, какви и с колко данни разполагат, са много малко. Fujitsu вярва, че тайната за оптимизиране на резултатите от дигиталната трансформация е в планирането. Лесно е да се каже, но как да разберем кои са правилните стъпки?

Препоръчваме на нашите клиенти да стартират с използването на AI-базирани услуги за оценка и внедряване, чрез които да открият къде са основните им натоварвания и данни, какво правят, за какво се използват и какво им пречи да се превърнат в двигател на дигиталната трансформация.

2. Дали хибридният облак е подходящ за вас?

Въпросът за това дали да се използва само облачна или само локална инфраструктура вече не е на дневен ред. Изключително малко вероятно е която и да е ИТ среда да ползва 100% само една от двете. Фактори, които влияят на това, са комплексните legacy приложения, латентността, правилата и разпоредбите, както и цената - много организации мигрират обратно данните си локално, за да спестят прекомерните разходи за облака. Според анализ на IDC, 71% от компаниите планират мигриране на част или всички свои данни от облака обратно в локалния център.

Ние препоръчваме разглеждането на три типа инфраструктури, за да се възползвате от предимствата на хибридния облак.

  • Традиционна сървърна виртуализация - достатъчно гъвкава за оптимизиране, но сложна - изисква задълбочени вътрешнофирмени познания.
  • Конвергираните системи - изградени са от индустриално стандартни компоненти, оптимизирани за работа във виртуална среда. Те са предварително дефинирани и лесни за внедряване, но няма възможност за лесно донастройване, което е предизвикателство за бъдещи промени.
  • Хиперконвергираните системи - икономически атрактивни и с бърза възвращемост - те са перфектен избор за софтуерно-дефинирани центрове за данни.

3. Локални устройства за съхранение на данни?

Ако използвате хибридна инфраструктура, това предполага необходимост от физически дисков масив. Традиционните RAID системи предоставят най-високо ниво на производителност и надеждност при съхранението. Но те са лимитирани откъм възможностите за увеличаване на капацитета. Софтуерно-дефинираните сториджи са добра алтернатива със своята концепция за лесно разширение. Това не винаги е най-доброто решение, но те се справят с предизвикателствата на дигиталния начин на работа - микро услуги за гъвкавост, контейнеризация, интензивното използване на API-та, всички от които натоварват основните системи по много различни начини. Но пък това изисква нов тип ноу хау.

За да се сведат до минимум потенциалните усложнения, нашият съвет е да внедрите предварително дефинирана и тествана за работа спрямо вашите нужди инфраструктура, плюс готови за използване сторидж система и виртуализационен слой.

4. Защита на данните

На теми като защита на данните, ransomware, disaster recovery и кибератаки, често не се обръща необходимото внимание, докато не стане късно и най-лошото вече се е случило. За да се избегне този проблем, е нужен план за ефективен бекъп, архив и възстановяване на данните.

Защитата вече не е проблем само на основния център за данни. Тя трябва да покрива и данните, които се съдържат в сенчестите ИТ проекти във вашата организация. За щастие, това е лесно за изпълнение с добравянето на хиперконвергирана инсфраструктура. От съществено значение е и използването на ефективни софтуерни инструменти, които да подсигурят непрекъснатото създаване на резервни копия на големи бази данни, така че критичните данни да могат да бъдат възстановени по всяко време посредством бекъп в реално време. Когато говорим за архивиране, лентовите библиотеки са доказано и ценовоефективно решение.

Но преди да изберете технологията, дефинирайте сервизните нива на обслужване (SLA), базирани на действителните ви бизнес изисквания. Не всички данни са критични за бизнеса. Не плащайте за нещо, от което нямате нужда.

5. Как да извлечем печалба от данните си

Проверете отново своята отправна точка - възползвате ли се максимално от стойността на вашите данни?

Все повече и повече компании осъзнават, че съхранените данни са златни. Данни от IoT сензори или социални медии почти нямат стойност при създаването им, но тя нараства експоненциално, когато се обобщят и анализират. За начало е добре да организирате данните си, като идентифицирате дубликати, скрити в силози или непълни файлове. В миналото се инвестираше в business intelligence (BI) и хранилища за данни. Сега анализът на данни много бързо обработва множество типове структурирани и неструктурирани данни и различни източници. Всичко това означава, че архивирането е в основата на защитата на данните и значителното намаляване на разходите, като също така осигурява и платформа за анализ на данните и потенциал за нови потоци от приходи.

Обмислете добре, започнете с малко и плащайте, когато използвате

Никой не заделя пари за "хубаво е да" или пък "all-in-one" проекти. В реално време и с все по-свиващи се бюджети, от съществено значение е поставянето на значими и изпълними цели и тестването на възможни потенциални решения преди извършването на големи инвестиции. Хибридните среди позволяват да се възползвате от предимствата на облачните ресурси, като замените високите еднократни инвестиции с регулярни и предвидими разходи, които могат да бъдат променяни пропорционално с растежа на бизнеса. Локалните инфраструктури могат да се използват, където от това има практически смисъл. Напоследък pay-per-use достъпът до физическа инфракструктура и услуги става все по-разпространен.

Тествайте своята работна среда и данни чрез AI базиран анализ във Fujitsu Customer Experience Lab (CX Lab) и положете основата на разработването на устойчива платформа за данни.

"Контракс" е сертифициран партньор на Fujitsu за консултирането и внедряването на хибридни ИТ решения и притежава най-високо ниво на партньорство SELECT Circle в България.

Ако се нуждаете от професионално изграден спрямо вашите нужди проект по дигитализация, свържете се с Димо Ников, Brand Manager за Fujitsu в "Контракс"