С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK
Вход | Регистрация
1 12 юни 2017, 17:10, 9016 прочитания

Облагане с ДДС на далекосъобщителни услуги

Броят на дружествата, засегнати от прилагането на този режим, е огромен и постоянно расте

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Email
 • Качествената журналистика е въпрос на принципи, професионализъм, но и средства. Ако искате да подкрепите стандартите на "Капитал", може да го направите тук. Благодарим.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg
Глобализацията и интернет дават възможност на фирмите да осъществяват директен контакт с милиони потребители, което води до реализиране на огромни печалби. Това доведе до бум в предлагането на различни видове услуги, достъпни чрез интернет сайтове по целия свят. Пазарът е отворен и всеки ден се появяват нови играчи, но динамичното развитие води и до налагането на някои административни и данъчни изисквания, които трябва да бъдат спазвани от всеки, който желае бизнесът му да е печеливш и законосъобразен.

Прилагането на този режим е регламентирано в Закона за данъка върху добавената стойност.
От 1 януари 2015 г. влязоха в сила нови правила за облагане с ДДС на доставки на: далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път с крайни потребители, нерегистрирани за целите на ДДС в държави - членки на ЕС.


Необходимите условия за прилагането на режима са:

- получателите на услугите да са данъчно незадължени лица, които са установени в държава от ЕС, имат постоянен адрес в нея или обичайно пребивават. Под понятието данъчно незадължени лица най-общо следва да се разбира, че това са лица, които не осъществяват независима икономическа дейност, в повечето случаи става дума за физически лица;

- доставчикът да е данъчно задължено лице, което не е установено в държавата, където услугата се потребява.- без значение е къде е установен доставчикът, на територията на Европейския съюз или извън него.

Този режим бе въведен с цел намаляване на административната тежест на доставчиците на изброените по-горе услуги. Действащите от 01 януари 2015 год. промени разширяват режима, който бе в сила до 2015 г., като се включват и доставките на услуги, извършвани по електронен път, на данъчно незадължени лица от доставчици, които не са установени в Европейския съюз (VOES).

Новият режим позволява доставчиците на тези услуги да се регистрират еднократно и да подават справки-декларации по ДДС само в една държава - членка на ЕС, по свой избор, наречена държава членка по идентификация. Този режим е алтернативен, а не задължителен за прилагане. Ако едно лице избере да не прилага този режим, тогава за него възниква задължение да си направи регистрация за целите на ЗДДС във всяка държава - членка на ЕС, в която доставя конкретните услуги на клиенти.

Доставчиците на такива услуги следва да начисляват ДДС според действащото законодателство и да прилагат ставката, която е определена в съответната държава членка на потреблението на услугата. Държава на потребление е тази държава, в която са установени крайните потребители, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на ЕС. Това означава, че ако извършваме услуга на немски гражданин например, тогава следва да издадем документ съгласно немското законодателство и да начислим ставката на ДДС, приложима за този вид услуги в Германия, която за 2017 г. е 19%.

Регламентирани са два вида регистрации: "Режим извън съюза" и "Режим в съюза".
Специалната регистрация по ДДС за "Режим извън съюза" е приложима само за неустановени и нерегистрирани за целите на ДДС на територията на ЕС лица. По-конкретно доставчикът следва: да не е установен в държава от ЕС, да не е регистриран на друго основание за целите на ДДС в България или друга държава от ЕС и да не е регистриран по "Режим извън съюза" в друга държава от ЕС.

Специалната регистрация по ДДС за "Режим в съюза" е приложима само за лица, които са установени в държава от ЕС, имат регистрация за целите на ДДС в България (доброволна, за приходи над 50 хил. лв. или за дистанционни продажби), не са регистрирани по "Режим в съюза" в друга държава от ЕС.

Когато доставчик е регистриран за "Режим в съюза" в Република България, за извършваните доставки с потребители на територията на РБ, независимо от това откъде ще бъдат извършвани услугите (включително и от негов обект в друга държава от ЕС), ще се прилагат правилата на Закона за ДДС в България. Независимо от наличната му регистрация в Република България при извършване на доставки за потребители, находящи се в друга държава - членка на ЕС, ще се прилагат правилата на законодателството на конкретно тази държава членка на потребление.
ЗДДС предвижда специален ред за регистрация по този режим и в двата му варианта (извън и в съюза).

Регистрацията се извършва с електронно заявление по образец до ТД на НАП София, която в 14-дневен срок излиза с мотивирано решение за регистрация или отказ от такава. Въведени са законови ограничения за регистрация по тези режими, които са свързани с предходни дерегистрации или поради системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.
За дата на регистрация се приема първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за регистрация, или датата на първата доставка, ако тя е извършена преди регистрацията, при условие че данъчно задълженото лице е подало заявление за регистрация най-късно до 10-о число на месеца, следващ датата на първата доставка.

В първия случай, ако сме подали искане за регистрация по режима на 25 юни (месец юни попада във второто тримесечие на годината), дружеството ще бъде регистрирано и ще може да прилага режима, считано от 1 юли (първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на подаването на заявлението за регистрация). Във втория случай, ако дружеството извърши услуга, преди да е регистрирано по този режим, например 25 март, и до 10 април уведоми НАП, за дата на регистрация се приема 25 март.

Данъчно задължено лице регистрирано за прилагане на "Режим извън съюза" получава идентификационен номер, който е служебният идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от ДОПК, пред който е поставен знакът EU. Предвидена е и нормативна възможност за лице, регистрирано по реда на тези специални режими в друга държава от ЕС, да премести регистрацията си в друга държава от ЕС, като уведомява и двете страни за това с електронни заявление по образец, в противен случай лицето не може да прилага режима. На практика това изглежда по следния начин:

Фирма е регистрирана по режима във Великобритания (това е държавата по идентификация). Впоследствие дружеството решава да премести своя бизнес във Франция (това е новата държавата по идентификация). В 10-дневен срок дружеството трябва да уведоми както органа по приходите във Великобритания, така и във Франция, за да продължи да прилага режима.
Дерегистрация е възможна в две хипотези:

По инициатива на лицето, когато:
 • преустанови извършването на такива доставки;

  не отговаря на условията за регистрация;

  вземе решение да не прилага съответния специален режим.


По инициатива на НАП, когато:
 • за лицето се установи, че не отговаря на условията за регистрация;

  в продължение на осем данъчни периода не е извършвало доставки по режима;

  системно неспазване на задълженията по прилагане на режима.


Дерегистрацията се извършва по същата процедура, както и регистрацията. За дата на дерегистрация се счита първият ден на тримесечието, следващо тримесечието на получаване на акта за дерегистрация.

Когато регистрирано лице по един от двата режима престане да отговаря на условията за регистрация по единия режим, но отговаря на условията за регистрация по другия режим, с прекратяването на регистрацията си по единия режим може да подаде заявление за регистрация по другия режим. В НАП се води регистър за всички лица, регистрирани в България по "Режим извън съюза" и "Режим в съюза".

Мястото на изпълнение на доставките на тези специфични услуги е държавата на потребление на услугата, където потребителите са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребиваване.
Датата на възникване на данъчното събитие, изискуемостта на данъка, данъчната основа и данъчната ставка и по двата режима се определят съответно отново съобразно законодателството на държавата на потребление.

Лице, което е регистрирано по един от двата режима, е длъжно да посочи информация за съответната доставка (данъчна основа и общия размер на дължимия данък) в електронния регистър, който води съгласно законодателството на държавата по идентификация (регистрация) и да включи размера на данъка в резултата на справка-декларацията за прилагане на съответния режим за съответния данъчен период отново в държавата по идентификация. Лицето изпълнява всички свои административни задължения във връзка с този режим единствено и само в държавата по регистрация.

Информацията в регистъра за съответния данъчен период се посочва поотделно за всяка една държава членка. Всички стойности се посочват в евро, използвайки обменния курс в последния ден от данъчния период, публикуван от Европейската централна банка. Данъчният период за отчитане на доставките е тримесечен и съвпада с календарното тримесечие. Справките-декларации се подават до 20-о число на месеца, следващ въпросно тримесечие, независимо дали през периода са извършвани доставки, чрез съответната ТД на НАП по електронен път с електронен подпис. Данъкът се внася в същия срок.

Лице, регистрирано по "Режим извън съюза", има право на възстановяване на ДДС на реципрочен принцип за получени доставки на стоки и услуги с място на изпълнение в България във връзка с извършените доставки на далекосъобщителни услуги, радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършени по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица.
Лице, регистрирано по "Режим в съюза", има право на приспадане на данъчен кредит по общите правила.

Администрирането на този режим (подаването на декларации, отчитането на данъка и обменът на информация между приходните администрации на държите членки) се осъществява изцяло по електронен път чрез информационната система MOSS /mini-One-Stop-Shop (или съкратено обслужване на едно гише). MOSS може да се използва от данъчно задължени лица, които са установени в ЕС ("Режим в съюза"), както и от данъчно задължени лица, които не са установени в ЕС ("Режим извън съюза").

ОБОБЩЕНИЕ: Независимо от това дали ще бъде направена регистрация по този специален режим или не, въпросните услуги винаги ще бъдат облагаеми съобразно законодателството на държавата на тяхното потребление. Само административно е улеснението при налична регистрация по този специален режим - възможността за отчитане и плащане на ДДС само в една държава - членка на ЕС, наречена държава на идентификация (регистрация).
 • Facebook
 • Twitter
 • Зарче
 • Email
 • Ако този материал Ви е харесал или желаете да изразите съпричастност с конкретната тема или кауза, можете да ни подкрепите с малко финансово дарение.

  Дарение
  Плащането се осъществява чрез ePay.bg

Прочетете и това

Малки компании могат да получат финансиране за трансграничното сътрудничество с Гърция Малки компании могат да получат финансиране за трансграничното сътрудничество с Гърция

В момента текат процедури за подаване на проекти по две мерки за повишаване конкурентоспособността на дружествата

3 юли 2019, 1839 прочитания

Започва еврофинансирането за винарските изби Започва еврофинансирането за винарските изби

Проекти по мярката за инвестиции в предприятия могат да се подават от 17 до 27 юни

5 юни 2019, 3253 прочитания

24 часа 7 дни

Кариерен клуб: Финанси »

Кой спечели конкурса за стипендии на ARC Academy

Петимата финалисти ще получат 50% от стипендията за магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт"

"Кариерен кошер" привлича обратно българите с опит и образование от чужбина

Събитието на 4 септември се очаква да събере над 1500 висококвалифицирани кандидати

"Юбер България" помага на студенти за първата им среща с работодатели

Компанията организира две лекции преди кариерния форум във Факултета по математика и информатика на СУ "Св. Климент Охридски"

Да си изградиш професия

В Института по строителство на Santa Fe College са едни от най-перспективните специалности във Флорида

 
Капитал

Абонирайте се и получавате повече

Капитал
 • Допълнителни издания
 • Остъпки за участие в събития
 • Ваучер за реклама
Още от "Консулт" Затваряне
Лични данни - какво се променя за доставчиците на облачни услуги

Новите им задължения със сигурност ще променят търговските условия

И още нещо в сметката за ток

С непазарни механизми държавата се опитва да поддържа жива ТЕЦ "Марица-изток 2"

Ерата на онлайн списанията

Вицепрезидентът "Mаркетинг, разработки и анализи" в медийната група Condé Nast Стефани Фрийд пред "Капитал"

България изнася все повече машини и авточасти

Увеличението във външната търговия през 2015 г. идва основно от пазарите на ЕС. Спад има при суровините, но той е ценови

"Съгласие" купи животозастрахователния портфейл на "Дженерали" (коригирана)

Сделката е сключена в началото на декември, след като италианската компания обяви, че в България ще се съсредоточи само върху общото застраховане

I like to move it, move it

В света на Ingress - GPS базираната игра от създателите на Pokemon Go, която подтиква към движение и социални контакти

Ново място: Trattoria la Bicicletta

Италианският ресторант на Чанко Чанев предлага меню с широк избор