Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Черно море

Задължително условие за потенциалните бенефициери от България е да имат регистрация на територията на Североизточния или Югоизточния район

Еврофинансиране за трансгранично сътрудничество в региона на Черно море

Общият бюджет на програмата е 53.9 млн. евро, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 1.5 млн. евро

8201 прочитания

Задължително условие за потенциалните бенефициери от България е да имат регистрация на територията на Североизточния или Югоизточния район

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА


Авторът Васил Зарков е мениджър проекти за развитие в "Българо-австрийска консултантска компания"
Срокът за подаване на проекти изтича на 31 май, прием ще има и догодина.

На 31 януари започна приемът на проектни предложения по Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2014 - 2020", като крайният срок е 31 май 2017 г. Програмата е една от 6-те оперативни програми за трансгранично сътрудничество на България и основната й цел е "подобряване на благосъстоянието на хората в регионите на Черноморския басейн чрез устойчив растеж и съвместно опазване на околната среда". В нея са включени 10 държави от басейна на Черно море: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна.

Какви проекти се финансират

Програмата финансира съвместни проекти в рамките на четири приоритета:

- Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата.

- Увеличение на трансграничните възможности за търговия и модернизация на земеделието и свързаните сектори.

- Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда.

- Повишаване на осведомеността и съвместни действия за намаляване на речните и морските отпадъци.

За постигане на целите и приоритетите ще се отпускат безвъзмездно финансови средства за проекти, избрани чрез покани за набиране на проектни предложения. Предвидени са два приема: в началото на 2017 г. с краен срок 31 май и през 2018 г.

Какви дейности се финансират

В рамките на отделните приоритети, програмата финансира дейности за:

- Насърчаване на разработването и пускането на пазара на съвместни трансгранични туристически продукти и транснационални тематични маршрути; насърчаване на диверсификацията и интеграцията на крайбрежния и вътрешен туризъм; насърчаване на електронните възможности за маркетинг и трансгранична информация, свързана с логистика, като например културни събития; обмен на опит за насърчаване на по-високо качество и по-иновативни туристически продукти; насърчаване на мрежи, обмен на добри практики в укрепването на културните и творческите индустрии; подобряване на туристическите услуги и насърчаване на модернизацията на умения на персонала ангажиран в сектора и др.

- Подкрепа на иновациите, научните изследвания и сътрудничество, включително за развитието на логистиката, в земеделския сектор; въвеждане на иновативни технологии за секторното развитие (органични/биопродукти, устойчиви аквакултури), включително обмен на опит и дребномащабни инвестиции в пилотни проекти; подкрепа на предприемаческата култура чрез обучение на младите хора, работещи в земеделието и свързаните сектори; обмен на добри практики за въвеждане на стандарти (например безопасност на храните) и др.

- Подкрепа на съвместни и съвместими трансгранични системи за наблюдение, оценка и информация по отношение на околната среда; подобряване на дългосрочно трансгранично сътрудничество, информация и капацитет за научни изследвания, насочени към трансформация на екосистемите, мониторинг на биологичното разнообразие и миграцията на видовете; подобряване на сътрудничеството в областта на мониторинга на околната среда между заинтересованите страни, участващи в предотвратяване и управление на бедствия; засилване на контактите между страните и обмен на добри практики в областта на системите за ранно предупреждение и др.

- Съвместно повишаване на обществената информираност и образование по отношение проблеми, свързани с речните и морските отпадъци, ползата от опазване на биологичното разнообразие и околната среда; споделяне и насърчаване на добрите практики и технологии (в т.ч. дребномащабни инвестиции), свързани с обработката и изхвърлянето на отпадъци; съвместно насърчаване на практиката на 3 Rs (reduce (намаляване), reuse (повторно използване), recycle (рециклиране)); подпомагане действията на местните общности, насърчаване и организиране трансгранични кампании за почистване на морски и речни брегове и др.

Къде се изпълнява проектът

Дейностите по даден проект следва да се изпълняват в допустимата за програмата територия. Частично дейности могат да бъдат изпълнени и извън програмния регион, в случай че допринасят за постигане на целите на програмата и са в полза на допустимата територия.

Проектите могат да бъдат три основни типа:

1. Интегрирани, при които всеки бенефициент изпълнява част от дейностите по проекта на неговата територия; 2. Симетричните, когато сходни дейности се извършват паралелно в участващите държави;

3. Проекти, които се изпълняват предимно или изцяло в една от участващите държави, но в полза на всички или някои от страните участнички и с ясно изразен трансграничен ефект.

Проектите трябва да бъдат разработени и изпълнявани съвместно от партньори, регистрирани в допустимата територия на програмата, като партньорите по даден проект са най-малко от една държава - членка на ЕС, и една държава партньор или Руската федерация.

Бенефициенти по проектите, финансирани от програмата, могат да бъдат национални, регионални и местни власти, публично-правни организации (сдружения и фондации, извършващи общественополезна дейност, образователни институции, университети), както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза. Задължително условие за потенциалните бенефициери от България е да имат регистрация на територията на Североизточния или Югоизточния район.

Кандидатстване

Общият бюджет на програмата е 53.9 млн. евро. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение може да достигне до 1.5 млн. евро. Минималният размер е в границите 300 - 500 хил. евро.

Управляващ орган на програмата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и публичната администрация на Румъния, а МРРБ в България изпълнява функциите на национален орган и национално информационно звено.

Проектните предложения се попълват и подават по електронен път чрез Електронната система за наблюдение на програмата (e-MS).

Допълнителна информация и пакетът с документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на уебсайта на програмата.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП).

Авторът Васил Зарков е мениджър проекти за развитие в "Българо-австрийска консултантска компания"
Срокът за подаване на проекти изтича на 31 май, прием ще има и догодина.

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал